Waar wevers woonden… in Zeelst (1832)

Met behulp van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels 1811-1832 en de bevolkingsregisters van Zeelst heb ik de buurtschappen ten noorden van de dorpskern van Zeelst in kaart gebracht. Eerst heb ik de oorspronkelijke aanwijzende tafels van Zeelst doorgenomen, en alle bebouwing (huizen, schuren en bakhuizen) genoteerd. Vervolgens ben ik deze gaan opzoeken op de kaarten met behulp van de nummers.
Ik heb daarna met gekleurde cirkels een onderverdeling per buurtschap gemaakt voor het gebied. Ik heb dit gedaan om inzichtelijk te maken welke gezinnen bij elkaar woonden. Ik heb twee aannames:

  • bij elkaar wonende gezinnen zullen meer interactie met elkaar hebben gehad dan met ver weg wonende gezinnen. Met interactie bedoel ik burenhulp, vriendschappen, conflicten, onderlinge huwelijken en (ruil-)handel.
  • gezinnen met dezelfde economische achtergrond zullen meer gelijkwaardige interactie met elkaar hebben gehad dan met gezinnen met een andere economische achtergrond. Een grove inschatting van de economische achtergrond van gezinnen kun je maken door de grootte van het huis te vergelijken. Typisch wonen de spinsters, wevers, dagloners en arbeiders in de kleinste huisjes, van maximaal 3 roeden groot, en de bouwmannen (boeren) in de huizen van minimaal 4 roeden.

Ik heb via de bevolkingsregisters waar mogelijk namen en beroepen aangevuld, en met behulp van de bevolkingsregisters van 1830 mutaties aangebracht (doorgehaald is vertrokken/overleden, cursief is nieuw aangekomen of wonend zonder eigendomsrechten). Plaatsen met een ? gemarkeerd zijn mogelijk niet juist gelokaliseerd. Mogelijk is het gezin verhuisd in de jaren 30-40 of is er sprake van een naamsverwarring (Zeelst had bijzonder veel naamgenoten).
uitsnede plattegrond zeelst cirkels nwOp de kadastrale kaarten wordt gesproken van De Bogten, De Kleine Pastorij, De Grote Pastorij, Het Muggenhol en het Hemelrijk. Ik heb voor dit gebied gekozen vanwege mijn onderzoek naar de locatie van de huizen van de weverstak van familie De Greef. Het is overigens niet zo dat de wevers van Zeelst uitsluitend in dit gebied woonden. Er was ook een cluster van wevers bij de plaats waar de Heistraat en de Kruisstraat elkaar raken. Ook in de dorpskern woonden enkele weversgezinnen. Deze zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Rode cirkel, kadastraal bekend als B3, De Kleine Pastorij, plaatselijk bekend als Het Horeven of De Bus:

79: Senders, wwe Johannes Arnoldus: Maria van der Weijden – huis & erf 2 r, 40 el
81: Herzel, Jan Rudolf (abs.) – huis, sch, erf 7 r, 40 el
Bus 35
88: Groenen, Dielis Willem, wever/landbouwer – huis & erf 3 r, 42 el
+ Elizabeth Smolders, landbouwerse + 2 kinderen
Bus 34
Rijnier Bijnen, wever + Senders, Anna Maria, zonder + 4 kinderen
Kuijpers, Gerardus, wever + Hendrina van Keulen, zonder + 4 kinderen
Bus 33
90: Smulders, Francis, wever/timmerman – huis & erf 1 r, 46 el
91: Smulders, Francis, wever/timmerman – huis 0 r, 50 el
+ Hendrina van Ham, zonder + 6 kinderen
Mogelijk ook in de rode cirkel:
Bus 36: Christiaan Eliens, wever + Catharina Senders, zonder + 3 kinderen
Bus 37: Ivo van den Berg, landbouwer + Hendrik Hurkmans + Agnes Mutsaers, landbouwers + 9 personen Hurkmans + Joost Wijfelaars, wever + Nelis van den Berg, dienstknecht

Gele cirkel, kadastraal bekend als B4, De Kleine Pastorij, plaatselijk bekend als De Loop of De Weg naar Oirschot, of ook Horeven:

Horeven 38
122: Greef, Marcelis de, bouwman – huis & erf 2 r, 38 el
+ Petronella van der Heijden, spinster + 4 k: Adam, Peter, Henrica en Johanna de Greef
130: Baselmans, kinderen Jan, pellewever – huis, sch, erf 5 r, 50 el
136: Dijk, Janemie van, wwe W. de Greef, wever – huis, sch, erf 7 r, 6 el
141: Senders, Johannis + Maria vd Weijden, wever – huis 0 r, 84 el
142: Senders, Johannis, wever – schuur 0 r, 28 el
Horeven 39
Maria de Greef, wwe Peter Senders, haar zoon Wilhelmus Senders, wever + Catharina vd Weijden, 1 kind
Horeven 40
144: Groenen, Willem, bouwman – huis & erf 7 r, 70 el
+ Christina vd Sande, landbouweres, dochter en 2 kleinkinderen Louwers + dienstknecht
Horeven 41
Bijnen, Godefridus, wever + Johanna Vrooman, spinster, 2 kinderen

Lichtblauwe cirkel, kadastraal bekend als B 7 en 8, De Bogten, en A14, De Hoogepatsche Akkers, plaatselijk bekend als De Djept:

Jept 42
Helmont, Gerardus, wever + 4 kinderen
Jept 43
240: Santvoort, Christiaan van, wever – huis & erf 1 r, 80 el
+ Johanna vd Heijden + 3 kinderen
242: Greef, Jan de, wever –  huis, sch, erf 1 r, 78 el
? Hemelrijk 60
246: Greef, wed Willem de, wever – huis & erf 1 r, 44 el
+ Johanna Rooijmans, spinster + 2 k: Johannes de Greef 10 jr en Johanna de Greef, 15 jr // Antonij Bijnen, wever + Maria de Greef, zonder + 2 kinderen: Marcelis en Hendrina
Jept 44
Janssens, Antonius, kleermaker + Cornelia de Greef, zonder, 2 kinderen
Jept 44
248: Meeren, Hendricus van der + kinderen, wever – huis, sch, erf 1 r, 8 el
Hendrikus en zoon Adrianus, wevers + Akkerdoren, Maria van, 13 jaar, zonder
Jept 45
252: Greef, Hendrik de, wever/jager – huis, sch, erf 2 r, 80 el
+ Elisabeth Sledsens, zonder + 3 kinderen: Willem, Gertruida, Johanna Maria de Greef
Jept 45
253: Kruijsen, Elisabeth en Anna Maria van der, spinsters – huis & erf 1 r, 87 el
Jept 46
255: Cuijpers, wwe Christiaan: Anna Couwenberg, spinster – huis & erf 3 r, 74 el
+ 6 kinderen Kuijpers, wevers en spinsters
Schippers, Adriaan, bouwman + Johanna Maria van der Weijden, zonder, 1 kind
Jept 47
256: Baselmans, kinderen Jan, wever – huis, sch, erf 8 r, 50 el
Maria, zonder, Catharina, zonder, Johanna, spinster, en Hendrina, landbouwerse, alle vier ongehuwde 40+ vrouwen
Johanna Maria Smolders wwe Baselmans, spinster + 3 kinderen (1 pellewever, 1 landbouwer, 1 zonder)
Jept 48
281: Greef, Gerardus de, bouwman – huis, sch, erf 9 r, 20 el
+ Anna Senders, bouwerse + 1 kind
Kopbeek 14
A385: Beijnen, wed Jacobus: Elisabeth Keijsers, bouwman – huis, sch, erf 6 r 40 el
+ zoon Hendrik, dochter Elisabeth, 2 dienstknechten, 1 dienstmeid
A392: Schippers, Adriaan, bouwman – huis & erf 2 r 70 el
A426: Schippers, Adriaan, bouwman – schuur 0 r, 20 el
Linde 55
A433: Scheepers, Peter, bouwman – huis & erf 2 r, 38 el
+ zoon Arnoldus, bouwman + 2 zussen, landbouwersen
Linde 78
A437: Snoeks, Hendrikus, timmerman/houtdraaier – huis, sch, erf 3 r, 90 el
+ Wilhelmina van Mol, zonder + 6 kinderen + Francis van Mol 11 jr.
Linde 79
Janssens, Johannes, landbouwer
+ Helmont, Petronella van, spinster + 5 kinderen
Jept 80
A439: Deursen, Gerard van, wever – huis, sch, erf 3 r 90 el
+ Kuijk, Hendriena van, spinster + 4 kinderen + Greef, Maria de, spinster (70 jr, ongehuwd)
A461: Schippers, Adriaan, bouwman huis 0 r, 49 el
(verhuisd naar?) Heike 16
A462: Tops, Jacobus, wever/bouwman – huis 0 r, 91 el
+ Willemina van Rijsingen + 2 kinderen + dienstmeid
A465: Groot, Thomas de, wever – huis 1 r, 45 el
Jept 53
A468: Greef, Jacobus de, wever – huis 0 r, 55 el
+ Johanna Valks, spinster + 4 kinderen: Willem, Christiaan, Maria, Cecilia // Willem Weeteling, wever + Catharina Bijnen, zonder + 4 kinderen
Mogelijk ook nog binnen de blauwe cirkel:
Kopbeek 11: Arnoldus van Beek, bouwman + 5 kinderen, wevers + dienstmeid
Kopbeek 13: Gerardus van Lierop, bouwman + Petronella Welten, landbouwerse + 3 kinderen + Bartel van Beek, dienstknecht + Johannes Saris, 13 jr, schaapherder
Kopbeek 15: Peeter van der Weijden, landbouwer + Johanna van Rijsingen + 8 kinderen
Jept 49: Jan van den Broek, wever + Margo van Beek, zonder + 1 kind + schoonmoeder
Jept 49: Catharina Kuijpers, spinster, Anna Kuijpers, spinster, Maria van den Broek, spinster
Jept 50: Peter van de Looij, wever + Theodora Wilpers, spinster + 2 kinderen + Henrica van de Looij, spinster
Jept 50: Peeter Depon, wever + Anna Catharina Rolte + 7 kinderen, zonder
Jept 52: Peeter Kaars, landbouwer + Willemijn van Erkel, zonder + 2 kinderen + Theodorus Verbeek, bouwman
Jept 54: Francis Pero, wever + Elisabeth van Deursen, spinster + 5 kinderen // Adrianus van Santvoort, wever + Catharina van Deursen, spinster + 3 kinderen

Bruine cirkel, kadastraal bekend als B8, De Bogten, B9, De Huisakkers, plaatselijk ook bekend als Linde:

Linde 56
286: Couwenberg, wwe Antonie: Francina Koopmans, spinster – huis & erf 0 r, 90 el
+ Antonetta Couwenberg, ongeh., spinster + 5 kinderen Couwenberg
288: De Armen van Zeelst huis & erf 2 r 4 el
Linde 75
305: Dijk, kinderen Jan van – huis & erf 1 r 76 el
Dijk, Hendrik van, gepensioneerd + Magdalena van Rooij, spinster + 1 kind
Linde 76
307: Mol, Petronella van, spinster – huis & erf 2 r 2 el
Prinsen, Jan, wever + 3 kinderen + Antonij van Mol, 78 jr
Kopbeek 12
309: Gerwen, kinderen Jan van – huis & erf 3 r 5 el
Reinier van Gerwen, wever + Hendrina van Gerwen, spinster
313: Helmont, wwe Govert van: Joanna van Nunen – huis & erf 3 r 5 el

Oranje cirkel, kadastraal bekend als B11, Het Slot, en B9, De Huisakkers:

341: Keijzers, Wilhelmus, bouwman – water tot vermaak 9 r, 50 el
343: Keijzers, Wilhelmus, bouwman – huis, sch, erf 10 r, 40 el
344: Keijzers, Wilhelmus, bouwman – bakhuis 0 r, 27 el
295: Lierop, Francis van, bouwman – huis, sch, erf 8 r, 70 el
+ Wilhelmina Keijzers
297: Lierop, Francis van, bouwman – bakhuis 0 r, 16 el

Roze cirkel, kadastraal bekend als B7 en B8, De Bogten en B13 De Groote en de Kleine Pastorij. Plaatselijk bekend als Het Hemelrijk of de Muggenholsche Straat:

Muggenhol 69
214: Greef, wwe Peter de, landbouwer: Maria van den Berk – huis, sch, erf 2 r 20 el
+ 5 kinderen, landbouwers + dienstmeid
215: Greef, wwe Peter de, landbouwer – huis 0 r 40 el
? Kopbeek 10
266: Senders, wwe Hendrikus: Maria Catharina vd Berk – huis & erf 1 r, 65 el
Senders, Goort, wever + Sanders, Maria + 8 kinderen
267: Sledsens, kinderen Pieter – huis, sch, erf 3, 31 el
271: Berk, kinderen Antonie van den – huis & erf 3 r, 39 el
275: Beers, Wouter van , bouwman – huis, sch, erf 4 r, 18 el
361: Gemert, wwe Machiel van – huis & erf 1 r, 87 el
437: Gemert, wwe Machiel van – huis & erf 4 r, 96 el
439: Gemert, wwe Machiel van – huis & erf 1 r, 68 el
456: Ven, Mathijs Jan van de huis & erf 2 r, 3 el
561: De Armen van Zeelst bouwland 18 r 10 el
434: De Armen van Zeelst bouwland 62 r 70 el
435: De Armen van Zeelst bouwland 1 b 6 r 90 el
Mogelijk ook in de roze cirkel:
Hemelrijk 71: Hendrik van de Ven, landbouwer + Maria van de Ven, landbouwerse
Hemelrijk 72: Johannis Bartels, landbouwer + Wilhelmina van Gemert, landbouwerse + 5 kinderen + Jan van Gemert
Hemelrijk 74: Joost van Kemenade, landbouwer + Margo van Lierop, landbouwerse + 3 kinderen + Francis van Lierop , 77 jaar + dienstmeid + dienstknecht

Grijze cirkel, kadastraal bekend als B6, De Kleine Pastorij en B14 De Groote Pastorij, plaatselijk bekend als Het Muggenhol:

182: Deelen, wwe Willem: Hendrina Smulders, spinster – huis & erf, 2 r 82 el
Muggenhol 65
184: Rooij, Johannes M. van, wever – huis & erf 1 r, 92 el
+ Anna Maria Peero, spinster + 5 kinderen Van Rooij, wevers en spinsters
Muggenhol 63
191 Beijnen, wwe Reinier – huis & erf 3r, 36 el
Meeren, Johanna van der, spinster + 2 kinderen Bijnen
196: Smulders, wwe Hendrik: Maria Beijsens – huis, sch, erf 3 r, 61 el
Muggenhol 62
199: linden, Jan Joh. van der, wever – huis & erf 1 r, 26 el
+ Maria Smulders, zonder, 4 kinderen + Maria Rademakers, spinster
? Linde 77
203: Eliens, wwe Johannis: Gordina Verschoren, spinster – huis 7 r, 0 el
204: Eliens, wwe Johannis: Gordina Verschoren, spinster – huis, sch, erf 0 r, 54 el
Jan Boogers, wever + Elisabeth Eliens, zonder, 2 kinderen
Linde 77
Bruin, Theodorus, wever + Johanna van Antwerpen, spinster + 2 kinderen
Muggenhol 70
464: Boogers, Bartel, wever – huis, sch, erf 3r 47 el
Berk, Lourens van den, wever + Elisabeth van Gerwen, zonder, wwe van Boogers, 2 kinderen Boogers, 2 kinderen Van den Berk, allen zonder beroep
Mogelijk ook in de grijze cirkel:
Muggenhol 61: Hendrik Wouters, landbouwer + Maria Helwege + 8 kinderen // Adriaan Papen, landbouwer + Johanna van Gemert, zonder + 7 kinderen Eliens, wevers
Muggenhol 64: Jan van Zantvoort, strooijdekker + Maria Deelen, spinster + 4 kinderen // Petronella Deelen, spinster + Johanna Deelen, spinster, beiden ongehuwd

Paarse cirkel, kadastraal bekend als A2, De Kleine pastorij, B14, B16 en 17, De Groote Pastorij plaatselijk bekend als De Heistraat:

Heistraat 162
475: Dekkers, wwe Peter, wever/spinster – huis & erf 3 r 72 el
+ zoon Johannes Dekkers, wever + Maria Catharina Dekkers, 9 jr
Heistraat 161:
Hendrik van de Ven, bouwman + Engelina Boons + 2 kinderen // Hendrik van Keulen, wever + Lamberdina Sanders + 2 kinderen
479: Boons, de kinderen Peter – huis, sch, erf 6 r 40 el
480: Boons, de kinderen Peter – huis, 0 r 31 el
489: Senders, Hendrik Peter, bouwman – huis & erf 4 r 96 el
498: Meeren, Janemie van der (abs.) – huis, sch, erf 7 r 10 el
550: Beijsens, Leendert Johann., wever – huis & erf 4 r 19 el
551: Boons, kinderen Peter – huis & erf 1 r 40 el
Heistraat 170
555: Blankers, Jan, wever – huis, sch, erf 7 r 70 el
+ Adriana Boons, spinster + kind + zwager
Heistraat 168
565: Rooij, wwe Machiel van – huis & erf 2 r 62 el
Willemijn van der Palen, spinster + Martinus van Rooij, landbouwer // Smolders broer en zus, wever en spinster // Jacobus Kouwenberg, bouwman + Hendrina Heesterbeek, bouwerse + 3 kinderen
Heike 21
566: Couwenberg, wwe Willem: Johanna v Deursen – huis, sch, erf 1 r 44 el
+ 5 kinderen, landbouwers + dienstmeid
? Kopbeek 13
567: Smulders, Jan, bouwman/wever – huis, sch, erf 2 r 70 el
+ Petronella Verdonschot, spinster + 2 kinderen
Heistraat 166
569: Laarhoven, kinderen Hendrik van – huis, sch, erf 3 r 15 el
Johanna van Laarhoven, spinster + 2 wevers/kostgangers // Peeter Scheepers, bouwman + zus + landbouwer + dienstmeid
Heike 21
571: Scheepers, Pieter & Johanna – huis, sch, erf 1 r 7 el
Peeter Scheepers, bouwman + Cecilia, zonder + Johanna van Deursen, particuliere
Heistraat 167:
572: Ven, Jan/Nicolaas – huis & erf 3 r 60 el
Jan van de Ven, bouwman + Willemijn Scheepers + 4 kinderen
581: Deursen, Peter van, wever – huis, sch, erf 4 r 92 el
Heistraat 164
590: Santvoort, Jan Govert van, bouwman – huis, sch, erf 6 r 90 el
591: Santvoort, Jan Govert van, bouwman – huis 0 r 60 el
Adriaan van Santvoort, landbouwer + zus Anna + Christiaan Valkx, wever
Heistraat 160
596: Lieshout, Antonie van, bouwman – huis, sch, erf 7 r 10 el
+ Anna Egelmeers, landbouwerse + 10 kinderen, landbouwers
Waarschijnlijk ook in de paarse cirkel:
Heistraat 163: Hendrik van der Heijden, wever + hendrina van Hurk, zonder + 4 kinderen
Heistraat 165: Smulders, Wouter, wever + Maria Jorissen, landbouwerse + 6 kinderen // Elsen, Wout van den + Francijn van der Wateren + 3 kinderen + wever/kostganger

Groene cirkel, kadastraal bekend als B 15 en B16, De Groote Pastorij, plaatselijk bekend als De Nieuwe Erven:

Muggenhol 67
056: Meeren, Peter Adriaan van der, wever – huis & erf 2 r 86 el
+ Elisabeth van der Palen, spinster, wwe van Willem de Greef + 4 kinderen
Muggenhol 66
058: Keulen, Jacobus van, klompmaker – huis & erf 4 r 80 el
+ Geertruda Van Palen, spinster + 5 kinderen Van Keulen, bouwman/spinster
538: Senders, Theodorus en wwe Willem – huis & erf 7 r 30 el
541: Santvoort, Theodorus Jan van – huis & erf 3 r 50 el
520: Senders, wwe Peter Willem – huis & erf 5 r 20 el
529: Beijnen, Wouter Reinier, bouwman – huis & erf 2 r 37 el
Mogelijk ook in de groene cirkel:
Muggenhol 68: Adriana Senders, landbouwerse + Peter Eliens + 6 broers en zussen Senders, landbouwers, dienstmeid en wever
***
Verwijzingen:

In dit artikel kwamen we vooral wevers en landbouwers tegen. Natuurlijk waren er nog veel meer beroepen in Zeelst. Er was zelfs een paardendoktoresse. Benieuwd geworden? Klik dan hier. En waaraan stierven Zeelstenaren zoal, in de negentiende eeuw? Je leest het hier.
Over markante personen uit Zeelst kun je hier en hier en hier en hier meer lezen.
Niets menselijks was de Zeelstenaren vreemd. Grappige en vreselijke gebeurtenissen kun je lezen in de processen-verbaal van de burgemeester.

Misschien ook interessant...?

One thought on “Waar wevers woonden… in Zeelst (1832)

Je emailadres wordt niet getoond. Naam en email zijn verplicht