Patriotten

H.A. Habraken (1852-1920) had kennelijk een onbedwingbare dwang om te schrijven, het maakte niet uit waarop. Maar ook zijn voorouders penden wat af. In een boekje dat zijn voorouders gebruikten om de administratie bij te houden van de verhuur van weverskammen aan wevers in de gemeente kwam ik dit versje tegen. Of was het een liedje? Het moet dateren uit circa 1816, toen prins Frederik Prins der Nederlanden werd. Kun jij mij meer vertellen over de context? Je kunt onder het bericht een reactie achterlaten.

Op het schieten van den vogel tot Breda waar Prins Frederik heeft koning geschooten

Vrage

Hoe donder kan het ziijn
Hoe blixem kan het wezen
Dat orangjes jongsten telg
Is koning van de kezen

Antwoort

Waarom nu zo gedondert
Geblixemt er nog bij
Zijt gij alleen verwondert
Daer gans Breda is blij
Prins Fredrik bemint den trouw
Die hij wint bij de keezen
Tis daerom dat hij wout
Ook hunnen koning weezen.

Misschien ook interessant...?

Je emailadres wordt niet getoond. Naam en email zijn verplicht