De tijdlijn van Schotlandreiziger Jacobus Tops (Zeelst 1704-1779)

Momenteel (2018) schrijf ik aan een verhaal over de wever Jacobus Tops voor het project Een Zeelster Slag. Het is gebaseerd op de volgende gegevens:

1704: 2 september: Jacobus Remigius gedoopt, zoon van Remigius Geridts en Judoca Jacobs in Zeelst
1723: 22 juli: Barbara Tops gedoopt, natuurlijke dochter Jacobus en Maria Peeters, getuigen Remigius Tops en Maria Peters
1737: 8 augustus: Guilelmus Tops gedoopt, filius naturalis van Mechtildis Peeters van Oirschot en de vader is Jacobus Mijssen Tops.
1746: 9 januari: Remissus Tops gedoopt, zoon van Jacobus Tops en Margaret Livingston in de Church of Scotland, parochie Barony. Town of Coltoun (Colton). Getuigen: James Groenbos en John Blair.
1753: Trouwinschrijvingen Oerle: /Uitgemaakt/: Op heden den 29 September 1753: sijn door mij in wettigen ondertrouw opgenomen Jacobus Tops J.H. gebooren en woonende te Zeelst met Megtheld Peeters Janssen van Oirschot weduwe van Gerard Hijmans gebooren en woonende te Zeelst en dese sijn na onverhinderde proclamatien in den Egten Staat bevestigt den 14 October seventien hondert drie en vijftig. Fam: De Keefel.
1754: Trouwinschrijving Zeelst Jacobus Tops et Magtildis van Oorschot 22 April (latijn)
1776: 1 juli Mijs Geerit Tops (= Remissus) tr. Elisabeth van den oever; met vrouw en kinderen Willemijna en Maria van Zeelst naar Meerveldhoven (borgbrief)
1779: 14 februari: Remiesius Tops, meerderjaarig jongman, geboortig van Glaskouw dogh lange jaaren gewoont hebbende te Zeelst trouwt met Peternel van Gennip, jonge dogter, geboortig van Woensel, dogh lange jaaren gewoont hebbende te Strijp volgens relaas des vorsters alhier en te Strijp.
1779: 18 november: dood Jacobus Tops: Den 18 dito is begraven Jacobus Tops, laat kinderen na.
1815: 28 juli:  akte van verpachting van tienden: Tweede Hoydonksche tiende in Zeelst aan Remisius Tops voor 131 gulden
1827: 17 juni: Elisabeth Tops marries James Mckie in Barony, Lanark, Scotland
1827: 3 juli: Remigius Tops, van beroep wever, oud 83 jaren, geboren te Vlesko in Schotland, wonende te Zeelst, zoon van ouders onbekend en weduwnaar van Petronella van Gennip, aangifte gedaan door zoon Jacobus en veldwachter Leven.

Geraadpleegde bronnen:

Misschien ook interessant...?

One thought on “De tijdlijn van Schotlandreiziger Jacobus Tops (Zeelst 1704-1779)

Je emailadres wordt niet getoond. Naam en email zijn verplicht