Het woonwagenregister van Oss 1919-1927

Hieronder zie je de uitgewerkte tekst van het register van aangevraagde vergunningen woonwagens en woonschepen van de gemeente Oss. Het origineel ligt in het BHIC.

Je kunt in deze lijst nakijken welke personen een vergunning aanvroegen om in de periode 1919-1927 in de gemeente Oss te mogen verblijven. Het gaat niet alleen om woonwagens, er zijn ook een paar woonschepen bij. Het leuke is dat de ambtenaren niet alleen de namen en beroepen van de aanvragers opschreven. Ook hun gezinsleden en hun woonplaatsen werden genoemd. Sommige gezinnen staan er meerdere keren in, doordat ze steeds terugkeerden naar de gemeente Oss, dus blader/scroll vooral door. Het gaat in totaal om 60 registraties. Misschien vind je in deze lijst je familieleden terug!

Meer weten over woonwagenbewoners in/en Oss? Begin bijvoorbeeld hier.

register nrdatum aanvraagkenmerk ww of wsnaam, voornamen, beroep, woonplaats aanvragernaam, voornamen, beroep, woonplaats te noemen personen in vergunningovergang van de aanvraag op een andere dan eerste aanvraagvermelding van de CvKaantekeningen
11919-10-15 00:00:00Gem. Oss no 1Bos Jan, koopman, TilburgMaria Anna Peters, Jean Bos, Trijntje Bos, Antonia Bos, Constantia Gabriella Bos, Geertruida Hubertina Bos, allen g.b. en won. Te Tilburgvergunning ingetrokken bij besch CdK Zuid-Holland dd 19 oct 1920Comm der Kon. In Noord-Brabant te 's Hertogenbosch
De vergunning verleend aan Boutier ingetrokken bij beschikking van den Comm der Kon in Zuid-Holland dd 15 juli 1927 A nr 748 (2e afd)Bij besch. CdK te Den Haag dd 19 Jan 1926, A Nr 17 (23 afd) H n 1563 voor dezen woonwagen vergunning verleend aan Jacobus Johannes Boutier te sGravenhagebij besch. Van 21 Jan 1924 is aan Lambertus Franciscus Pijnenburg te sHage vergunning verleend voor dezers wagenvergunning ingetrokken CdK Noord Holland dd 8 Jan 1926, A no 33, 2e afd.
2idGem. Oss no 2Schmidt Johs Jacobus, koopman, AmersfoortRintke van Houten, Susanna Schmidt, Jacob Schmidt, Maria Schmidt, Antonia Schmidt, Allegonda Schmidt, Rinske Schmidt, Carel Schmidt, allen zonder beroep en wonende te Amersfoortvergunning verleend (zie portefeuille); bij besch. Dd 14 Juni 28 is aan Wilhelm Weiss te sHage vergunning verleend tot het bewonen van dezen woonwagenComm. Der Kon in Utrecht; bij beschikking van de Heer Comm der Kon te sHage dd 17 April 1930 deze vergunning ingetrokkenid; vergunning verleend
3idGem Oss no IIIWanrooij van Adrianus, koopman, AmsterdamJohanna Theodora Goudsmid, Anna Elisabeth van Wanrooij, Petrus van Wanrooij, allen z.b. allen te A'damComm. Der Kon in NHid
4idGem Oss no IVWanrooij van Thomas, artist, A'damPetrus van Wanrooij, Elisabeth Schmidt, Jacobus van Wanrooij, Maria van Wanrooij, Margaretha van Wanrooij, Thomas van Wanrooij, allen z.b. en wonende te Amsterdamvergunning ingetrokken bij besluit CdK Noordholland 11 Dec 1923 No 176 bis, 20785idid
5idGem. Oss no VSchmidt Charles Louis Theodorus, koopman, NijmegenHelena Kirchyünger, Francina Elisabeth Schmidt, z.b. beiden te NijmegenComm. Der Kon in Gelderlandid
6idGem. Oss no VIKirchyünger Arnold Victor, koopman, te BredaAlphonsia Maria Hendriks, Cornelia Maria Kirchyünger, Arnold Victor Kirchyünger, Maria Alphonsia Kirchyünger, z.b. te BredaCommissaris der Kon in NBid
7idGem. Oss no VIIEsch van Servatius, stoelenmatter, UdenLamberta van Boxtel, Christiana Ova Maria van Esch, Johannes van Esch en Antonius Johannes van Esch, allen z.b. en won. Te Udenidid
8idOss No VIIILierop van Michael, scharenslijper, ErpArdina Swinkels, Johannes van Lierop, Maria van Lierop, Cornelus van Lierop, Antonius van Lierop, Johanna van Lierop, Antonia van Lierop, allen z.b. en wonende te Erpidid
91919-10-15 00:00:00Gem. Oss No IXPeelen, Albertus, mandenmaker, UdenMaria Lourensen, Johanna Cornelia Peelen, Alberta Peelen, allen z.b. en wonende te UdenCommissaris der Koningin in Noord-Brabantzie no 83 register A
10idGem. Oss no XLourensen, Johannes, stoelenmatter, Udenidid
11id Gem. Oss no XIEvers Jan, koopman te 's-GravenhageCatharina Johanna de Klerk, Johannes Godefridus EversCommissaris der Kon in ZHid
12idGem. Oss no XIILierop van Godefridus, stoelenmatter, HelmondAdriana van de Liefvoort, Henricus van Lierop, Maria Hendrika van Lierop, Hendrika Johanna van Lierop, Johannes Antonius van Lierop, allen zb en wonende te HelmondCommissaris der Kon in NBid
13idGem. Oss XIIINetten, Adriana, ventster, te 's-BoschFrancijne Pruimboom, Johannes Petrus Pruimboom, z.b. won. Te sBoschidid
14/15idGem. Oss IVVerberk Wilhelmus, koperslager, te HelmondAdriana Goossens, Johannes Lambertus Verberk, Leonardus Karl Johann. Bernardus Verberk, Juliana Maria Katharina Johanna Verberk, z.b. te Helmondidid
15idGem. Oss no XVValkenburg Wilhelmus Johannes, koopman, te Oss (gehuwd met Wilhelmina van Someren)Johanna Mari Gielis, echtg Petrus van de Goor, Johanna Catharina vd Goor, Johanna Maria vd Goor, z.b. te Ossstaat te Heesch met woonwagen aan de Hoef./ig Heescherwegidid
16idGem. Oss XVIHaarlem van Hendrika (echtg Cornelis Verwoert) koopvrouw, te Wijk bij DuurstedeJohannes Vonder, bezembinder, zonder woonplaats, Antonia Verwoert, Cornelis Verwoert, Hendrikus Verwoert, Anna Verwoert, z.b. te Wijk bij Duurstedecommissaris van de Kon Gelderlandgeweigerd
171919-10-15 00:00:00Gem. Oss no XVIIMels Gerardus, arbeider, te OssJohanna vd Leest, Cornelia Mels, Johs Lambertus Mels, Antonius Johannes Mels, Hendrikus Mels, Johanna Lamberta Mels, z.b. en allen wonende te OssVerg. uitgereikt 24 Jan 1920Commissaris der Koningin in Noord-Brabantzie No 83 register A; vergunning verleend
18idGem Oss no XVIIISchneider Pierre, koperslager en koopman in galanterieën, Oosterhout, geb te Neunkirchen (D), 3 Feb 18671) Caroline Louise Cathinka Roth, (Pierre Joseph Schneider), 2) Philippe Karel Schneider, 3) Caroline Louise Cathinka Mathilde Schneider, 4) Gertrude Catherina Schneider, allen zb en wonende te Oosterhoutidverleend
1923-07-09 00:00:00id1) geb. te Soornstadt, 17 aug 1872, 2) Utrecht 26 Feb 1903, 3) Utrecht, 2 Mei 1905 en 4) Breda 24 Juli 1907
19idGem. Oss No XIXJanssen Antonius Wilhelmus, Koopman te sBoschElisabeth vd Bosch, Antoon Janssen, Trina Janssen, Theodora Hubertus Janssen, allen z.b. en wonende te sHertogenboschcomm v. politie a vergunning sturen - sBoschid id
20idGem. Oss no XXVisser Gerardus, koopman te (sBosch) GroesbeekGrada Janssen, Gerrit Visser, Antonius Visser, Johannes Christianus Visser, Johannes Christianus Visser, Maria Visser, Hendrik Visser, Hubertina Visser, allen z.b. en wonende te sBoschbij besl. Van 12 april 1924 No 2045/16 wederom ingetrokken omdat de woonw niet bewoond wordtid; geannuleerdvergunning verleend bij besl CdK in NBr 21 feb 1924 N 1267/3 onder letter db No 81
21idGem. Oss no XXIKoning de Marinus, mandenmaker te sBoschCatharina Hartman, Catharina Lorse, Friedrich Lorse, zb en allen wonende te sHertogenboschidid
221919-11-08 00:00:00Gem. Oss no XXIIZimmerman, Antonius, schipper te Ravensteingeenid
231919-11-06 00:00:00Gem. Oss no XXIIILieshout van Antoon, koopman, te BoekelAdriana vd Wijst, Adriana van Boxtel, Wilhelmina van Boekel, Victoria van Boekel, Antonia van Boekelid
231920-04-15 00:00:00Gem. Oss no XXIIIVries de Theodorus, koopman te Ossa. Maria Engelina Souilljee, geb. te raalte den 8 Maart 1886, b. Rinke de Vries, geb te Enschede, 7 april 1909, c. Johannes Casper Willem Hendrik de Vries, geb. te Enschede 10 april 1911, d. Willem de Vries geb te Zutphen 6 Apr. 1913, e. Petrus id, 18 Mrt 1915, f. Theodorus id, 5 Febr 1917, g. Richardus id, 21 Mrt 1919Comm d. Kon. Gelderland
241920-05-06 00:00:00Gem. Oss no XXIVValkenburg van Wilhelmus Joannes Mandenmaker te OssZummeren van Regina Wilhelmina zonder beroep, geb te Oss den 1 Sept 1887, b. Valkenburg van Marinus Louis geb te Grave, den 17 Sept 1914Comm. D. Kon. Noord-Brabant
251921-10-12 00:00:00Oss No XXVVos Petrus Johannes, kermisreiziger te Nijmegen, Merelstraat 12a. Baardewijk van Allegonda geboren te Nijmegen, 4 Oct 1878, b. Vos Wilhelmus Laurentius, geb te Haterd (Nijmegen) 2 Aug 1904, c. Vos Jaocubs Johannes, geb te Elst, 22 Jan 1909, d. Vos Helena, geb te Millingen, 22 Juli 1911, e. Vos Arnoldus Jacobus, Hees, 6 Aug 1913, f. Vos Jacoba Gerarda, geb te Hees, 16 Nov 1916, g. Vos Hubertina Theresia Gerarda, geb te Hees, 10 Jan 1920Bij besluit van den Heer Comm der Kon dd 21 Febr 1920 A No 17 II Afd. in Zd Holland vergunning verleend aan H van Doorn te Gorinchem tot het bewonen van dezen woonwagenComm. D. Kon. Gelderlandgeweigerd bij besluit CdKon dd 9 Nov 21 no 9675/1
161921-11-23 00:00:00Oss no XXVIBergen van Petrus, koopman in galanterieën te Boss, Berghemscheweg B 130a. Timmermans Francisca, geb te Oss den 16 April 1881, b. Petrus Marinus, geb te Oss 31 Aug 1902, c. Coenraad, geb te Oss 10 Mei 1907, d. Theodorus W, geb. te Goch, 17 Nov 1904, e. Johannes E geb te Oss, 2 juni 1910, f. Eligius J. id, 2 juni 1910, g. Wilhelmus J. id, 3 April 1912, h. Theodora id, 22 Mrt 1914, i. Francisca j. id, 4 Sept 1915.Com. D. Kon NoordBrabantgeweigerd
271922-03-24 00:00:00Oss no XXVIIVugt van Henricus, venter wonende te Oss, Heide F. Bar. 4a. Adrianus Cornelus van Vugt, geb. te Oss, den 14 Oct 1898, b. Marinus van Vugt, geb. te Oss, den 12 Febr 1902Com. D. Kon. NoordBrabantgeweigerd bij besluit CdK dd 23 Mei 1922 A No 3140 (1e afd)
281923-01-30 00:00:00Oss XXVIIIReken van Antonius Franciscus, koopman in galanterieën en bakker (oliebollen) wonende te NijmegenCrompvoets Catharina, geb te sHage den 9 Nov 1899, Francina Catharina van Reken, geb te Nijmegen, den 19 April 1918, Antonius Johannes van Reken, geb te Nijmegen, den 3 Juni 1919, Hendrika Helena Paulina Catharina van Reken, geb te Nijmegen, 6 Jan 1922CdK Geld.geweigerd
291923-02-23 00:00:00Oss XXIXMels Johannes Lambertus, geboren te Oss 10 Juli 1901, koopman, wonende te Oss, Heide 23Reuvers Clasina, geboren te Oss, 3 febr 1903CdK NBrgeweigerd
30idOss XXXReuvers, Marinus, geboren te Oss, den 3 October 1898, als voorHeijden van der Aleida, geb te Nijmegen 10 Oct 1895, Reuvers Franciscus, geb. te Alphen en Riel, den 6 Juni 1920, Reuvers Theodorus, geb te Schijndel den 24 Dec 1922idgeweigerd
31idOss XXXIReuvers Michael, geboren te Oss den 24 Jan 1901, als voorPruimboom Franciscus, geboren te Helmond, den 20 Oct 1900, Adriana Pruimboom, geb te Eindhoven den 3 Dec 1920, Theodorus Martinus Pruimboom, geb te Helvoirt, den 26 Jan 1923id
32idOss XXXIIBoom Arnoldus, geboren te Venraij, den 12 Juli 1878, stukadoor, wonende te Grave, (Maasplein) bij 't KerkhofJohanna Jacoba Peelen, geboren te Gennep, 21 Maart 1883, Echtgenooteidniet doorgegaan
321923-08-18 00:00:00Oss XXXIIVisscher Gerrit, straatmaker, wonende te Oss. (geb. te Avereest, 25 Maart 1885)Nijhuis, Janna Wilhelmina geb te Dalfsen 1 febr 1888,, Visscher Johanna geb te Hünen, 26 Mei 1909, Visscher Gerrit geb te Avereest, 25 Juni 1900, Visscher Hermina geb te hünen, 25 Mei 1912, Visscher, Hendrikus geb. te Avereest, 21 Febr 1918, allen zonder beroep en wonende te OssCommissaris der Kon in NBr
33idOSS XXXIIIVisscher Lammert, straatmaker, wonende te Oss (geb te Avereest, 10 Jan 1884)Goor van Stijntje geb. te De Wijk, 12 sept 1888, Visscher Gerrit, geb te Avereest, den 1 Mei 1909, Visscher Hubert. Karel Willem geb. te Altendorn, 3 Sept 1912, Visscher dina, geb.te Altendorn, 10 Sept 1905, Visscher Lammert geb te Avereest 2 maart 1917, allen zonder beroep en wonende te Ossid
341923-09-13 00:00:00Gem Oss No XXXIVNetten Johannes, geboren te sBosch, 6 April 1895, paraplumaker, (wonende te 'sHertogenbosch St. Andriesstraat No 19 bij de weduwe Th. Netten van Gulick. Megen, op 't Gemeentehuis) 1)Maria Gerarda Loos, geb te Antwerpen 28 Nov 1901, 2) Netten Thomas Johannes, geb te Liempde, NBr, 1 Juli 1923, beiden z.b. en wonende als onder 4Commissaris der Koningin in Noord-Brabant
35idid XXXVStevens Hendrikus, geboren te Someren, 1 Juni 1902, bezembinder, wonende te Weertgeenid
361923-11-30 00:00:00id XXXIVHelmerich Adolf, geboren te Heesch, 5 Februari 1889, acrobaat, wonende te HeeschNatterman, Maria geb te Mechelen 17 Jan 1900, Natterman Maria geb te Wamel, 5 December 1929, Natterman Catharina geb te Eijnatum, 10 Juli 1920, allen zonder beroep en wonende te Heeschid
371924-04-11 00:00:00id XXXVIIReuvers, Marinus, geboren te Oss, 3 October 1898, koopman in galanterieën wonende te OssAleida van der Heijden geb te Nijmegen 10 Oct 1895, Reuvers Franciscus geb te alphen en Riel 6 Juni 1920, Reuvers Theodorus geb te Schijndel, 24 December 1922, Reuvers Hendrikus Arnoldus geb te st. Michiels-Gestel 29 Januari 1924, allen zonder beroep en wonende te Ossid
381924-04-11 00:00:00Gem. Oss no XXXVIIIReuvers, Michaël, geboren te Oss, 24 Januari 1901, koopman in galanterieën wonende te OssPruimboom Francina, geb te Helmond 2 Oct 1900, Pruimboom Adriana geb te Eindhoven 3 December 1920, Pruimboom Theodorus Martinus geb te Helvoirt 27 Januari 1923, allen zonder beroep en wonende te OssCommissaris der Koningin in Noord-Brabant
39idid XXXIXMels Johannes Lambertus, geboren te Oss 10 Juli 1901, koopman, wonende te OssReuvers Clasina, geboren te Oss, 3 febr 1903, Mels Theodorus geboren te Schijndel, 13 October 1923, beiden zonder beroep en wonende te Ossid
4022 idid XLReuvers, Theodorus, geboren te Oss, 24 Augustus 1896, koopman in lompen wonende te OssLourensen Leonarda, geboren te Best 21 September 1904, Reuvers Leonarda geboren te Lienden 19 Mei 1923, beiden zonder beroep en wonende te Ossid
4122 idid XLIVugt van Henricus, geboren te Oss, 2 Augustus 1870, koopman in lompen, wonende te OssVugt van Adrianus Cornelus geboren te Oss, 14 October 1898, Vugt van Marinus geboren te Oss, 12 Februari 1902, beiden koopman in lompen en wonende te Ossid
4228-04-19224Gem. Oss no XLIIHartogs Hendricus, geboren te Oss, 9 Juni 1880, koopman, wonende te GraveLourensen Adriana, geboren te Nijmegen, 13 April 1895, Hartogs Henricus Hubertus, geboren te Herpen, 8 juni 1917, Hartogs Anna Maria, geboren te Afferden, 9 Aug 1919, Alberta geboren te Horsten, 25 Juni 1921, Maria, geboren te Cuijk, 2 April 1923, Adriana, geboren te Megen, 17 April 1924, allen zonder beroep en wonende te GraveComm. Der K in NB
431924-06-20 00:00:00Gem. Oss XLIIIBergen van Petrus, geboren te Oss, 3 April 1882, koopman, wonende alhiera. Timmermans Francisca, geb te Oss den 16 April 1881, b. Coenraad, geb te Oss 10 Mei 1907, c. Theodorus Wilhelmus, geb. te Goch, 17 Nov 1904, d. Johannes Eligius geb te Oss, 2 juni 1910, e. Eligius Johannes id, 2 juni 1910, f. Wilhelmus Johannes 3 April 1912, g. Theodora, 3 Maart 1914, h. Francisca Johanna, 4 Sept. 1915
441924-11-24 00:00:00GemOss XLIVBergen van Petrus Marinus, geb te Oss, 31 Aug 1902, koopman, wonende te OssAanvrager. Buul van Petronella Theresia, geb te Oss 17 October 1902 zb, Bergen van Petrus Johannes, geb te oss 28 Augustus 1923 zb, beiden wonende te Oss
451925-02-19 00:00:00Gem. Oss No 24Valkenburg van/Wilhelmus Johannes, geb te Oss 12 Aug 1885, mandenmaker, wonende te HeeschDe aanvrager, hiernevens vermeld. 1. Joanna Maria Giellis, geb. te oss 24 April 1894, weduwe Petrus vd Goor, 2. Johanna Catharina van de Goor, geb. te Grave, 19 Nov 1915, 3. Wilhelmina Maria vd Goor, geb te Nistelrode, 26 Mrt 1918, 4. Hendrika vd Goor, geb. te Heesch, den 28 Mrt 1920, 5. Wilhelmus Johannes vd Goor, geb te Nistelrode den 20 Nov 1921, 6. Adriana vd Goor, geb te Druten den 10 Juni 1923. allen zijn zonder beroep en wonende te HeeschCdK in Noordbrabvergunning verleend bij besluit dd 25 April j.l. letter N no 448; ingetrokken bij besluit van den CdK dd 4 Jun 27, A no 2301
461925-03-13 00:00:00Gem. Boxmeer No 8Geven Hendrik Gustaaf, geb te Nijmegen 17 Juni 1881, kermisreiziger, wonende te Nijmegen1. De aanvrager, hiernevens vermeld, 2. Maria Weber, geb te Dingden (D) 13 Aug. 1884, 3. Hendrik Geven, geb te Eibergen, 28 Oct. 1903, 4. Franciscus Geven, geb te aalten den 26 Januari 1906, 5. Hubertus Geven, geb. te Horst, 7 Januari 1909, 6. Fredericus Wilhelmus Geven, geb. te Weert 14 Juni 1911, 7. Wilhelm Frederik Geven, geb. te Maasbree, 15 Maart 1915, 8. Martinus Geven, geb. te Bergh 25 Nov 1917, 9. Gustaaf Hendrik Geven, geb te Didam, 7 Mei 1921, 10. Marinus Hendrikus Geven, geb. Brummen, 27 Oct. 1923. De personen sub 2 t/m 10 allen zonder beroep en wonende te NijmegenCdK in Gelderland
471925-03-30 00:00:00Ge. Oss no 47Netten Johannes, geb te sHertogenbosch 6 April 1895, koopman in parapluien wonende te sHertogenbosch1. Aanvrager zelf, zie hiernevens, 2. Maria Gerarda Roos, geb. te Antwerpen 28 Nov 1901, echtgenoote van den aanvrager, 3. Thomas Johannes Netten, geb te Liempde (NB) 1 Juli 1923, De personen sub 2 en 3 zijn zonder beroep en wonende te sHertogenboschCdKoningin in Noord-Brabant
481925-04-10 00:00:00Gem. Oss N XLVIIIStrik, Michiel, geb. te Geffen, 10 Sept 1876, koopman, wonende te Grave1. Aanvrager, 2. Johanna Wilhelmina van Es, zonder beroep, wonende te Grave, geb. te Cuijk c.a. 5 sept. 1882, echtgenote van aanvragerid
491925-05-09 00:00:00Gem. Oss 49Hartogs Hendricus, geboren te Oss, 9 Juni 1880, koopman in lompen, wonende te Grave1. aanvrager. 2. Lourensen, Adriana, geb. te Nijmegen den 13-4-95, 3. Henricus Hubertus Hartogs, geb te Herpen 8 juni 17, 4. Anna Maria Hartogs, geb. te Darten 9 Aug 1919, 5. Alberta Hartogs, geb. te Horssen 25 Juni 1921, 6 Maria Hartogs, geb te Cuijk en St. Agatha 2 April 1923, 7. Adriana Hartogs, geb. te Megen ca 17-4-1924, 8. Anna margaretha Hartogs, te Herpen 20 Sept, 1910, 9. Francisca Anna H. te Oss 12-3-1908, 10. Johannes van Bosschel, te Grave 24-12-12, echtgenote en kinderen, allen zonder beroep en wonende te Graveid
501925-08-03 00:00:00woonschip Oss 50Johannes Samson Herman Baumann, geboren te Dordrecht den 2 September 1893, aannemer publieke werken, te Grave1. de aanvrager, 2. Baltus Huibert Albas, geb. te Sliedrecht, 17 Febr. 1860, 3. Hendrik Albas, geb. te Sliedrecht, 10 Febr. 1891, 4. Baltus Huibert Albas, geb. te Sliedrecht, 22 Aug 1909, allen steenzetters en Ned. Herv.Noordbrabant
511926-01-28 00:00:00Oss no 51Reuvers, Marinus geb. te Oss 3 October 1898, stoelenmatter, wonende te Oss1. aanvrager. 2. Heijden van der Aleida, geb te Nijmegen, 10 Oct 1895, 3. Reuvers Franciscus, geb te Alphen en Riel, 6 Juni 1920, 4. Reuvers Theodorus, geb te Schijndel, 24 December 1922, 5. Reuvers, Hendrikus Arnoldus, geb. te St. Michiels-Gestel, 29 Januari 1924, van 2 t/m 5 allen zonder beroep en wonende te Ossidbij besluit van CdK dd 11 februari 1926 A no 463 geweigerd
521926-06-09 00:00:00Oss no 52Mels, Johannes Lambertus, koopman, wonende te Oss, geb te Oss 10 Juli 19011. Aanvrager. 2. Mels Theodorus, zb wonende te Oss, geb te Schijndel 13 Oct 1923, zoon van aanvr. 2. Mels Gerardus Johannes zb, wonende te Oss, geb te oss, 17 sept 1925, zoon van aanvr. 4. Reuvers, Clasina, zb wonende te Oss, geb te Oss, 3 febr 1903, echtgenote van aanvragerCdK in Noordbrabant
531926-06-11 00:00:00sHertogenbosch 61Meurs van Hendrikus, geb te Rosmalen 25 September 1888, koopman in galanterieën, te sBosch1. Aanvrager. 2. Osch van Petronella, geb te Rosmalen 16 februari 1890, zb te sBosch, 3. Meurs van Marinus te Rosmalen 3 Oct 1910, beroep v vader, te sBosch, 4. Meurs van Franciscus, geb te Rosmalen 3 Juni 1912, ber vader, te sBosch, 5. Meurs van Hendrikus, geb. te Rosmalen 28 dec 1913, zb te sBosch, 6. Meurs van Johannes, geb. te Rosmalen, 26 juli 1915, zb te sBosch, 77. Meurs van Elisabeth, geb te Rosmalen, 8 Juli 1917, zb te sbosch, 8 Meurs van Gerarda, geb. te Rosmalen 15 Juni 1919, zb te sBosch, 9 Meurs van Josephus, geb te Rosmalen, 6 dec 1920, zb te sBoschCdK in de Provincie Noordbrabant
541926-07-01 00:00:00Oss no (53) 18Schneider Pierre, geb. te Neukirchen (D) den 3 Februari 1867, koperslager, wonende te Oosterhout1. Aanvrager. 2. Roth Caroline L.C. geb. te Darmstadt (D) den 17 Augustus 1872 zonder beroep, wonende te Oosterhout, 3. Schneider Philipp K geb 26 Februari 1903 te utrecht, koperslager, 4. Schneider Gertrude C. geb te Breda, den 24 Juli 1907, zonder beroep, beiden wonende te OosterhoutCommissaris Koningin N. Brabant
571927-01-20 00:00:00Heerlen 27Reuvers Marinus, geb. te Oss, den 3 October 1898, wonende te oss1. Aanvrager. 2. Heide, van der Aleida, geb te Nijmegen, den 10 Oct. 1895,3. Reuvers Franciscus geb. te Alfen en Riel den 6 Juni 1920, 4. Reuvers Theodorus geb. te Schijndel, den 24 Dec 1924, 5. Reuvers Hendrikus Arnoldus geb. te St. Mich. Gestel 29 Jan 1924, 6. Reuvers marinus geb te oss 7 juni 1926
581927-06-07 00:00:00Oss 24Pol van de Hendrik, mandenmaker en koopman te Eindhoven, geb. te oirschot 6 April 18891. Aanvrager. 2. Arts, Anna zb te Groesbeek, geb te Groesbeek 21 febr 1898, 3. Willem van de Pol, koopman te Eindhoven, geb. te Woensel/Eindhoven 13 nov 1912, 4. Hendrik vd Pol, zb te Eindhoven, geb te Someren 12 Mei 1916, 5. Anna Christina Arts, zb te Groesbeek geb te Groesbeek 9 Febr 1917, 6. Katriena Arts, zb te Groesbeek, geb te Dordrecht, 18 Juni 1922, 7. Theodorus arts, zb te Groesbeek, geb. te Loenen, 8 Januari 1924, Dina Arts, geb te Groesbeek, 1 maart 1926 zb wonende te GroesbeekCdK te Noordbr.

Misschien ook interessant...?

One thought on “Het woonwagenregister van Oss 1919-1927

Je emailadres wordt niet getoond. Naam en email zijn verplicht