Een Oirschotse bedelaar – een goede partij?!

In dat Brabant wonen toch aardige snuiters. Zoo o.a. ook te Oirschot, waar deze week alweer een bedelaar is gestorven, die in ’t bezit bleek van f 20.000,- Die Oirschotters moeten dan al erg scheutig wezen. Verleden week was er ook al net zoo een doodgegaan. En wie weet, hoeveel er nog zullen volgen? Zoo’n Oirschotsche bedelaar is een goede partij! Bron: De Graafschap-bode, 27-02-1892

Niet altijd waren de mensen in Oirschot zo gul, en de bedelaars zo rijk. Sinds 1846, een tijd van extreme armoede en hongersnoden in het Zuiden, waren er in Oirschot verschillende initiatieven om armoede en werkeloosheid tegen te gaan, wat leidde tot de oprichting van de Vereniging tot Wering der Bedelarij in 1856. Dit is de tekst van het oprichtingsdocument, afkomstig uit het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHC-e).

Begin den buitengewone verzorging der armen binnen de gemeente Oirschot

Het was in het jaar 1846 dat door het bederf in de aardappelen en dien ten gevolge door gebrek aan werk de behoefte der armen groter werd en velen zouden gebrek geleden hebben, waren niet enige medelijdende mannen opgekomen die door onderlinge goedvinding besloten aan de arme werk te verschaffen door koehaarspinnerij, touw pluizen, vlasspinnerij en linnenweverij (onder den naam Lust tot Arbeid) om zodoende de armen door eigen handenarbeid hun brood te kunnen verdienen. En om in die onkosten te voorzien waren verschillende gegoede ingezetenen die gaarne wekelijks of maandelijks enige geldelijke bijdragen ten offer brachten die door collectanten bij hen werden opgehaald. Zodoende bleef deze vereniging Lust tot Arbeid voortbestaan tot in dien tijd algemeen en op vele plaatsen oprichting der vereniging van den H. Vincentius a Paulo. Onder deze bleef men heilzaam werken. Maar als de nood nog groter werd en door deze vereniging wel vele maar niet allen konden geholpen worden, zo werd nodig geoordeeld om van de verschillende hier bestaande liefdadigheidsinrichtingen door samenwerking een geheel te vormen. Zo werd na verschillende beraadslagen op 27 December 1856 ene vergadering belegd. Op deze vergadering waren tegenwoordig:

  • de leden van de Comfrensie van den H. Vincentius a Paulo
  • de leden van het RK Armbestuur
  • de leden van het Algemeen Armbestuur
  • en enkele belangstellenden.

De voorzitter der vergadering was den zeer eerw. heer P.A. de Bor, pastoor, als ondervoorzitter den heer H. de Croon, burgemeester. Op dezen vergadering werd de samenwerking van die verschillende instellingen aangenomen, vastgesteld onder den naam van Vereeniging tot Weering der Bedelarij, die in die dagen voor vele een schande en voor de ingezetenen een grote last was, want gaf men zijne aalmoezen niet zo wel aan bedelaars van beroep als aan wezenlijke behoeftigen, dan had men dikwijls te wachten van die eerste lelijk uitgescholden of bedreigd te worden. Het was dan de samenwerking van die vereniging dat aan de bedelarij van onze ingezetenen voor goed een einde werd gemaakt. Het was ook op bovengenoemde vergadering dat de volgende regelen tot samenwerking werden aangenomen. Namelijk het Algemeen Armbestuur zal zorgen voor bestedelingen en voor zieken en ouden van dagen in het gasthuis en betaald daarvoor een gulden per week en vier gulden per jaar voor kleding en bij zware ziekten 2 gulden per week. Ook geeft het Algemeen Armbestuur bijdragen in huishuur voor armen. Het RK Armbestuur zal aan armen en ouden van dagen werk geven door te laten granen en poten op de gronden van den Rooms Kt armen. De gezamenlijke leden der vereniging bezorgen aan de arme huisgezinnen voedsel of mondbehoefte, kleding en beddengoed, geven ook kleding voor arme meisjes om te gaan dienen en betalen voor jongens tot het aanleren van ambachten.

Het originele document staat hier:
untitled-design-12***
Meer lezen over Oirschot? Lees hier het verhaal over de stoere Oirschotse struikrover. Meer verhalen over armoede lees je bijvoorbeeld hier en hier.

Misschien ook interessant...?

One thought on “Een Oirschotse bedelaar – een goede partij?!

Je emailadres wordt niet getoond. Naam en email zijn verplicht