Van paardendoctoresse tot weverskammenverhuurder

Heb je voorouders uit Zeelst? Kijk hier welk beroep of welke beroepen zij medio negentiende eeuw uitoefenden!

Onderstaande lijsten zijn ontleend aan het patentregister van Zeelst, te vinden in het RHC-e. Patentrecht was een belasting die mensen moesten betalen om een bepaald beroep te mogen uitoefenen, het was in zwang tussen 1805 en 1893. In het patentregister staan alle personen met een of meerdere patenten om een bepaald beroep uit te oefenen. Ik heb de lijsten van dienstjaren 1846, 1847, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854, 1856, 1861, 1862, 1864, 1865, 1867 en 1868 uitgewerkt, dit zijn de registers waarin niet alleen de namen maar ook de beroepen vermeld zijn. In sommige jaargangen is dit slechts ten dele gedaan, waardoor het lijstje van dat jaar kort is.Wanneer personen meer dan een patent hadden, is dit aangegeven door “;”.  Jaargangen waarin alleen namen genoemd worden zijn uiteraard te raadplegen in het RHC-e.
Je kunt het beste zoeken door naar beneden te scrollen, of door Ctrl-F in te toetsen en vervolgens in het zoekvakje (een deel van) de naam in te voeren. Als je je Zeelster voorouders niet in onderstaande lijsten kunt vinden kan dit twee redenen hebben:

  1. De naam is afwijkend gespeld, denk bijvoorbeeld: Verhulst vs van Hulst, Zweegers vs Sweegers, Van den Hurk vs Hurks.
  2. Zij waren vrijgesteld van het patentrecht. Vrijgestelden waren bijvoorbeeld advocaten en renteniers, dagloners en bedeelden, landbouwers, geestelijken, ambtenaren, deurwaarders, alleenwerkende ambachtslieden, personeel van weldadigheidsgestichten, wevers met niet meer dan twee getouwen, gezellen, knechten en werklieden, inlanders die eigen producten verkramen, onderwijzend personeel.

Ik heb de spelling van de namen en beroepen overgenomen uit de registers. Wanneer er : “/weduwe” of “/kinderen” achter de naam staat, betekent dit dat het patent op enig moment overgenomen is door de nabestaande(n) van een patenthouder. Het “enz.” achter sommige beroepen is ook letterlijk uit het register overgenomen, we mogen raden wat daarmee bedoeld werd…

familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1846-1847
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Baselmans Peter Baselmans/weduwe tapper; winkelier enz.
Bijnen Elisabeth Bijnen tapster; winkelierster
Brussel, van Hendrik van Brussel smid
Eliens Antonij Eliens kleermaker
Gielens Christiaan Gielens stroodekker
Gooskens Arnoldus steenbakker
Greef, de J. de Greef venter
Habraken Jan Habraken winkelier enz.
Hulst, van Nicolaas van Hulst timmerman
Jaspers Gijsbertus Jaspers koorn- en boekweitmolenaar
Keulen, van Hendrik van Keulen/weduwe timmerman
Kruijssen, vd Gijsbert van der Kruijsen/kinderen steenbakker
Lauwers Peter Louwers timmerman
Lieshout, van Antonij van Lieshout/weduwe steenbakker
Lodewijks Francis Lodewijks schoenmaker
Nuenen, van Laurens van Nuenen timmerman
Nuenen, van Johannes van Nuenen/weduwe tapper; winkelier enz.
Schoenmakers leonardus Schoenmakers schoenmaker
Schutjens Joost Schutjens/kinderen/weduwe steenbakker
Senders Peter Senders/kinderen steenbakker
Smits Jacobus Smits smid enz.; tapper
Smulders Hendrik Smulders tapper; winkelier enz.
Smulders Jan Francis Smulders voerman
Snoeks Hendrik Snoeks/weduwe houtdraaijer enz.
Velthoven, van Jan van Velthoven tapper; voerman
Ven, vd Thomas van de Ven tapper; grutter; winkelier, overdekt beugelbaanhouder, wever
Weijden, vd Peter van der Weijden voerman en steenverkoper
Wildenberg, vd Theodorus van den Wildenberg/kinderen steenbakker
Wit, de Antonij de Wit linnenreeder, koopman
Wit, de Gerardus de Wit /kinderen winkelier
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1847-1848
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Baselmans Peter Baselmans/weduwe tapper; winkelier, roggebroodbakker
Baselmans Willem Baselmans linnenreeder en koopman
Beijsens Leonardus Beijsens wever 3 getouwen
Bijnen Elisabeth Bijnen tapster;winkelierster
Brussel, van Hendrik van Brussel grof- en hoefsmid
Eliens Antonij Eliens kleermaker alleen
Gielens Christiaan Gielens stroodekker
Habraken Jan Habraken linnenreeder en bleker, koopman
Hulst, van Nicolaas van Hulst timmerman en grutter
Intven Jacobus Intven wever met 3 getouwen
Jaspers Gijsbertus Jaspers koorn- en boekweitmolenaar
Keulen, van Hendrik van Keulen/weduwe timmervrouw met haar zoons
Lauwers Peter Louwers timmerman
Lodewijks Francis Lodewijks schoenmaker alleen
Moonen Godefridus Moonen schoenmaker
Nuenen, van Johannes van Nuenen/weduwe tapper; winkelier, roggebroodbakker
Santvoort, van Godefridus (Goort) van Santvoort slachter
Schoenmakers leonardus Schoenmakers schoenmaker
Smits Jacobus Smits tapper; grof- en hoefsmid
Smulders Francis Smulders/weduwe en zoon timmerman
Smulders Hendrik Smulders tapper; winkelier, roggebroodbakker
Smulders Jan Francis Smulders voer- en karreman
Snoeks Hendrik Snoeks/weduwe houtdraaijster, houtvernister en glas??
Velthoven, van Jan van Velthoven tapper
Ven, vd Thomas van de Ven tapper; grutter; wever 3 getouwen; overdekt beugelbaanhouder
Weijden, vd Cornelus van der Weijden voerman en steenverkooper
Wit, de Gerardus de Wit /kinderen winkeliers
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1850-1851
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Baselmans Peter Baselmans/weduwe winkelierster; roggebroodbakster; tapster
Baselmans Willem Baselmans bleeker, linnenreeder
Beijsens Leonardus Beijsens wever
Berk, vd Antonij van den Berk/weduwe wever 3 getouwen
Berk, vd Laurens van den Berk/weduwe wever 3 getouwen
Brussel, van Hendrik van Brussel grof- en hoefsmid
Coppelmans Jan Coppelmans/weduwe karreman
Eliens Antonij Eliens kleermaker
Gielens Christiaan Gielens stroodekker
Gooskens Hendrik Gooskens karreman
Gooskens Jan Gooskens steenbakker 2 knechts
Hulst, van Nicolaas van Hulst timmerman
Janssens Adriaan Janssens waskaarsenmaker
Janssens Antonij W. Janssens/weduwe metselaar
Keulen, van Hendrik van Keulen/weduwe timmervrouw 2 zoons
Keulen, van Jacobus van Keulen/weduwe wever 3 getouwen eigen kinderen
Kinderen, der Lambertus der Kinderen/kinderen koornmolenaar
Kruijssen, vd Gijsbert van der Kruijsen/kinderen koopman en steenbakker; karreman
Lauwers Peter Louwers timmerman
Lodewijks Francis Lodewijks schoenmaker
Merkelbach Gerardus Merkelbach smid
Moonen Godefridus Moonen inlandsch kramer met schoenen, inkooper; schoenmaker
Nuenen, van Laurens van Nuenen timmerman
Nuenen, van Johannes van Nuenen/weduwe tapper; winkelier en roggebroodbakker
Santvoort, van Godefridus (Goort) van Santvoort slachter
Schoenmakers leonardus Schoenmakers leerlooijer en schoenmaker
Schutjens Joost Schutjens/kinderen/weduwe steenbakker
Smits Jacobus Smits grof- en hoefsmid; tapper
Smulders Gijsbert Smulders wever met 3 getouwen
Smulders Hendrik Smulders tapper; linnenreeder
Smulders Jan Francis Smulders steenbakker en karreman
Snoeks Hendrik Snoeks/weduwe houtdraaijster, verwster enz.
Velthoven, van Jan van Velthoven tapper
Ven, vd Peter van der Ven/weduwe wever 3 getouwen
Ven, vd Thomas van de Ven tapper; wever met 3 getouwen; handgrutmolenaar
Vermeulen Thomas Vermeulen winkelier [onleesbaar]; tapper
Wetten, van Arnoldus van Wetten timmerman
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1849-1850
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker alleen
Baselmans Peter Baselmans/weduwe winkelier; tapper
Baselmans Willem Baselmans linnenreeder
Brussel, van Hendrik van Brussel grof- en hoefsmid alleen
Coppelmans Jan Coppelmans/weduwe steenbakker
Cronenburg  P. van Cronenburg/weduwe weefster met 3 getouwen
Eliens Antonij Eliens kleermaker alleen
Gielens Christiaan Gielens stroodekker alleen
Gooskens Hendrik Gooskens steenbakker
Habraken Jan Habraken winkelier en koopman en linnenreeder en -bleeker
Janssens Adriaan Janssens waskaarsenmaker
Janssens Antonij W. Janssens/weduwe metselaar met zonen
Keulen, van Hendrik van Keulen/weduwe timmerman
Keulen, van Jacobus van Keulen/weduwe wever met 3 getouwen
Kinderen, der Lambertus der Kinderen/kinderen koremolenaar
Lauwers Peter Louwers timmerman
Lodewijks Francis Lodewijks schoenmaker
Moonen Godefridus Moonen schoenmaker alleen; inlandsch kramer van schoenen
Nuenen, van Johannes van Nuenen/weduwe winkelier; tapper
Santvoort, van Godefridus (Goort) van Santvoort slagter in loon
Schoenmakers leonardus Schoenmakers schoenmaker met een knecht
Smulders Hendrik Smulders linnenreeder, koopman, winkelier; vrachtvoerman, weverskammenverhuurder en roggebroodbakker; tapper
Smulders Jan Francis Smulders karreman
Snoeks Hendrik Snoeks/weduwe houtdraaijer
Velthoven, van Jan van Velthoven tapper
Ven, vd Thomas van de Ven tapper; grutter met een handmolen; wever 3 getouwen, overdekt beugelbaanhouder
Wetten, van Arnoldus van Wetten timmerman, houtverver en bij afwisseling metselaar
Wit, de Gerardus de Wit /kinderen winkelierster
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1851-1852
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Berk, vd Antonij van den Berk/weduwe wever met 3 getouwen
Berk, vd Laurens van den Berk/weduwe weefster met 3 getouwen
Brussel, van Hendrik van Brussel smid
Coppelmans Jan Coppelmans/weduwe steenbakker en karreman
Cronenburg  P. van Cronenburg/weduwe weefster met 3 getouwen
Eliens Antonij Eliens kleermaker
Gielens Christiaan Gielens stroodekker
Hagelaars Jan Hagelaars kuiper en koopman
Janssens Antonij W. Janssens/weduwe metselaar
Keulen, van Hendrik van Keulen/weduwe timmervrouw
Keulen, van Jacobus van Keulen/weduwe weefster met 3 getouwen
Moonen Godefridus Moonen schoenmaker; inl. kramer met kramer met schoenen
Nuenen, van Laurens van Nuenen timmerman
Schutjens Joost Schutjens/kinderen/weduwe steenbakker
Smulders Francis Smulders/weduwe en zoon zie J.F. timmerman
Smulders Hendrik Smulders tapper; bleeker, linnenreeder
Smulders Jan Francis Smulders steenbakker en karreman
Smulders Theodorus Smulders inlandsche kramer met linne
Smulders Wouter/Wout Smulders wever met 3 getouwen
Velthoven, van Jan van Velthoven tapper
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1853-1854
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Bijnen Jan Bijnen/weduwe bleeker, linnenreeder, koopman
Boogers Jan/Johs Boogers/weduwe+zoon linnenreeder en koopman
Brussel, van Hendrik van Brussel grof- en hoefsmid
Kruijssen, vd Gijsbert van der Kruijsen/kinderen karreman
Lodewijks Jan Francis Lodewijks schoenmaker
Santvoort, van Godefridus (Goort) van Santvoort slagter in loon
Smits Jacobus Smits tapper, grof- en hoefsmid
Smulders Jan Francis Smulders steenbakker; houtzager
Snoeks Casper Snoeks houtdraaijer, verwer enz.
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1854-1855
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Baselmans Francis Baselmans winkelier, bakker; slijter en tapper
Baselmans Peter Baselmans/weduwe tapster; winkelierster enz.
Berk, vd Antonij van den Berk/weduwe wever
Bijnen Jan Bijnen/weduwe bleeker enz.
Boogers Jan/Johs Boogers/weduwe+zoon linnenreeder
Brussel, van Hendrik van Brussel smid
Couwenberg Jacobus Couwenberg wever met 3 getouwen
Eliens Antonij Eliens kleermaker
Gooskens Hendrik Gooskens steenbakker
Habraken Jan Habraken bleeker enz.
Hagelaars Jan Hagelaars kuiper
Hurk, vd J. van den Hurk linnenreeder
Janssens Adriaan Janssens waskaarsenmaker
Janssens Antonij W. Janssens/weduwe metselaar
Keijzers Johannes Keijzers kuiper
Keulen, van Jacobus van Keulen/weduwe weverse
Kuijpers Hendrik Kuijpers wever
Lodewijks Jan Francis Lodewijks schoenmaker
Luijtelaar, van Johannes/Jan van Luijtelaar koopman
Merkelbach Catharina Merkelbach paardendoktoresse
Moonen Godefridus Moonen schoenmaker
Nuenen, van Laurens van Nuenen timmerman
Nuenen, van Johannes van Nuenen/weduwe winkelierster; tapper
Nuenen, van Wilh Hendr van Nuenen grutter
Oetelaar, vd Jan van den Oetelaar/weduwe karrevrouw
Paal, vd Francis van der Paal schoenmaker
Pero Adriana Pero ventster in linne- en pellegoed
Rijsingen, van Hendrik van Rijsingen wever
Sanden, vd Johannes van der Sanden koopman
Santvoort, van Godefridus (Goort) van Santvoort loonslachter
Smits Jacobus Smits tapper; smid
Smulders Hendrik Smulders bleeker enz.; slijter en tapper; steenbakker enz.
Smulders Peter/Piet Smulders steenbakker
Smulders Wouter/Wout Smulders wever met 3 getouwen
Velthoven, van Jan van Velthoven tapper
Vermeulen Thomas Vermeulen winkelier enz.
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1855-1856
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Baselmans Francis Baselmans tapper; winkelier
Bijnen Jan Bijnen/weduwe bleeker, linnenreeder
Boogers Hendrik Boogers winkelier
Coppelmans Jan Coppelmans/weduwe karrevrouw
Eliens Antonij Eliens kleermaker
Janssens Adriaan Janssens waskaarsenmaker
Janssens Antonij W. Janssens/weduwe metselaar
Keijzers Johannes Keijzers kuiper
Keulen, van Jacobus van Keulen/weduwe weefster
Kuijpers Hendrik Kuijpers wever
Lodewijks Jan Francis Lodewijks schoenmaker
Luijtelaar, van Johannes/Jan van Luijtelaar linnenreeder
Merkelbach Catharina Merkelbach paardendoctoresse
Merkelbach Gerardus Merkelbach grof- en hoefsmid
Moonen Godefridus Moonen schoenmaker
Nuenen, van Laurens van Nuenen timmerman
Nuenen, van Johannes van Nuenen/weduwe tapper; winkelier
Nuenen, van Wilh Hendr van Nuenen grutter
Oetelaar, vd Jan van den Oetelaar/weduwe karrevrouw
Paal, vd Francis van der Paal schoenmaker
Pero Adriana Pero ventster
Sanden, vd Johannes van der Sanden koopman
Smulders Hendrik Smulders slijter en tapper; bleeker en linnenreeder; steenbakker enz.
Smulders Wouter/Wout Smulders wever
Vermeulen Thomas Vermeulen winkelier enz.
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1857-1858
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Baselmans Francis Baselmans winkelier; tapper
Baselmans Peter Baselmans/weduwe tapper; winkelierster
Berk, vd Antonij van den Berk/weduwe wever
Bijnen Jan Bijnen/weduwe koopman
Boogers Hendrik Boogers linnenreeder
Boogers Jan/Johs Boogers/weduwe+zoon linnenreeder
Broek, vd Jan van den Broek linnenreeder
Broek, vd Johanna van den Broek, vrouw van F Lodewijks inl. kraamster
Brussel, van Hendrik van Brussel smid
Couwenberg Willem Couwenberg/weduwe wever; karrevrouw
Dekkers Johannes/Joost Dekkers wever
Donkers Jan Donkers steenbakker
Eliens Antonij Eliens kleermaker
Gooskens Arnoldus steenbakker
Habraken Jan Habraken bleeker enz.
Hagelaars Jan Hagelaars kuiper alleen
Janssens Adriaan Janssens waskaarsenmaker
Janssens Antonij W. Janssens/weduwe tapper; metselaar
Janssens Godefridus Janssens linnenreeder
Keijzers Johannes Keijzers kuiper
Kemenade, van Joost/Jozef van Kemenade karreman
Keulen, van Jacobus van Keulen/weduwe weefster
Kinderen, der Lambertus der Kinderen/kinderen [onleesbaar]koremolenaar
Kruijssen, vd Gijsbert van der Kruijsen/kinderen steenbakker
Kruijssen, vd Hendrik van de Kruijsen/weduwe steenbakker
Kuijpers Hendrik Kuijpers wever
Laarhoven, van Godefridus van Laarhoven wever met 3 getouwen
Lauwers Peter Louwers timmerman
Linden, vd Jac. van der Linden/weduwe wever
Lodewijks Francis Lodewijks schoenmaker
Loeteringe, van J. van Lotharinge/weduwe wever
Luijtelaar, van Johannes/Jan van Luijtelaar koopman
Merkelbach Catharina Merkelbach paardendoctores
Merkelbach Gerardus Merkelbach tapper
Merkelbach J. Merkelbach/weduwe groof- en hoefsmid
Moonen Godefridus Moonen schoenmaker
Nuenen, van Laurens van Nuenen timmerman
Nuenen, van Johannes van Nuenen/weduwe tapper; winkelierster
Oetelaar, vd Wilhelmus van den Oetelaar/weduwe karreman
Oirschot, van Peter (Piet) van Oirschot wever
Paal, vd Francis van der Paal schoenmaker
Pero Francis Pero wever
Renders Lambert Renders karreman
Sanden, vd Johannes van der Sanden koopman
Santvoort, van Antonij van Santvoort/weduwe linnenreeder
Santvoort, van Godefridus (Goort) van Santvoort slachter
Senders Peter Senders/kinderen steenbakker
Smits Jacobus Smits tapper; smid
Smulders Hendrik Smulders slijter en tapper; linnenreeder
Smulders Jan Francis Smulders karreman
Smulders Wouter/Wout Smulders wever
Snoeks Antonij Snoeks koopman in hout; wieldraaijer
Velthoven, van Jan van Velthoven tapper
Ven, vd Thomas van de Ven wever; tapper
Vermeulen Thomas Vermeulen linnenreeder
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1861-1862
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Baselmans Francis Baselmans tapper en slijter; koornmolenaar, winkelier
Berk, vd Antonij van den Berk/weduwe inlands kramer
Bijnen Jan Bijnen/weduwe linnenreeder
Blankers Jan Blankers wever
Boogers Hendrik Boogers winkelier en linnenreeder enz.
Broek, vd Jan van den Broek inlands kramer; linnenreeder en koopman
Brussel, van Hendrik van Brussel grof- en hoefsmid
Couwenberg Jacobus Couwenberg wever
Dekkers Johannes/Joost Dekkers wever
Eliens Antonij Eliens kleermaker
Habraken Jan Habraken linnenfabrijkant; slijter
Hagelaars Jan Hagelaars kuiper
Janssens Adriaan Janssens waskaarsenmaker
Janssens Antonij W. Janssens/weduwe metselaar
Janssens Godefridus Janssens linnenreeder enz.
Keijzers Johannes Keijzers kuiper
Kemenade, van Joost/Jozef van Kemenade karreman
Keulen, van Hendrik van Keulen/weduwe tapper; timmervrouw
Keulen, van Jacobus van Keulen/weduwe weefster
Kruijssen, vd Hendrik van de Kruijsen/weduwe steenbakster enz.
Kuijpers Gerardus Kuijpers wever
Kuijpers Hendrik Kuijpers wever
Lathouwers Paulus Lathouwers karreman
Lierop, van Gerard van Lierop/weduwe steenbakster
Lodewijks Francis Lodewijks schoenmaker
Luijtelaar, van G. van Luijtelaar karreman
Luijtelaar, van Johannes/Jan van Luijtelaar linnenreeder, koopman
Merkelbach Catharina Merkelbach veeartse
Merkelbach J. Merkelbach/weduwe grof- en hoefsmederesse
Moonen Godefridus Moonen schoenmaker
Nuenen, van Laurens van Nuenen timmerman
Nuenen, van Johannes van Nuenen/weduwe linnenfabrijkante enz.; tapper en slijter
Oetelaar, vd Jan van den Oetelaar/weduwe karreman
Oetelaar, vd Wilhelmus van den Oetelaar/weduwe karreman
Oirschot, van Peter (Piet) van Oirschot wever
Sanden, vd Johannes van der Sanden linnenreeder, koopman
Santvoort, van Hendrik van Santvoort winkelier
Santvoort, van Jan van Santvoort stroodekker en wever
Schellens W. Schellens vrachtrijder
Schutjens Joost Schutjens/kinderen/weduwe winkelier enz.
Senders Jan Senders/weduwe weefster
Senders Arnoldus Senders tapper
Senders Goort Senders wever
Senders Peter Senders/kinderen steenbakker; karreman
Smits Jacobus Smits grof- en hoefsmid; tapper
Smulders Hendrik Smulders winkelier, linnenreeder enz.; slijter
Smulders Peter/Piet Smulders inlands kramer
Smulders Wouter/Wout Smulders wever
Valks Christiaan Valks broodbakker en winkelier; tapper
Velthoven, van Jan van Velthoven karreman; tapper
Ven, vd Thomas van de Ven wever; biljarthouder en wever; tapper
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1862-1863
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Baselmans Francis Baselmans molenaar; tapper
Bijnen Jan Bijnen/weduwe linnenreeder
Bijnen Thomas Bijnen timmerman
Boogers Hendrik Boogers linnenreeder enz.
Broek, vd Jan van den Broek linnenreeder
Brussel, van Hendrik van Brussel smid
Couwenberg Willem Couwenberg/weduwe steenbakker en karrevrouw; wever
Dekkers Johannes/Joost Dekkers wever
Donkers Jan Donkers steenbakker
Doorakkers Corn Doorakkers handgrutmolen
Eliens Antonij Eliens kleermaker
Greef, de Christiaan de Greef afkondiger
Habraken Gerardus Habraken zaakwaarnemer
Habraken Jan Habraken slijter; linnenfabrijkant enz.
Janssens Antonij W. Janssens/weduwe metselaar; tapper
Janssens Godefridus Janssens linnenreeder
Janssens Peter Janssens kleermaker
Keijzers Johannes Keijzers kuiper
Kemenade, van Joost/Jozef van Kemenade karreman
Keulen, van Hendrik van Keulen/weduwe tapster
Kinderen, der Lambertus der Kinderen/kinderen molenaar
Kruijssen, vd Hendrik van de Kruijsen/weduwe karrevrouw
Kuijpers Gerardus Kuijpers wever
Kuijpers Hendrik Kuijpers wever
Laarhoven, van Godefridus van Laarhoven wever
Lathouwers Paulus Lathouwers karreman
Lauwers Peter Louwers wever en timmerman
Laure, de Godef de Laure winkelier
Lierop, van Gerard van Lierop/weduwe karrevrouw
Linden, vd Jac. van der Linden/weduwe wever
Lodewijks Jan Francis Lodewijks schoenmaker
Luijtelaar, van G. van Luijtelaar karreman
Luijtelaar, van Johannes/Jan van Luijtelaar linnenreeder
Merkelbach Catharina Merkelbach veeartse
Merkelbach J. Merkelbach/weduwe smederesse
Moonen Godefridus Moonen schoenmaker
Nuenen, van Laurens van Nuenen timmerman
Nuenen, van Johannes van Nuenen/weduwe tapster en slijter; linnenfabriekant
Oetelaar, vd Jan van den Oetelaar/weduwe karrevrouw
Oetelaar, vd Wilhelmus van den Oetelaar/weduwe karrevrouw
Oirschot, van Peter (Piet) van Oirschot wever
Prinsen  J. Prinsen/weduwe weefster
Renders Lambert Renders karreman
Sanden, vd Johannes van der Sanden linnenreeder enz.
Santvoort, van Godefridus (Goort) van Santvoort wever
Santvoort, van Hendrik van Santvoort winkelier
Santvoort, van Jan van Santvoort stroodekker
Schellens W. Schellens voerman
Schutjens Joost Schutjens/kinderen/weduwe winkelier enz.
Senders Jan Senders/weduwe kramer in linnen en pellen; wever
Senders Arnoldus Senders tapper
Senders Goort Senders wever
Senders Peter Senders/kinderen karreman
Senders Willem Peter Senders/weduwe wever
Smits Jacobus Smits tapper; smid
Smulders Hendrik Smulders linnenreeder enz.; tapper en slijter
Smulders Peter/Piet Smulders zaakwaarnemer
Smulders Wouter/Wout Smulders wever
Snoeks Casper Snoeks houtdraaijer
Valks Christiaan Valks tapper; broodslijter
Velthoven, van Jan van Velthoven tapper; voerman
Ven, vd Nicolaas van de Ven/weduwe kroeghouder
Ven, vd Peter van der Ven/weduwe weefster
Ven, vd Thomas van de Ven wever; tapper; biljarthouder en wever
Verhoeven Johs Verhoeven karreman
Weijden, vd Johs van der Weijden inlands kramer
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1864-1865
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Baselmans Francis Baselmans korenmolenaar
Berk, vd Antonij van den Berk/weduwe karrevrouw, steenbakker
Bijnen Jan Bijnen/weduwe linnenreeder
Bijnen Renier Bijnen wever
Bijnen Thomas Bijnen timmerman
Boogers Hendrik Boogers winkelier
Brussel, van Hendrik van Brussel smid
Couwenberg Willem Couwenberg/weduwe wever
Dekkers Johannes/Joost Dekkers wever
Deursen, van Jan van Deursen wever
Donkers Jan Donkers steenbakker enz.
Doorakkers Corn Doorakkers handgrutmolenaar
Eliens Andries Eliens kleermaker
Goor, vd Jan van de Goor/weduwe weefster
Greef, de Christiaan de Greef afkondiger
Groenen Dielus Groenen wever
Habraken Gerardus Habraken zaakwaarnemer
Habraken Jan Habraken linnenfabrijkant; slijter
Hagelaars Jan Hagelaars kuiper
Heijden, vd Johannes Cornelis van der Heijden linnenreeder
Intven P.J.A. Intvent zaakwaarnemer
Janssens Adriaan Janssens waskaarsenmaker
Janssens Antonij W. Janssens/weduwe tapper; metselaar
Janssens Godefridus Janssens linnenreeder
Janssens Johs Ant Janssens wever
Janssens Peter Janssens kleermaker
Kemenade, van Joost/Jozef van Kemenade karreman
Krom, de Peter Francis de Krom schoenmaker
Kuijpers Gerardus Kuijpers wever
Kuijpers Hendrik Kuijpers steenbakker
Laarhoven, van Godefridus van Laarhoven wever
Lauwers Peter Louwers timmerman enz.
Laure, de Godef de Laure winkelier enz.
Lierop, van Gerard van Lierop/weduwe karreman
Linden, vd Jac. van der Linden/weduwe wever
Linden, vd Jan van der Linden/weduwe weefster
Luijtelaar, van Johannes/Jan van Luijtelaar linnenreeder
Mansvelt P. Mansvelt schoenmaker
Merkelbach Catharina Merkelbach veeartse
Merkelbach J. Merkelbach/weduwe smid
Moonen Godefridus Moonen schoenmaker
Nuenen, van Leonardus van Nuenen timmerman
Nuenen, van Johannes van Nuenen/weduwe tapper en slijter; winkelierster
Oetelaar, vd Jan van den Oetelaar/weduwe karrevrouw
Oirschot, van Peter (Piet) van Oirschot wever
Rooij Michael van Rooij wever
Santvoort, van Gerardus van Santvoort wever enz.
Santvoort, van Hendrik van Santvoort winkelier
Santvoort, van Jan van Santvoort stroodekker
Santvoort, van Willem van Santvoort timmerman
Schellens W. Schellens voerman
Schutjens Joost Schutjens/kinderen/weduwe broodbakker
Schutjens Peter Schutjens karreman
Senders Jan Senders/weduwe inlands kramer
Senders Arnoldus Senders tapper
Senders Goort Senders wever
Senders Willem Peter Senders/weduwe wever
Smits Jacobus Smits smid; tapper
Smulders Arnoldus Smulders karreman
Smulders Hendrik Smulders tapper; biljarthouder; winkelier enz.; houtzager
Smulders Peter/Piet Smulders agent
Snoeks Casper Snoeks houtdraaijer
Valks Christiaan Valks broodbakker; tapper
Velthoven, van Jan van Velthoven voerman; tolpachter; tapper enz.
Ven, vd Hendrik van de Ven wever
Ven, vd Nicolaas van de Ven/weduwe kroeghouder
Ven, vd Thomas van de Ven tapper; wever
Wildenberg, vd Lambert van den Wildenberg steenbakker enz.
Zweegers Jan Zweegers tapper; timmerman
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1865-1866
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Baselmans Francis Baselmans koornmolenaar
Berk, vd Antonij van den Berk/weduwe steenbakker
Bijnen Jan Bijnen/weduwe linnenreeder; wever
Bijnen Thomas Bijnen timmerman
Boogers Hendrik Boogers linnenreeder; winkelier
Boomen, van den Hendrik van den Boomen karreman
Braspenning M. Braspenning karreman
Broek, vd Jan van den Broek linnenreeder
Brussel, van Hendrik van Brussel smid
Coppelmans F. Coppelmans karreman
Couwenberg Willem Couwenberg/weduwe wever
Dekkers Johannes/Joost Dekkers wever
Deursen, van Jan van Deursen weverskammenverhuurder
Donkers Jan Donkers steenbakker
Doorakkers Corn Doorakkers handgrutmolenaar
Eliens Antonij Eliens kleermaker
Goor, vd Jan van de Goor/weduwe weefster
Greef, de Christiaan de Greef afkondiger
Habraken Gerardus Habraken zaakwaarnemer
Habraken Jan Habraken fabrijkant
Hagelaars Jan Hagelaars kuiper
Heijden, vd C. van der Heijden linnenreeder
Heijden, vd Johannes Cornelis van der Heijden inlands kramer
Hulst, van P. van Hulst steenbakker
Intven P.J.A. Intvent zaakwaarnemer
Janssens Adriaan Janssens waskaarsenmaker
Janssens Antonij W. Janssens/weduwe metselaar; tapper
Janssens Godefridus Janssens linnenreeder
Janssens Johs Ant Janssens wever
Janssens R. Janssens kleermaker
Keeris M. Keeris timmerman
Kemenade, van Joost/Jozef van Kemenade karreman
Kinderen, der Lambertus der Kinderen/kinderen molenaar
Krom, de Peter Francis de Krom schoenmaker
Kruijssen, vd Hendrik van de Kruijsen/weduwe steenbakker
Kuijpers C. Kuijpers wever
Kuijpers Gerardus Kuijpers wever
Kuijpers Hendrik Kuijpers karreman
Laarhoven, van Godefridus van Laarhoven wever
Lauwers Peter Louwers timmerman
Laure, de Godef de Laure winkelier
Linden, vd Jac. van der Linden/weduwe wever
Linden, vd Jan van der Linden/weduwe wever
Luijtelaar, van Johannes/Jan van Luijtelaar wever
Mansvelt P. Mansvelt schoenmaker
Merkelbach Catharina Merkelbach veeartse
Merkelbach J. Merkelbach/weduwe smid
Nuenen, van Laurens van Nuenen timmerman
Nuenen, van Johannes van Nuenen/weduwe karrevrouw; winkelierster enz.; tapster enz.
Oirschot, van Peter (Piet) van Oirschot wever
Rijsingen, van W. van Rijsingen wever
Rooij Michael van Rooij wever
Santvoort, van Godefridus (Goort) van Santvoort slagter
Santvoort, van Hendrik van Santvoort winkelier
Santvoort, van Jan van Santvoort stroodekker
Santvoort, van Willem van Santvoort timmerman
Schellens W. Schellens voerman
Schutjens Joost Schutjens/kinderen/weduwe broodbakker
Schutjens Peter Schutjens karreman
Senders Arnoldus Senders tapper
Senders Goort Senders wever
Senders H. Senders wever
Senders Peter Senders/kinderen karreman
Senders Willem Peter Senders/weduwe wever
Smulders Arnoldus Smulders karreman
Smulders Hendrik Smulders houtzager; biljarthouder; winkelier enz.; tapper
Smulders Peter/Piet Smulders inlands kramer; houtzager; agent eener brandassurantie
Snoeks Casper Snoeks houtdraaijer
Valks Christiaan Valks broodbakker enz.; tapper
Velthoven, van Jan van Velthoven tolpachter; voerman; tapper
Ven, vd Hendrik van de Ven wever
Ven, vd Nicolaas van de Ven/weduwe kroeghouder
Ven, vd Thomas van de Ven wever enz.; tapper
Verhoeven P. Verhoeven vleesverkooper
Wildenberg, vd Lambert van den Wildenberg steenbakker
Zweegers Jan Zweegers timmerman; tapper
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1867-1868
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Baselmans Francis Baselmans koornmolenaar enz.
Beek, van M. van Beek metselaar
Berk, vd Antonij van den Berk/weduwe karrevrouw, steenbakker
Bijnen Thomas Bijnen timmerman
Boogers Hendrik Boogers winkelier; linnenreeder enz.
Boomen, van den A. van den Boomen steenbakker
Breugel, van J. van Breugel wever
Broek, vd Jan van den Broek linnenreeder enz.
Brussel, van Hendrik van Brussel smid
Brussel, van P. van Brussel linnenreeder enz.
Coppelmans R. Coppelmans tapper
Croes W.B. Croes fabrijkant enz.
Dekkers Johannes/Joost Dekkers wever
Deursen, van Jan van Deursen weverskammenverhuurder
Dijk, van J. van Dijk wever
Donkers Jan Donkers karreman; steenbakker
Eliens Antonij Eliens kleermaker
Greef, de Christiaan de Greef afkondiger
Habraken Gerardus Habraken koopman
Habraken Jan Habraken slijter; linnenfabrijkant enz.
Hagelaars Jan Hagelaars kuiper
Hulst, van P. van Hulst steenbakker
Janssens Adriaan Janssens waskaarsenmaker
Janssens Antonij W. Janssens/weduwe tapster; metselaar
Janssens Godefridus Janssens linnenreeder enz.
Janssens Johs Ant Janssens linnenreeder
Janssens Peter Janssens kleermaker
Keeris M. Keeris timmerman
Kemenade, van Joost/Jozef van Kemenade karreman
Kinderen, der Lambertus der Kinderen/kinderen koopman; molenaar
Krom, de Peter Francis de Krom schoenmaker
Kruijssen, vd Hendrik van de Kruijsen/weduwe karrevrouw
Kuijpers C. Kuijpers wever
Kuijpers Hendrik Kuijpers karreman
Laarhoven, van Godefridus van Laarhoven wever
Lauwers Peter Louwers timmerman
Laure, de Godef de Laure winkelier enz.
Linden, vd Jac. van der Linden/weduwe wever
Linden, vd Jan van der Linden/weduwe weefster
Lodewijks Jan Francis Lodewijks winkelier enz.
Luijtelaar, van Johannes/Jan van Luijtelaar linnenreeder
Mansvelt P. Mansvelt schoenmaker
Merkelbach Gerardus Merkelbach smid
Merkelbach J. Merkelbach/weduwe veeartse
Moonen Godefridus Moonen schoenmaker
Nuenen, van Ca van Nuenen koopvrouw
Nuenen, van Johannes van Nuenen/weduwe winkelier enz.
Nuenen, van J.C. van Nuenen koopman
Oetelaar, vd Jan van den Oetelaar/weduwe karrevrouw
Oetelaar, vd Wilhelmus van den Oetelaar/weduwe tapper en slijter
Oirschot, van Peter (Piet) van Oirschot wever
Renders W. Renders karreman
Rooij Michael van Rooij wever
Sanders A. Sanders tapper
Santvoort, van Antonij van Santvoort/weduwe weefster
Santvoort, van Godefridus (Goort) van Santvoort wever en loonslagter
Santvoort, van Hendrik van Santvoort winkelier
Santvoort, van Willem van Santvoort timmerman
Schellens W. Schellens voerman; wever
Schutjens Joost Schutjens/kinderen/weduwe winkelierster
Schutjens Peter Schutjens karreman
Senders Jan Senders/weduwe koopman in linnen
Senders Goort Senders wever
Senders Peter Senders/kinderen karreman
Senders Willem Peter Senders/weduwe wever
Smits Jacobus Smits tapper; smid
Smolders H. Smolders stroodekker
Smulders Hendrik Smulders tapper; winkelier enz.; biljarthouder; houtzager enz.
Smulders Peter/Piet Smulders timmerman; agent
Snoeks Casper Snoeks houtdraaijer enz.
Valks Christiaan Valks winkelier; tapper
Velthoven, van Jan van Velthoven voerman enz.; tolpachter; tapper
Ven, vd A. van de Ven wever
Ven, vd M. van de Ven klompenmaker
Ven, vd Thomas van de Ven tapper; wever enz.
Verhoeven P. Verhoeven koopman enz.
Vinks P. Vinks broodbakker enz.
Wildenberg, vd Lambert van den Wildenberg steenbakker enz.
Wollerink Albs Wollerink karreman
Zweegers Jan Zweegers timmerman
familienaam persoonsnaam beroep(en) volgens register 1868-1869
Baselmans Antonij Baselmans schoenmaker
Baselmans Francis Baselmans molenaar
Beek, van M. van Beek metselaar
Berk, vd Antonij van den Berk/weduwe steenbakster
Bijnen Jan Bijnen/weduwe linnenreeder
Bijnen Thomas Bijnen timmerman enz.
Boogers Hendrik Boogers linnenreeder enz.
Boomen, van den A. van den Boomen steenbakker
Breugel, van J. van Breugel wever alleen
Brussel, van Hendrik van Brussel grof- en hoefsmid
Brussel, van P. van Brussel tapper; linnenreeder
Coppelmans R. Coppelmans tapper
Croes W.B. Croes fabrikant
Dekkers Johannes/Joost Dekkers wever
Deursen, van Jan van Deursen weverskammenverhuurder
Donkers Jan Donkers karreman
Eliens Andries Eliens wever
Eliens Antonij Eliens kleermaker
Greef, de Christiaan de Greef afkondiger
Habraken Gerardus Habraken koopman
Habraken Jan Habraken koopman; slijter
Hagelaars Jan Hagelaars kuiper
Hoebrink A. Hoebrink karreman
Hoogers Pa Hoogers winkelierster
Hulst, van P. van Hulst steenbakker
Hurks H. Hurks karreman
Janssens Adriaan Janssens waskaarsenmaker
Janssens Antonij W. Janssens/weduwe tapper
Janssens Godefridus Janssens linnenreeder
Janssens Johs Ant Janssens wever alleen
Janssens Johannes Janssens metselaar
Janssens Peter Janssens kleermaker
Keeris M. Keeris timmerman; tapper en slijter
Kemenade, van Joost/Jozef van Kemenade karreman
Kinderen, der Lambertus der Kinderen/kinderen molenaar
Krom, de Peter Francis de Krom schoenmaker
Kruijssen, vd Hendrik van de Kruijsen/weduwe steenbakster
Laarhoven, van Godefridus van Laarhoven wever
Lauwers Peter Louwers timmerman
Laure, de Godef de Laure winkelier enz.
Linden, vd Jac. van der Linden/weduwe wever
Lippen, van P. van Lippen wever
Lodewijks Jan Francis Lodewijks boodschaplooper
Luijtelaar, van Johannes/Jan van Luijtelaar linnenreeder, koopman
Mansvelt P. Mansvelt schoenmaker
Merkelbach Gerardus Merkelbach grof- en hoefsmid
Merkelbach J. Merkelbach/weduwe veeartsenijpraktijk en hoefsmid
Moonen Godefridus Moonen schoenmaker
Nuenen, van Ca van Nuenen koopvrouw
Nuenen, van Johannes van Nuenen/weduwe winkelierster enz.
Nuenen, van J.C. van Nuenen koopman
Nuenen, van M. van Nuenen tapper
Oetelaar, vd Jan van den Oetelaar/weduwe karreman
Renders W. Renders karreman
Rijsingen, van P. van Rijsingen inlands venter
Rooij Michael van Rooij wever
Sanders A. Sanders tapper
Santvoort, van Antonij van Santvoort/weduwe weefster
Santvoort, van Godefridus (Goort) van Santvoort wever
Santvoort, van Hendrik van Santvoort winkelier
Santvoort, van Jan van Santvoort stroodekker
Santvoort, van Willem van Santvoort timmerman
Scheepers A. Scheepers karreman
Schellens W. Schellens wever alleen; voerman
Schutjens Joost Schutjens/kinderen/weduwe winkelierster
Schutjens Peter Schutjens karreman
Senders Jan Senders/weduwe koopman in linnen
Senders Goort Senders wever
Senders H. Senders wever
Senders Peter Senders/kinderen karreman
Smits Jacobus Smits grof- en hoefsmid; tapper
Smolders H. Smolders stroodekker
Smulders Hendrik Smulders houtzager; tapper enz.; winkelier enz.
Smulders L. Smulders houtzager
Smulders Peter/Piet Smulders timmerman; agent van eener brandmij
Smugers J. Smugers timmerman
Snoeks Casper Snoeks houtdraaijer enz.
Velthoven, van Jan van Velthoven tapper; tolpachter
Ven, vd A. van de Ven wever
Ven, vd M. van de Ven klompenmaker
Ven, vd Thomas van de Ven wever enz.; tapper enz.
Verhoeven P. Verhoeven koopman
Vinks P. Vinks broodbakker; tapper
Wildenberg, vd Lambert van den Wildenberg steenbakker

Wil je weten waar je voorouders in Zeelst leefden? Zoek het hier op. Waaruit hun inboedel bestond, kun je hier opzoeken. Wil je weten waaraan ze stierven? Lees het hier. Blader vooral door deze site voor meer verhalen over Zeelst en markante Zeelstenaren!

Bronnen:

  • P.M.M. Klep, A. Lansink en W.F.M. Terwisscha van Scheltinga, Broncommentaren II De registers van patentplichtigen, 1805-1893, 1985
  • RHC-e, 15384 Gemeentebestuur Zeelst, 1811-1921; patentregisters

Misschien ook interessant...?

One thought on “Van paardendoctoresse tot weverskammenverhuurder

Je emailadres wordt niet getoond. Naam en email zijn verplicht