Brand meester in de Kempen (1871-1881)

Raadpleeg hier de polisregisters en vind je voorouders!

Vrees voor het vuur

Voor dorpen in de Kempen vormde brand eeuwenlang de grootste bedreiging. De huizen en schuren waren vaak geheel of gedeeltelijk van natuurlijke materialen als hout en stro gebouwd. Dorpen als Zeelst lagen bovendien hoog gelegen, zodat er niet altijd voldoende bluswater voorhanden was. Regelmatig raakten gezinnen berooid en dakloos, doordat het vuur hun hebben en houden verwoestte. Gelukkig kon men zich in de 19e eeuw verzekeren tegen brandschade. Hiertoe werd in 1838 de Brandwaarborg-Maatschappij voor het Koningrijk der Nederlanden te ’s Hertogenbosch opgericht. Burgemeesterszoon H.A. Habraken was hiervoor jarenlang de verzekeringsagent voor Meerveldhoven en omgeving. In zijn nalatenschap bevond zich het polisregister van 1871-1881. Dit register is voor iedereen met voorouders in deze streek heel interessant. In de polisregisters werd namelijk heel precies vastgelegd wat de verzekeringsnemer aan waardevolle, te verzekeren goederen bezat. Het geeft een beeld van de bedrijvigheid, de beroepen en de woonomstandigheden.

Het voorblad van het polisregister
Achtergronden bij het register

Het heeft even geduurd, maar ik heb de belangrijkste gegevens uit het polisregister overgenomen en in de tabel gezet die je hieronder aantreft. Deze tabel bevat de polisnummers, namen van verzekerden, periodes en omschrijvingen van verzekeringsnemers. Het merendeel woonde in Zeelst, maar er waren ook verzekerden uit Strijp, Woensel, Gestel, Oerle, Acht, Veldhoven, Meerveldhoven, Eindhoven en Waalre. Het originele register bevat meer informatie, het gaat dan om mutaties, verlenging of opschorting van de verzekerde termijnen. Om deze te raadplegen kun je terecht bij de heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis.

Dit register beslaat een periode van tien jaar. Ik weet niet of 1871 het beginjaar was voor Habraken als verzekeringsagent. Wel is hij het lang gebleven, want in 1938 werd hij nog uitgenodigd voor het eeuwfeest van de verzekeringsmaatschappij. Het programmaboekje compleet met tafelschikking en tafellied (“Verzekering is een reuze vak! Hela, hola!”) bevonden zich ook tussen zijn spullen. Als je jouw voorouders niet in deze lijst kunt terugvinden (ook niet met spellingvarianten) kan dat betekenen dat ze (nog) niet verzekerd waren, of bij een andere maatschappij. Er waren namelijk nog meer verzekeringsmaatschappijen dan de Bossche. In de patentregisters wordt bijvoorbeeld ook een verzekeringsagent genoemd die Intven heet.

Persoonlijk vond ik het leuk om Christiaan en Maria de Greef als een van de eerste verzekerden aan te treffen. Christiaan de Greef was de veldwachter van Zeelst, Maria was zijn zus. Familie van mij in die zin dat hun broer Willem, die wever, doodgraver, nachtwacht en arbeider was, mijn oudvader (grootvader van mijn overgrootmoeder) was. Veldwachters kregen notoir slecht betaald, maar toch legde Christiaan geld opzij om de premie te betalen en hun eenvoudige huisje en vierpotige scharreldier (“geit of varken”?) te verzekeren. Ik ben benieuwd of jij ook leuke vondsten doet in dit register! Laat gerust een reactie achter op deze site.

Het polisregister
polisnr.polishouderjaarbeschrijving der verzekerde voorwerpen
104853/67294De gemeente Waalre1871-1878f 8000; Op de toren (zonder afleider) aan de westzijde van de RK Kerk te Waalre, van steen met leien gedekt, kad sect B no. 314 zonder gebouwde belendingen op twintig meter afstand.
105536/89203Christiaan en Maria de Greef te Zeelst1871-1878f 250; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen; in een huis van steen met pannendak, te Zeelst in de kom der gemeente getal 194 waarin geen bedrijf noch stalling of berging van hooi, stro of dergelijken dan voor geit of varken, belend aan een huis waarin een broodbakkerij, herberg en winkelnering en aan een huis bewoond door een timmerman en een herbergier.
109323/164569H. van Cronenburg te Zeelst1872- 1879f 700; Op een huis van steen met pannen gedekt te Zeelst in de Molenakker get. Wijk A. no. 177 zonder gebouwde belendingen. F 300; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen (met bep. uitzondering van gemaakt goud en zilver), levensmiddelen, brandstoffen, benevens op drie weefgetouwen met toebehoren, spoelen, kammen en verdere pelweversgereedschappen in gemeld pand.
109324/164567Hendrik Beijnen te Veldhoven1872-1886f 40** [pagina beschadigd/niet leesbaar]; Op een huis met daarbij staande stalling van steen met pannen en een weinig stro gedekt, te Veldhoven in de kom van de gemeente get. No. 133. f 500; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, geiten, hooi & stro, klompenmakers- en metselaarsgereedschappen benevens op goederen en benodigdheden tot een mutsenwinkel behorende, in een huis van steen met pannen gedekt aldaar get. no 132 belend aan gemeld pand.
110106Ger. Merkelbach te Zeelst1872-1879f 600; Op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen. F 1150; Op een nieuw gebouwd huis van steen met pannendak waarin smederij te Zeelst in de Molenakker nog niet genummerd, belend op meer dan twintig meter afstand H. Croonenburg en E. Groenen
111426Theod. Tops te Waalre1872-1879f 1460 als f 300; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen f 400; op kruideniers- en vetwaren en artikelen bij dien handel behorende (zonder verkoop van petroleum) winkelopstand en winkelgerief, f 300; Op bouw-, karn- en melkgereedschappen, voer- en paardentuigen, benevens ongedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro, f 260; op runderen, f 150; op een paard, f 50; op varken of spek in een huis met stalling of schuur van een met stro gedekt te Waalre gehucht Loon, kad sect. CN 127.
112452Godefridus Couwenberg te Zeelst1872-1877f 700; Op een landbouwershuis met schuur & stalling van steen voor het grootste gedeelte met pannen verder met stro gedekt te Zeelst gehucht 't Heike langs de publieke weg, get. No. 39 bewoond door W. van Doren, belend aan de Wed. Scheepers. F 300; Op gedorste en ongedorste granen, zaden, peul-- en andere veldvruchten, hooi & stro, in genoemde schuur & stalling bij den verzekerde in gebruik. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ten zijnen kosten kwitantie geven bij de acte voor Notaris.
112818Gerardus van Kemenade te Zeelst1872-1879f 1100; Op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul-- en verdere veldvruchten, hooi & stro, bouw- karn- & melkgereedschappen, - in een landbouwershuis met annexe schuur & stal voor het grootste gedeelte van steen, meestendeels met pannen, verder met stro gedekt, te Zeelst op 't Gehucht de Bus get no 57 zonder gevaarverhogende belendingen
115653/169443De gebr. Eliens te Zeelst1872-1886f 600; Op een landbouwershuis met stal en schuur van steen met stro gedekt waarin ook weverij, te Zeelst op het gehucht de Bus get. No 50 bewoond door Hendr. Senders.
171254/ 171254De Wed. & Kind. Maria Blankers te Zeelst1873-1887f 600; Op een landbouwershuis met schuur & stalling van steen met stro gedekt waarin tevens weverij te Zeelst in de Heistraat get. No. 135 Kad Sect. Bn 555. f 400; als f 200; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen & brandstoffen, f 150; op bouw-, karn- en melkgereedschappen (met bepaalde uitzondering van karren), verder op gedorste en ongedorste zaden, peul-- en verdere veldvruchten, hooi & stro; f 50,- op twee weefgetouwen met toebehoren en verdere weversgereedschappen in gemeld pand. In geval van schadevergoeding zullen de verzekerden ten hunnen kosten kwitantie geven bij acte voor Notaris.
119349/172427/209242/234124De gemeente Zeelst1873-1900f 2000; op een gebouw van steen met pannendak gedeeltelijk dienende tot raadhuis en overigens tot woning [en broodbakkerij, =doorgehaald] te Zeelst in de kom der Gemeente langs den publieke weg met stalling van steen en gedekt met pannen of berging van hooi, stro of dergelijken, belend aan de Wed. Bazelmans en over de straat aan de Gemeente School, bewoond door H.H. Janssen.
119561/172425aDe kind. H. van der Kruijsen te Zeelst1873-1887f 1800; a f 2; Op een landbouwershuis met annexe schuur en stalling van steen bijna geheel met pannen, verder met riet gedekt te Zeelst in de kom der gemeente ter plaatse de Heuvel langs den publieke weg get. No 203 belend een huis van steen en pleister onder strodak. f 700; a f 1,75 Op ene stalling en schaapskooi van steen met pannen gedekt op een meter van genoemd pand. f 500 a f 2,50; op een huis van steen met stro gedekt, verdeelt in twee woningen, waarin schoenmakerij en weverij ter plaatse als voor, get. no. 204 & 205. In geval van schade vergoeding enz. zie n. 119557
119563/172429Jan Senders te Zeelst1873-1887f 200; Op een huisje van steen met stro gedekt verdeeld in twee woningen waarin weverij te Zeelst gehucht de Lijnt langs den publieke weg get. No. 93 & 94. In geval enz. alsvoor.
119565/172431Hendrik van Moll te Zeelst1873-1887f 500; Op een huis met stalling van steen met stro gedekt waarin weverij, te Zeelst gehucht het Heike get. No. 44. f 200; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, 2 weefgetouwen met toebehoren en gereedschappen; in gemeld pand. In geval van schadevergoeding enz. als voor.
119722Paulus Lathouwers te Zeelst1873-1880f 300; Op een landbouwershuis van steen met stro gedekt te Zeelst gehucht Hemelrijk, get. No 107, bewoond door A Smits. F 1200; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen & brandstoffen, bouw-, karn- en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, in een landbouwershuis met annexe stal & schuur van steen met stro & pannen gedekt, aldaar gehucht Cobbeek, get. no. 20, zonder gevaarverhogende belendingen. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ten zijnen koste kwitantie geven bij acte voor Notaris. Brandschade het gevolg van broei [en van hooi enz. enz. zie polis n] 119716
120009/173288Hendr. Kuijpers te Zeelst1873-1887f 300; als f 2,60; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen & brandstoffen, bouw- karn- en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro; f 40,- op een weefgetouw met toebehoren & weversgereedschappen in een landbouwershuis, met op 1 meter daarvan staande stal & schop, van steen met stro gedekt te Zeelst gehucht Hemelrijk, get. no. 112 zonder gevaarverhogende belendingen. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ten zijnen koste kwitantie geven bij acte voor Notaris.
120012/173893A. van Zantvoort te Zeelst1873-1881f 500; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, 2 weefgetouwen met toebehoren & verdere weversgereedschappen, linnen ten verkoop bestemd, benevens op geiten en varkens, hooi & stro in een huis met schuur en stalling van steen met strodak te Zeelst gehucht het Akkereind get. N. 300 kad Set B no 1675 eigendom van J. Schutjes te Gestel
120573/174193Johannes Couwenberg te Zeelst1873-1881f 400; Op een huis met stalling en schuur van steen & pleister met stro gedekt, waarin weverij & enig landbouwersbedrijf, te Zeelst gehucht Biezekuilen get. No. 284. F 250; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, geiten en varkens, granen, veldgewassen, hooi en stro benevens op 2 weefgetouwen met toebehoren en gereedschappen, garens en linnens in gemeld pand. In geval van schade enz. als voren.
120978Th. Beijnen te Zeelst1873-1880f 400; Op een huis met annexe stal en schop van steen met strodak te Zeelst op Lijnd, langs den publieke weg get. No 102, zonder gebouwde belendingen. F 300; a;s f 200; op meubelen of huisraad, punten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, f 100; Op timmermans- & plankenzagersgereedschappen, voorraad hout en stukken in bewerking in gemeld pand. in geval van schadevergoeding enz. zie polis 120892.
121278/174702Johannes van Lierop te Zeelst1873-1894f 1200; Op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul-- en verdere veldvruchten, hooi en stro (dus geen levende have, voer of spantuig) in een landbouwershuis met stal, schuur en schaapskooi, karhuis en turfschop, alles van steen met pannen en stro gedekt, te Zeelst op 't Cobbeek aan den weg no. 16 zonder gevaarverhogende belendingen. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ten zijnen koste kwitantie geven bij akte voor Notaris. Brandschade het gevolg van broeien van hooi wordt niet vergoed indien de verordeningen ter voorkoming van zulk ongeval of de maatregelen door de voorzichtig geboden verwaarloosd zijn.
121340De wed & kinderen Th Verbeek te Zeelst1873-1880f 400; a f 250 Op een landbouwershuis waarin tevens weverij van steen met stro gedekt, te Zeelst op de Jepte langs den publieke weg get. No. 83. f 200; a f 2,50 op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, granen en veldgewassen (met bepaalde uitzondering van de weefgetouwen) in gemeld pand. f 50; a f 4; op ene stalling van wand met stro gedekt, binnen 10 meter afstand van de woning f 50 a f 4; op bouw-, karn- en melkgereedschappen, geiten & varkens, hooi & stro, in die stalling. In geval enz. als in 121332.
121637Jan Kuipers te Zeelst1873-1880f 400; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, een weefgetouw met toebehoren en weversgereedschappen met bepaalde uitzondering van levende have, in een huis met annexe stal en schuur van steen met stro gedekt, te Zeelst op 't Mugenhool, get. no. 130, zonder gevaarverhogende belendingen. In geval van schadevergoeding zal verzekerde te zijnen koste kwitantie geven bij acte voor Notaris.
121639/174704Godefr. Moonen te Zeelst1873-1887f 500; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul-- en verdere veldvruchten, hooi & stro, in een huis verdeeld in 2 woningen met annexe schuur & stal van steen en een weinig pleister, half met pannen, verder met stro gedekt, te Zeelst op 't Cobbeek, get. no. 14 zonder gevaarverhogende belendingen. De levende have, spantuigen, leder, schoenmakersgereedschappen en -benodigdheden zijn niet onder de verzekering begrepen. In geval van schadevergoeding enz.
127493Ant. Prinsen te Zeelst1874-1881f 500; op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur, van stetroo gedekt waarin ook weverij te Zeelst in den Molenakker get. No. 238. f 250; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, varkens of spek, hooi en stro, benevens een weefgetouw met toebehoren in gemeld pand. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ten zijnen koste kwitantie geven bij akte voor Notaris.
126052Paulus Lathouwers te Zeelst1874-1880f 1000; op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur, bijna geheel van steen en een klein gedeelte wand met stro en pannen gedekt te Zeelst gehucht Cobbeek, langs den publieke weg get. No. 20. In geval van schadevergoeding enz. als voor.
124140/176787/211556Simon Donkers te Zeelst1874-1895f 1000; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, varkens of spek, bouw- karn- en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul-- en verere veldvruchten, hooi & stro, in een landbouwershuis met annexe stalling en schuur en in een daarbij gelegen harhuis en turfschop, alles van steen met stro gedekt, te Zeelst aan den publieke weg, get. no. 1. Verdere levende have, voer en paardentuigen, ploeg en egge zijn niet onder de verzekering begrepen. In geval van schadevergoeding enz. als voor.
124142de Wed. Senders, haar zoon en dochter, Cobbeek1874-1881f 500; Op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur en ene daarbij staande turfschop, alles van steen met stro gedekt, langs den publieke weg op 't Cobbeek, get. No. 7. f 500; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, een weefgetouw met toebehoren, varkens of spek, bouw-, karn- en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul-- en verdere veldvruchten, hooi & stro in gemelde panden. Andere levende have, voer- en spantuigen, ploeg en egge zijn niet in de verzekering begrepen. In geval van schadevergoeding zullen de verzekerden ten hunnen kosten kwitantie geven bij akte voor Notaris.
124361Gerardus de Greef te Zeelst1874-1881f 250; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, varkens of spek, hooi & stro, benevens een weefgetouw met toebehoren; in een huis van steen met stro gedekt, te Zeelst langs den publieke weg op den Heuvel get. no. 83. In geval enz. als in 124140.
124720/177119. No 127493 volgt achter 154840Joh. Donkers te Zeelst1874-1895f 600; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- en melkgereedschappen, varkens of spek, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul-- en verdere veldvruchten, hooi & stro, in een landbouwershuis met annexe stalling en schuur, van steen met stro gedekt, op het Akkereind te Zeelst, get. no. 280 (thans gehucht de Biezenkuilen te Zeelst get. no 293). In geval enz. als voor.
127495Jos. Van der Velden te Eindhoven1874-1881f 2600; Op een nieuw gebouwd landbouwershuis met annexe stalling en schuur van steen en pannendak te Meerveldhoven langs den grindweg niet genummerd, zonder gebouwde belendingen. In geval enz. als voor.
128278De Wed. Goossens & kind. Te Zeelst1874-1881f 500; Op een landbouwershuis met annexe stal & schuur, grotendeels van steen, verder pleister, met strodak te Zeelst, gehucht Muggenhol, get. No 114. f 400; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen & brandstoffen, landbouw-, karn- & melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul-- en verdere veldvruchten, hooi & stro en een weefgetouw met toebehoren in voormeld pand. In geval enz. als voor.
128280Hendrikus en Petrus van Hest te Zeelst1874-1881f 1800; op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur, en op een brandhuis of turfschop op weinig afstand daarvan, alles van steen met pannen en een weinig stro gedekt, te Zeelst, gehucht Heike, nog niet genummerd, langs den publieke weg, op 40 meter afstand belend aan Joh. Senders en Jacobus Donkers. f 1700; als f 1200; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, landbouw-, karn- en melkgereedschappen, rij-, voer- en paardentuigen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul-- en verdere veldvruchten, hooi en stro, varkens of spek; f 500; op verdere levende have in voormelde panden. Brandschade enz. zie n. 121278.
128402/83731 + 180709Jan van Zantvoort & kind. Te Zeelst/ Wilhelmus van Zantvoort met Willem van Zantvoort en Hendrikus van Weert gehuwd met Theodora van Zantvoort te Zeelst 1874-1888f 500; Op een landbouwershuis waarin tevens weverij met annexe stalling van steen met stro gedekt, te Zeelst gehucht het Muggenhol, get. No. 123 Sect. Bn 1593. f 100; op meubelen of huisraad, schilderen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen & brandstoffen, varkens of spek, oogst, hooi & stro, landbouw-, karn- en melkgereedschappen, en een weefgetouw met toebehoren, in voormeld pand. In geval van enz. zie n. 124142.
128404/83286 + 180736J & A Louwers te Meerveldhoven/ Joh. Van de Ven met Adolphus Louwers te Meerveldhoven1874-1888f 800; op een landbouwershuis waarin tevens weverij met annexe schuur en stalling van steen met stro gedekt verdeeld in 2 woningen te Meerveldhoven, get. B no. 16. f 400 op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen [edelgesteenten, doorgehaald], gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, varkens of spek, oogst, hooi & stro, landbouw-, karn- en melkgereedschappen, in voormeld pand.
128644Petrus Verhoeven te Helmond1874-1881f 800; op een huis met annexe stal van steen met pannendak te Zeelst, kad. Sect. No 2103 belend een huis van steen met pannen en een weinig stro gedekt & get. 178 eigendom van Ant. Eliens.
129053/180732Hendr. De Greef te Meerveldhoven1874-1888f 600; op een landbouwershuis en weverij met annexe stalling en schuur en bijgelegen turfschop, grotendeels van steen, verder van pleister met stro gedekt, te Meerveldhoven in de Polkerstraat langs den publieke weg get. Bn 50 belend over den weg een huis waarin landbouwersbedrijf en broodbakkerij. f 400; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- & melkgereedschappen, varkens en spek, granen, veldgewassen, hooi & stro, benevens op drie weefgetouwen met toebehoren, in gemelde haven. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan Jacobus, Johanna en Maria de Greef.
129420H.B. Bogers (de we) te Zeelst1874-1881f 700,-; op een landbouwershuis met annexe stal en schuur en weverij, van steen, met strodak, langs den publieke weg op 't gehucht Muggenhol get. No. 117 te Zeelst. F 700; als f 500 op meubelen of huisraad, schilderijen. Lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, gedorste & ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, varkens 2 weefgetouwen met toebehoren, f 100,- op kruideniers- en vetwaren, tabak, winkelopstand en winkelgerief, f 100; op bieren, likeuren, sterke dranken, glaswerk, buffet met toebehoren, herbergiersgerief en benodigdheden. Een en ander in voormeld pand.
129522/83730Nic.s van den Berk te Zeelst1874-1881f 600, op een landbouwershuis van steen, bijna half met pannen, verder met stro gedekt, te Zeelst, gehucht de Biezekuilen get. No. 188, waarin ook weverij wordt uitgeoefend. F 200 op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen & brandstoffen, 2 weefgetouwen, geiten & varkens, hooi & stro, in gemeld pand.
130262/181673W. Janssens te Zeelst184-1888f 300; Op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, metselaars- en timmermansgereedschappen; in een huis van steen met pannendak te Zeelst, in de kom der Gemeente langs den publieke weg, tet. no 194 kav sectie B no 2128.
130748/127797/182186Lamb. V. Deurzen te Gestel1874-1888f 1770 als f 420 op meubelen of huisraad, schilderijen. Lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, f 300; op ene biljart met toebehoren, f 70,- op ene bierpomp, f 150; op bieren, sterke dranken, likeuren en herbergiersbenodigdheden; f 810; op kammen, klossen, scheerramen en verdere weverijgereedschappen en benodigdheden, benevens of [onleesbaar] gemaakte en in bewerking zijnde stukken, in een huis van steen met pannendak, te Gestel, get. no 103 langs den grindweg op Turnhout en langs de lijn Eindhoven, Hasselt, eigendom van Beijsterveld, annex een huis bewoond door de wed. V. Vromhoven. Ingeval enz. zie polis no. 1241140.
130750/182184Mart. De Greef te Zeelst1874-1888f 800; op een nieuw gebouwd landbouwershuis met annexe stalling en schuur, van seen met pannen & stro gedekt, te Zeelst gehucht Muggenhol langs den publieke weg 125; belend op verren afstand G. van Laarhoven. F 400; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn en melkgereedschappen, varkens of spek, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- & verder veldvruchten, hooi & stro, benevens twee weefgetouwen met toebehoren, in gemeld huis. Onder de verzekering zijn niet begrepen, hoog- en aardkarren, ploeg, egge & rundvee. In geval enz. als in no. 124140.
130752/182182De Gemeente Zeelst1874-1888f 2500,-; Op ene onderwijzerswoning met annex schoollokaal, brandspuitenhuis, van steen met pannendak te Zeelst in de kom der Gemte langs den publieke weg get. No 257 en 258 kad sect B no 1659 zonder stalling of berging van hooi, stro of dergelijken, belend ene stalling of schop met stro gedekt bij den onderwijzer in gebruik.
132163J. Habraken te Zeelst1875-1882f 2400,- op een huis waarin winkelnering (zonder verkoop van petroleum) & bergplaats of magazijn van linnens zonder werkplaats te Zeelst in de kom der gemeente langs den publieke weg get. No 200. F 600,- op ene stalling, schuur & turfschop of brandhuis annex dat pand. Een en ander van steen met pannen gedekt belend op een weinig afstand een wagenhuis; niet onder de verzekering begrepen & overigens verbonden aan een huis van dezelfde constructie mede het eigendom van den heer verzekerde.
133560Arn. Smulders cs te Zeelst1875-1882f 1300; a f 2,- op een landbouwershuis met annexe stalling & schuur van steen, half met pannen verder met stro gedekt, te Zeelst gehucht het Heike get. No 28. 2e: f 400; a f 2,50 op een paardenstalling & schuur, van steen met stro gedekt, op een weinig afstand van genoemd pand. 3e: f 1500 a f 2,50; op meubelen of huisraad, boeken, prenten, schilderijen. lijflinnen, edelgesteenten, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- en melkgreedschappen en paardentuigen, gedorste & ongedorste granen, zaden, peul-- en verdere veldvruchten, hooi & stro, in gemelde panden. Onder deze verzekering zijn niet begrepen: karren, ploeg, egge en vee. 4e: f 1000 a f 2: op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur van steen, half met pannen, verder met stro gedekt, aldaar gehucht Cobbeek get. no. 22. De goederen onder de 3 eerste punten vermeld behoren mede in eigendom aan den zoon uit het 1e huwelijkheid van de weduwe vanden Oetelaar met welke Arns Smulders in tweede huwelijk getrouwd is. Brandschade enz. no. 121278.
133609/88238W.G. Schellens te Zeelst1875-1882f 400; op een huis van met weefkamer & annexe stalling, van steen, hout & wand, met stro gedekt, te Zeelst, gehucht Horenven, get. No 46 kad sect B no 141. f 400; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn-- en melkgereedschappen, geiten, hooi & stro, benevens 3 weefgetouwen met toebehoren in gemeld pand.
134144Mej. De Wed. & kinderen van Nuenen te Meerveldhoven1875-1882f 500; op een huis met afdak van steen met pannen gedekt, dienende gedeeltelijk tot woning verder tot wasloog & bleekhuis, terwijl in het afdak brandhout wordt geborgen, te Meerveldhoven in 't Broek get. No 302 belend op korten afstand ene stalling en schop van pleister met stro gedekt. f 1200 op een nieuw gebouwd huis met annexe stallingen & brandstoffen bergplaats, van steen met pannen gedekt, verdeeld in 2 woningen, wordende in beiden herberg uitgeoefend te Meerveldhoven langs den publieke weg get. B n 12 13.
134379/120007/185995De wed. & kind. A Slessens of Hessens te Zeelst1875-1889f 800; op een landbouwershuis met annexe stalling, schuur & afdak, van steen met stro gedekt, te Zeelst, gehucht Hemelrijk get. No 10B. F 400; op meubelen of huisraad, schilderijen. Lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen & brandstoffen, bouw- karn- & melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, in gemeld pand. In geval van enz. zie no. 124140.
135719/87649J. Habraken te Zeelst1875-1882f 1200; op een huis van steen met pannendak, verdeeld in 2 woningen zonder stalling of berging van hooi, stro of dergelijken, te Zeelst in de kom der gemeente, op enige afstand belend aan het bleekhuis van den verzekerde, overigens zonder gebouwde belendingen.
135721/87650Jan van Moll te Zeelst1875-1882f 450; op een huis met tal van steen gebouwd met stro gedekt, waarin weverij te Zeelst op de Heistraat bewoond door den verzekerde op 20 meter afstand belend aan een huis bewoond door Johannes Reijzers zegge Johs Beijsens.
135460Jan van de Ven te Zeelst1875-1882f 800; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- en melkgereedschappen, varkens en spek, gedorste en ongedorste vruchten, hooi & stro in een huis met annexe schuur en stalling van steen merendeels met panne, overigens met stro gedekt te Zeelst op het gehucht 't Akkereind gequot 294 kad 1132 eigendom van Hendrikus van Kemenade belend op een weinig afstand aan ene turfschop. Brandschade enz. zie polis no. 121278.
135777Renier Tops te Zeelst1875-1882f 800; op een landbouwershuis met annexe, stalling, schuur, grotendeels van steen verder van wand met stro gedekt, te Zeelst gehucht 't Heike get. No. 30 kad sect an 632. De turfschop op een weinig afstand van it pand is niet onder de verzekering begrepen. Premie 3,-. f 200 op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- en melkgereedschappen, granen, veldgewassen, hooi & stro, varkens of spek in gemeld pand. Premie 3,50. Van de verzekering zijn uitgesloten, gemaakt goud en zilver, karren, ploeg, egge en het hoornvee. In geval enz. zie 124140.
135779/88385Wed & kinderen Ivo Smulders te Zeelst1875-1882f 700 op een landbouwershuis van steen met pannen en stro gedekt verdeeld in twee woningen te Zeelst gehucht Heistraat langs den publieke weg get. No 48 no 49 kad sect B no 1623 en 1624. De stalling en schuur op een weinig afstand van dit pand zijn niet onder de verzekering begrepen. f 200; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, [edelgesteenten], gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn-- en melkgereedschappen, een weefgetouw met toebehoren, granen, veldgewassen, hooi & stro, varkens of spek in gemeld pand. In geval van schadevergoeding zie polis n. 124140.
135938Hend. Hurks te Zeelst1875-1882f 1200 op een landbouwershuis met annexe stalling & schuur van steen en een weinig wand met pannen & stro gedekt, te Zeelst gehucht de Kruisstraat nabij den publieke weg get. No 175. f 100; op ene schop van hout & wand met stro gedekt waarin berging van brandstoffen, tegenover het huis. f 400; op ene stalling & schuur van steen & een weinig wand met pannen & stro gedekt, nabij meergemeld huis.
136213/115961Mrts van Beek te Zeelst1875-1882f 1500 op een nieuwgebouwd landbouwershuis met annexe stalling en schuur van steen grotendeels met pannen, verder met stro gedekt te Zeelst gehucht de Heistraat get no. 153 belend een varkenshok en ene turfschop niet onder de verzekering begrepen. F 1000; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen gemaakt goud en zilver, levensmiddelen & brandstoffen, bouw-, karn- & melkgereedschappen, varkens en spek, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul-- en verder veldvruchten, hooi & stro in gemeld pand. Van de verzekering zijn bepaaldelijk uitgesloten paard en paardentuigen, runderen, hoog- en aardkar, ploeg en egge. Brandschade enz. zie polis n. 121278.
136215Wed & kinderen H. Senders te Zeelst1875-1882f 1100; op een huis met stalling en schuur van steen, grotendeels met panne, verder met stro gedekt te Zeelst langs den publieke weg op de Kruisstraat get. 173 & 174 in twee woningen verdeeld. F 600; op meubelen of huisraad, schilderijen. Lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- en melkgereedschappen, twee weefgetouwen met toebehoren, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, rundvee en geiten; in voormeld pand.
136217A. van den Oetelaar te Zeelst1875-1882f 1000; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, varkens en spek, bouw-, karn- en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, in een landbouwershuis met annexe stalling en schuur van steen, ruim half met pannen, verder met stro gedekt, te Zeelst, langs den publieke weg, in de Bogaardstraat nabij de Kruisstraat, get. no 179. De hoog- en laagkarren, ploeg en egge, paarden runderen, zijn bepaaldelijk van de verzekering gesloten. Brandschade etc. zie n. 121278.
136305De wed. en kinderen Van de Ven te Zeelst1875-1882f 300; op ene woning van steen en pleister met strodak waarin weverij te Zeelst op de Kruisstraat langs den publieke weg get. No 167. In geval van schade vergoeding zullen de verzekerden ten hunnen koste kwitantie geven bij acte voor notaris.
136307/88241Gerardina Tillemans te Zeelst1875-1882f 400; a f 2,50 op een huis van steen met strodak in twee gedeelten bewoond, en waarin weverij te Zeelst in het gehucht Akkereind get. No 184 sect B no 1674 belend op Adam van Zantvoort. F 100; a f 3,- op een stal van steen en een weinig pleister met strodak, daarbij gelegen. In geval van schade vergoeding zal de verzekerde ten [zijnen] haren koste kwitantie geven bij acte voor Notaris.
136611/88239Hendricus Beijnen te Zeelst1875-1882f 400; op een huis met daaraan verbonden schuur en stal van steen en pleister met strodak te Zeelst in het gehucht Muggenhol langs den publieke weg get no 14 kad sect B no 191. f 200; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, twee weefgetouwen met hooi, stroo, geit en varken in voorschreven perceel.
136613/88240de Wed. Godefridus van der Wateren te Zeelst1875-1882f 250; op een landbouwershuis waarin tevens weverij, met daaraan verbonden schuur en stal van steen, planken en pleister met strodak te Zeelst in het gehucht Muggenhol get. No 125 sect B no 1593. f 200; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, melk en landbouwers[huis]gereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- & verdere veldvruchten, hooi, stro en spoeldersgereedschappen, in voorschreven pand. In geval enz. zie n. 124140.
136615/88387Godefridus van Zandvoord te Zeelst1875-1882f 800 op een landbouwershuis met annexe schuur en stalling van steen met strodak te Zeelst gehucht Heistraat, get. No. 133 Sect. B no. 541. f 400; op meubelen of huisraad, schilderijen. Lijflinnen, [edelgesteenten], gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, varken en spek, karn [en] melk en landbouwersgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, beien korven met honing en was en biemansgereedschappen, en twee weefgetouwen met toebehoren in gemeld pand.
136617E. Bazelmans te Waalre1875-1882f 1000; op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur van steen en ongeveer een achtste gedeelte van pleister, met pannen en stro gedekt te Waalre langs den publieke weg op het gehucht den Heuvel get. No 117. De turfschop nabij dit pand is niet onder de verz. begrepen.
136899De Wed. & kinderen W. Senders te Zeelst1875-1882f 600; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, varkens & spek, bouw-, karn- en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul-- en verdere veldvruchten, hooi & stro, benevens twee weefgetouwen met toebehoren & gereedschappen; in een landbouwershuis met annexe stalling & schuur, van steen met stro gedekt, te Zeelst langs den publieke weg op de Kruisstraat get. no. 172. Kar, ploeg, egge en vee zijn bepaaldelijk van de verzekering uitgesloten.
136936Hendr. Kuiper c.s. te Zeelst1875-1882f 600 a f 2.50 op een huis van steen met strodak, te Zeelst langs den publieke weg op 't Cobbeek get. No. 14. /2. f 50; a f 3.50 op een huis met stalling & turfschop van hout en wand met stro gedekt, nabij dat huis /3. f 900; a f 3; op een huis met stalling en schuur van steen en een weinig pleister met stro gedekt, aldaar, op het Heike nabij den publieke weg get. no. 35. /4 f 100 a f 3,50 op ene stalling & turfschop van hout en wand met stro gedekt, nabij laatstgenoemd pand /5 f 800 a f 3; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen brandstoffen, bouw karn & melkgereedschappen, varken of spek, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- & verdere veldvruchten, hooi & stro; in de panden onder 3 & 4 gemeld. Van de verzekering zijn bepaaldelijk uitgesloten hoog & aardkarren, ploeg & egge, paard en vee. Brandschade enz. zie n. 121278. Voorschreven onroerend & roerend goed behoort mede in eigendom aan de kinderen van den verzekerde.
137277/137131Jos. V.d. Velden te Eindhoven1875-1882f 1600 op een huis verdeeld in drie woningen door linnenwevers bewoond van steen met pannen en strogedekt te Meerveldhoven, op 't gehucht den hoek, langs den publieke weg, get. B no. 35 annex het huis van de kinderen J. van Beers doch door een muur daarvan gescheiden.
139426Petrus en Godefridus Senders te Zeelst1875-1882f. 1800 op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur, van steen grotendeels met pannen verder met stro gedekt, te Zeelst gehucht Muggenhol get. No. 128 belend op een weinig afstand ene turfschop en paardenstalling van gelijke constructie, eigendom van de verzekerden, maar niet onder de verzekering begrepen. f 900 op meubelen of huisraad, [boeken, prenten], schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw karn & melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro, varkens of spek in gemelde panden. Van de verzekering zijn bepaaldelijk uitgesloten, paard, runderen, karren, ploeg en egge.
140437Lamb. Van Deurzen te Gestel1876-1883f 1600; op een huis met annexe stalling van steen met pannendak waarin koffiehuis te Gestel, a. n. 103a zonder gevaarlijke belendingen.
141754Laurentius Bijnen c.s. te Zeelst1876-1883f 1999; a f 2,50; op een landbouwershuis met annexe stalling van steen met stro gedekt gelegen te Zeelst op de Bunders of Jept get. No. 80 belend aan ene turfschop & een karhuis van wand met stro gedekt niet onder de verzekering begrepen. F 600 a f 3; op ene schuur en schapenstal van steen en een weinig wand met stro gedekt op vier meter van gemeld pand. f 1000 a f 2,75 op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- en melkgereedschappen, varkens en spek, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro in gemelde panden. Van de verzekeringen zijn bepaaldelijk uitgesloten, hoog en aardkarren, ploeg, egge, paard, runderen en schapen. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan Jacobus, Johannes en Margo Bijnen.
141756Willem de Greef te Zeelst1876-1883f 1073; als f 4,50; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, f 25; op twee jachtgeweren met toebehoren [en verder] f 40 op bieren sterke dranken, buffet met toebehoren en verder herbergiersgerief; f 58; op kammen, klossen, scheerraam en andere fabrieksgereedschappen; f 300; op gemaakte en in bewerking zijnde linnens; f 200 op onbewerkte garens in een huis met annexe stal en schuur van steen grotendeels met stro verder met pannen gedekt, op 't gehucht de Lijnd gequot. No. 97 langs den publieke weg. Van de verzekering is bepaaldelijk uitgesloten, de levende have, oogst, hooi & stro.
141832/103078de Wed .Wilh.a Janssens te Zeelst1876-1883f 550; als f 512; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen; met bepaalde uitzondering van de levende have, oogst, hooi & stro; f 38; op bieren, sterke dranken en likeuren benevens op herbergiersgerief; in een huis van steen met pannendak te Zeelst in de kom der Gemeente langs den publieke weg get. no 197, belend aan een huis van steen met stro dak. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan hare kinderen Hendrikus en Petronella Janssens.
142005/138330Franc. Van Kemenade te Zeelst1876-1883f 700; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen & brandstoffen, varkens of spek, bouw-, karn- & melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro in een [huis] landbouwershuis met annexe stalling & schuur van steen met pannen en stro gedekt, te Zeelst op den Heuvel, langs den publieke weg get. no. 215/217 kad. sect. B no. 271 belend op 5 meter van ene turfschop van stro. Het vee is bepaaldelijk van de verzekering uitgesloten. Door deze verzekering vervalt polis no. 138330.
142007Godefr. Kuipers te Zeelst1876-1883f 500; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, varkens of spek, bouw karn en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, benevens een weefgetouw met toebehoren, kammen, klossen & scheerraam, in een landbouwershuis met annexe stalling & schuur van steen & wand met stro gedekt, te Zeelst langs den publieke weg gehucht Klein Erve get. No. 158. Van de verzekering zijn bepaaldelijke uitgesloten, hoog & aardkarren, ploeg, egge en het rundvee.
142258Gijsbert van der Kruijssen c.s. te Zeelst1876-1883f 2500; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- en melkgereedschappen, varkens of spek, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, in een landbouwershuis et schuur en stalling van steen, bijna geheel met pannen, verder met stro gedekt, en in ene stalling en schapenkooi van steen met pannendak, op een meter daarvan te Zeelst in de kom der gemeente op den Heuvel, langs den publieke weg get. no. 206, belend op korten afstand een huis van steen met stro gedekt mede het eigendom van de verzekerden. het verzekerde behoort mede in eigendom aan Johanna - Geertruida - Elisabeth - Judocus - Helena - Maria & Antonetta van der Kruijssen. Van de verzekering zijn bepaaldelijk uitgesloten hoog & aardkarren, ploeg, egge, paard, runderen en schapen.
142381de Wed. Johanna Neggers c.s. te Zeelst1876-1883f 600; op een huis van steen met strodak te Zeelst op 't Heike langs den weg get. No. 34, door een brandmuur gescheiden van een huis bewoond door Arnoldus van der Heiden en belend door een stal of schop van steen, hout en pleister met strodak. F 200 op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, landbouw-, karn- en melkgereedschappen, varkens en spek, twee weefgetouwen [met toebehoren], en gedorste en ongedorste granen, zaden peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro. De levende have is bepaaldelijk van de verzekering uitgesloten. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan Adrianus, Petrus, Antonetta en Adria Neggers.
142383de wed. Christiaan Kuijpers c.s. te Zeelst1876-1883f 1000; op een landbouwershuis met annexe stal en schuur en afdak of bergplaats voor brandstoffen van steen met strodak te Zeelst, op 't gehucht Heike get. N. 36. f 500; op meubelen of huisraad, boeken, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver en edelgesteenten, levensmiddelen en brandstoffen, landbouw-, karn- en melkgereedschappen, varkens en spek, twee breedlinnen weefgetouwen met toebehoren, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro. De levende have, karren, ploeg en egge zijn bepaaldelijk van de verzekering uitgesloten. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan Godefridus, Johannes, Elisabeth en Catharina Kuijpers.
142385Leonardus van der Vliet te Zeelst {vertrokken naar Veldhoven}1876-1883f 250; op meubelen of huisraad, klederen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, benevens een breedlinnen weefgetouw; in een huis van steen met strodak, gelegen langs den weg op 't gehucht Cobbeek gem.te Zeelst get. No. 1 toebehorende aan Simon Donkers.
143177Jan Schutjes te Gestel en Blaarthem, voogd1876-1883f 1000; op een huis met annexe broodbakkerij van steen met pannendak, waarin ook slagers en herberg affaire in de kom der gemeente Zeelst, langs den publieke weg get. No . 225. f. 150; op ene stalling en beugelbaan van hout met pannen gedekt onder een dak met genoemde bakkerij. Het verzekerde behoort in eigendom aan den minderjarigen Petrus Smits.
143184Mart.s Senders te Meerveldhoven1876-1883f 300; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, drie weefgetouwen met toebehoren, bouw-, karn- & melkgereedschappen, varkens of spek; in een huis van steen met pannen & stro gedekt te Meerveldhoven langs den publieke weg gehucht 't Hoekske get. B. no. 47 belend dergelijke woningen op 8 meter ene turfschop van wand met strodak.
143186/111229Hendr. Pero te Zeelst1876-1883f 600; op een landbouwershuis met annexe stalling & schuur van steen en een weinig wand met strodak, waarin ook weverij, te Zeelst gehucht het Hooorenven get. No. 62 zonder gebouwde belendingen. F 350; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, twee weefgetouwen met toebehoren, bouw-, karn- en melkgereedschappen, varkens of spek, granen, veldgewassen, hooi & stro in gemeld pand. Het vee is bepaaldelijk van de verzekering uitgesloten.
143188Hend. Senders te Zeelst1876-1883f 1000 op een nieuwe gebouwd huis, met stalling en schuur van steen met pannen en een klein gedeelte met stro gedekt, te Zeelst langs den publieke weg op het gehucht Cobbeek, belend op p.m. 20 meter J. v. Lierop & over de straat G. Moonen en P. Senders. De belende huizen zijn grotendeels met stro gedekt. f 500 op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, weefgetouwen met toebehoren, bouw-, karn- en melkgereedschappen, varkens of spek, granen, veldgewassen, hooi & stro, in gemeld pand. Het vee is bepaaldelijk van de verzekering uitgesloten.
143190Francis van de Beek te Meerveldhoven { Francis van de Beek woont thans te ?}1876-1883f 550; op een nieuw gebouwd huis met stalling van steen met pannendak, te Meerveldhoven langs den publieke weg nog niet genummerd op het gehucht de Mortel, belend op ruim 20 Meter H. Wijnen en op verdere afstand G. Nollen. F 100 op een breedweefgetouw met toebehoren, benevens op klederen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver [in gemeld pand]. In geval enz. zie no. 124140.
143655/124363Adrianus Taassen te Zeelst1876-1883f 1400 op een nieuw landbouwershuis met annexe stal & schuur van steen met pannendak te Zeelst op 't gehucht Akkereind langs den publieke weg nog niet genummerd belend op een kleinen afstand een open karhuis en turfschop met strodak overigens belend aan R. Coppelmans en een weinig verder door J. Donkers. f 800 op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, edelgesteenten gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro, rij, voer en paardentuigen, varkens of spek, in voorschreven gebouwen. Paarden en runderen zijn bepaaldelijk van de verzekering uitgesloten. Gedurende veertien dagen na dato dezes [zullen de goederen nog verzekerd zijn] zal het roerend goed nog aanwezig en verzekerd zijn in een huis [van] & stalling van steen met stro gedekt aldaar get. no. 279.
142657/114220Wilhelmus Renders te Zeelst1876-1883f 2000; a f 2; op een landbouwershuis met annexe stal en schuur van steen grotendeels met pannen overigens met strogedekt te Zeelst op den Heuvel, get. No. 209. f 500; a f 2.50 op een paardenstal, schaapskooi, karhuis en turfschop van steen alles onder een strodak in de nabijheid van bovengenoemd pand. f 2000 a f 2.25 op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, edelgesteenten gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, landbouw-, karn- & melkgereedschappen, paardentuig, varkens of spek, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro in voorschreven panden. Voertuigen, ploeg & egge zijn bepaaldelijk van de verzekering uitgesloten.
143786/93307/143517kinderen P. Couwenberg te Zeelst1876-1883f 1000; op een landbouwershuis, met annexe stal en schuur van steen en een weinig pleister onder een strodak te Zeelst op de Biezekuilen, get. No. 268. f 1000; op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, edelgesteenten, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, landbouw-, karn- & melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, varkens of spek in voornoemde gebouwen. Van de verzekering zijn bepaaldelijk uitgesloten, hoog en laag karren, paard, paardentuig, ploeg, egge en levende have. Door deze verzekering vervalt polis no. 143517. Ingeval enz. Brandschade enz. zie no. 121278.
144497/105626Hubertus en Arnoldus Lodwijks te Zeelst1876-1883f 700; op een landbouwershuis met annexe stal & schuur, grotendeels van steen verder van hout & pleister, met stro gedekt, te Zeelst op het gehucht Hemelrijk get. No. 98. f 400; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, twee weefgetouwen met toebehoren, landbouw-, karn- & melkgereedschappen, varkens en spek, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro; in voormeld pand. Het vee is bepaald van de verzekering uitgesloten.
145683/94912Cornelis de Greef te Zeelst {en diens twee kinderen genaamd Anna & Elisabeth}1876-1883f 600; op een landbouwershuis met annexe stalling & schuur, grotendeels van steen overigens van planken onder een strodak, te Zeelst gehucht Jept nabij den publieke weg get. No. 78. f 600; op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen & brandstoffen, twee karren, eg & ploeg [een weefgetouw met toebehoren, bouw] karn & melkgereedschappen, varkens & spek; gedorste & ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, in gemeld pand. {vee niet}
145685/94911de Gemeente Waalre1876-1883f 4000; op ene onderwijzerswoning met schoollokaal van steen onder een pannendak, te Waalre inde kom der gemeente belend enerzijds J. Swane, anderzijds de Vries doch beiden meer dan vijftien meter afstand daarvan.
147329/95039/101091Johannes Janssens te Zeelst1876-1883f 1200 a f 1.75 op een huis van steen met pannendak te Zeelst op den Heuvel langs den publieke weg get. No. 219. f 100; a f 3 op een stal en schop van wand & pleister met strodak nabij voormeld huis. F 500; a f 1.75 op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, levensmiddelen en brandstoffen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, met uitzondering van gemaakt goud & zilver. f 700; a f 1.75 op weefgetouwen met toebehoren, garens en gemaakte en in bewerking zijnde linnens, benevens op de verdere fabriek en gereedschappen en benodigdheden. Een en ander in voormeld gebouw no. 219 de inhoud van stal en schop blijft buiten de verzekering.
147372/95954[Adrianus Couwenberg te Zeelst] {Cornelus van Gerwen, landbouwer te Zeelst}1876-1883f 1400; op een landbouwershuis en schuur met annexe stal bijna geheel van steen, verder in wand, met pannen en een klein gedeelte met stro gedekt op 't gehucht Heike nabij den publieke weg get. No. 37 belend een open turfschop met pannendak mede in eigendom van den verzekerde, doch niet in de verzekering begrepen.
147374H. van Zandvoort te Zeelst { Weduwe H. van Zandvoort, te Zeelst}1876-1883f 800 op een nieuw huis van steen met pannendak waarin winkelnering, herberg en weefvertrek, te Zeelst langs den publieke weg, gehucht de Jept, belend doch zonder inwendige gemeenschap met een gebouw van steen met strodak dienende tot bergplaat en op een kleinen afstand aan een huis en stalling van steen met strodak van Jacobus Couwenberg.
147712/195211Martinus van der Heijden c.s. te Acht1876-1885f 1750; als f 1700; op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur, bijna geheel van steen, verder van wand, ongeveer half met panne, verder met stro gedekt langs den publieke weg op het gehucht de Naunes (?)te Acht gem. Woensel get. 75. F 50; op ene open turfschop met stro gedekt op enige afstand daarvan. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan Petronella Wouters. Ingeval van schadevergoeding zullen de verzekerden ten hunnen koste kwitantie geven bij acte voor Notaris.
148667/96861Ant. Eliens te Zeelst1877-1884/1885f 800,- a f 2 op een huis van steen met pannendak en een weinig stro gedekt, te Zeelst in de kom der Gemeente, langs den publieke weg get. No. 241. f 500,; a f 2 op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen en kleermakersgereedschappen (: met bepaalde uitzondering van de naaimachine:) verder op een buffet met toebehoren, herbergiersbenodigdheden & dranken in gemeld pand. f 200,- a f 3,- op een vertrek dienende tot weverij met annexe stalling, grotendeels van steen, verder van planken, met stro en pannen gedekt, annex bovengenoemd huis. De goederen van derden in bewerking alsmede ene naaimachine zijn bepaaldelijk van de verzekering uitgesloten.
148792/140257H. H. Janssen te Zeelst1877-1884f 1000,- op meubelen of huisraad, boeken, prenten, schilderijen, lijflinnen, edelgesteenten, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, - in een huis van steen met pannendak te Zeelst, aan den publieke weg in de kom der Gemeente, belend van het raadhuis. In gemeld pand wordt geen bedrijf uitgeoefend, ook is daarin geen stalling noch berging van hooi, stro of dergelijken.
149714/97468Gerardus in 't Ven te Zeelst1877-1884f 500,- a f 2,- op een huis van steen, minstens half met pannen verder met stro gedekt te Zeelst in de kom der gemeente get. No. 104. f 200,- a f 2,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouwgereedschappen, gedorste granen en een weefgetouw met toebehoren, in gemeld pand. f 100,- a f 3,- op ene schop, stalling en kleine woning alles aan elkander van steen, hout & planken, met stro gedekt nabij bovengemeld huis.
150277Hendrikus en Johanna Barens te Zeelst/thans Adriaan van der Paal te Zeelst1877-1884f 350,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, benevens op houtwaren, bouw- en timmermansgereedschappen en een weefgetouw met toebehoren, varkens of spek, hooi & stro; in een huis met annexe stal en schuur van steen en een weinig pleister met strodak, eigendom van de kinderen van Kemenaden, aan den weg op Jept get. no. 76.
150536/196793Lamberdina Boogers c.s. te Zeelst1877-1884f 550,- als f 500,- op een huis verdeeld in twee woningen van steen met strodak, te Zeelst gehucht het Heike get. No. [29]37, de ene woning is nog niet genummerd als zijnde nieuw gebouwd; f 50 op ene stalling van wand met stro gedekt op een weinig afstand daarvan. f 200,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, weversgereedschappen en benodigdheden, varkens of spek, in de woning n. 29. Voorschreven onroerend en roerend goed behoort mede in eigendom aan de kinderen van de verzekereden.
150999H.H. Janssen te Zeelst1877-1884f 3300,- op ene nieuw gebouwde bierbrouwerij en mouterij met de kuipen en vaste gereedschappen, met annex karhuis of stal, van steen met pannengedekt, een weinig buiten de kom der gemeente, gehucht den Broeken weg sect. B 1352, wijk N246a Premie 1.65 %o. f 1700,- op mout, gerst, hop, steenkolen, kuip en vaatwerk, bieren, benodigdheden en gereedschappen in voormelde woning Premie f 1,90 %o.
151603/98967Adriaan van der Meeren c.s. te Zeelst1877-1884f 1800,- als f 500,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, geiten, varkens, hooi & stro, f 100,- op twee weefgetouwen met de daarbij behorende gereedschappen, f 1200,- op garens afgewerkte en in bewerking zijnde linnens en pellen in een huis met annexe stal van steen ongeveer half met pannen, verder met stro gedekt, te Zeelst op den heuvel langs den publieke weg get. no. 210 kad. sect. B no. 1277 en in na te melden schop. f 50,- op ene schop van riet en planken met strodak, bij voormeld pand. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan Jan van Luijtelaar.
159980Johs Lodewijks te Zeelst177-1884f 500,- op een huis met annexe stal, van steen en een weinig pleister met strogedekt te Cobbeek get. No. 22 annex een huis van gelijke constructie, bewoond door J. Wiels. F 200,- op meubelen of huisraad, schilderijen. Lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen een breed weefgetouw met toebehoren in voormeld huis.
152539/112452Godefridus Couwenberg te Zeelst, thans Adrianus Couwenberg, thans Johs Kuijpers c.s.1877-1884f 700,- op een landbouwershuis met annexe stal en schuur van steen, grotendeels met pannen & verder met stro gedekt te Zeelst gehucht 't Heike, langs den publieke weg get. No. [39] 34. f 800,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen, brandstoffen, bouw-, karn- & melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, in voormelde gebouwen.
153031-143659Petrus Couwenberg te Zeelst, thans Godefridus Couwenberg1877-1884f 700,- op een huis verdeeld in 2 woningen met annexe stal en schuur van steen met stro & pannendak, op de Heistraat te Zeelst, get. No. 147, sect. A no. 488 zonder gevaar verhogende belendingen. In geval van schadevergoeding enz. als in 124140. Zie hierna polis 179863.
154005Petrus Kuipers te Zeelst1877-1844f 1800,- op meubelen of huisraad, boeken, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- & melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, varkens of spek in een huis et annexe stal en schuur van steen met stro en pannen gedekt, op 't gehucht het Akkereind get. no. 289. Van de verzekering zijn uitgesloten: de karren, ploegen en eggen. Brandschade enz. zie no. 121278. Zie hierna polis no. 199276
154316[de wed. & kinderen J. Verbeek te Zeelst], Antonius Blankers, wever te Zeelst1877-1884f 500,- op een huis van steen met stro en pannen gedekt waarin een weverij op de Heistraat langs de publieke weg get. No. 139, belend op enige afstand aan een stal van wand met stro gedekt die niet onder de verzekering begrepen is. F 300,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen, brandstoffen en weefgetouwen met toebehoren in voormeld gebouw. In geval van schadevergoeding enz. als in 124140.
154448P. Hoeijmans te Zeelst1877-1884f 800,- op een huis met annexe stal en schuur van steen, planken en wand, met stro en pannen gedekt langs den publieke weg te Zeelst op 't Cobbeek, get. No. 3 belend op twintig meter een huis met stal en schuur van steen met pannen en stro gedekt. F 500,- op meubelen of huisraad [boeken], schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn- en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro, winkel opstand, winkel en herbergiersgerief in gemelde panden. De karren, ploeg en eggen blijven buiten de verzekering.
154450Petrus van der Weijden te Zeelst1877-1884f 700,- op meubelen of huisraad, schilderijen. Lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, varkens, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, bouw-, karn- en melkgereedschappen; in een huis met annexe stal en schuur van steen met pannen en stro gedekt, te Zeelst op 't Cobbeek get. no 4 belend op 20 Meter een huis met stal en schuur van steen, planken en wand met stro en pannengedekt eigendom van P. Hoeijmans. De karren, ploeg en egge blijven buiten de verzekering.
154840/147423/188415Godefridus Groenen te Zeelst1877-1884/1884-1891f 1000,- op een landbouwershuis met annexe stal & schuur en aangebouwde woning van steen grotendeels met pannen verder met stro gedekt te Zeelst gehucht de Bus, kad. Sect. B. n 1863. f 400,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, twee weefgetouwen met toebehoren, bouw-, karn- en melkgereedschappen, varkens of spek, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro in gemeld pand.
127493Ant. Prinsen te Zeelst1874-1881f 500,- op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur van steen met stro gedekt, waarin ook weverij te Zeelst in den Molenakker get. No 238. f 250,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, varkens of spek, hooi en stro, benevens een weefgetouw met toebehoren, in gemeld pand. In geval enz. zie no. 124140.
156651Jan van de Ven &Z te Zeelst1877-1884f 1150,- op een woonhuis waarin herberg en weverij wordt uitgeoefend met annexe stalling geheel gebouwd uit steen en gedekt met pannen gelegen in de kom der gemeente langs den publieke weg genaamd den Broekweg, kadastraal bekend in Sectie B no. 1355 zonder gevaar verhogende belending no. 254. f 380,- op meubelen of huisraad, bestande uit: schilderijen, lijflinnen, bedden met toebehoren, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen, brandstoffen, gemaakte klederen, weefgetouwen met toebehoren, porselein & aardewerk, keukengereedschappen, koffie & thee servies, spiegels, kachels, banken, stoelen, tafels en verdere huiselijke benodigdheden. f 20,- op enige herberggereedschappen als: buffet, glazen, kraften, hele en halve liters, jenever, likeuren, bieren en likeurglaasjes. f 50,- op levende have als: twee geiten en een varken. In geval enz. zie no. 124140.
157192Laurentius Vlijmincx te Zeelst1876-1885f 500,- op meubelen of huisraad bestaande uit: schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, huisklok, zakhorloges, gemaakte klederen, bedden met toebehoren, kasten, kisten, tafels, stoelen, levensmiddelen, brandstoffen, kachels en keukengereedschappen. f 500,- op levende have als: een paard, drie koeien, twee varkens. f 200,- op landbouwgereedschappen, bestaande uit: hoogkar, aardkar, ploeg, egge, bierwagen, kruiwagen, schop, riek en verdere landbouw benodigdheden. f 800,- op de in de schuur onder een dak belendende aan het woonhuis, tevens geheel uit steen en met pannen gedekt, berustende oogst als: gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten. Alles zich bevindende in een huis met annexe stalling geheel uit steen en gedekt met pannen gelegen te Zeelst, kadastraal bekend in sectie B no. 2180 huisnummer 272, in eigendom toebehorende aan gemelde Laurentius Vlijmincx. Gemeld huis heeft een belending als volgt: ten Noorden, op 10 meters afstand van het huis bewoond en in eigendom toebehorende aan Petrus Oosterbosch landbouwer alhier; ten Zuiden onmiddellijk onder een dak belend aan ht huis bewoond door Jan Vlijmincx rentenier alhier en toebehorende aan den verzekerde; ten Oost belend aan de bierbrouwerij hem toebehorende geheel uit steen en gedekt met pannen en ten Westen aan den publieke weg. Zijnde gemeld woonhuis tegen brandschade verzekerd bij de Amsterdamse Brandwaarborg maatschappij onder de Directie de Jong & Cie en de bierbrouwerij hiervoor gemeld bij La Belgique te Brussel. In geval enz. zie no. 124140.
160105Jan van Dijk te Zeelst1878-1885f 700,- op een huis van steen en daarbij staand stalletje van pleister, alles met stro gedekt, te Zeelst gehucht Jept, get. No 93, kad. B no. 305. f 1100,- ~als: f 300,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen, brandstoffen, een weeftoestel met toebehoren en het daarop in bewerking zijnde stuk, kruidenierswaren en vetwaren, garen, band, winkelopstand en winkelgerief; f 800,- op garens en gemaakte linnens: in gemeld pand. Voor zoverre de verzekering op gemeld onroerend en roerend goed in ene andere maatschappij gesloten, nog enige tijd mocht gelden, verklaart de verzekerde daarvan afstand te doen en zich alleen aan den tegenwoordige polis te houden.
160107Peter Janssens te Zeelst1878-1885f 600,- op een huis met stal van steen met pannen en stro gedekt te Zeelst, gehucht Jept, get. No 71 kad. Sect. B no. 2118 waarin kleermakerij. F 300,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen, brandstoffen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi, stro, geiten en varkens in gemeld pand. Voor zoverre als bij Polis no. 160105. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ten zijnen kosten kwitantie geven bij akte voor Notaris.
160539De wed. Jacobus van der Wateren c.s. te Zeelst1878-1885f 130,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, een weefgetouw met toebehoren, geiten en enig hooi en stro, in een huis van steen met stro en pannen gedekt, te Zeelst, in het Muggenhol, langs de publieke weg van Zeelst naar Oirschot, get. no. 113, kad. sect. B no 1849, belend een stalletje van wand en stro en een huis onder strodak. Het verzekerede behoort mede in eigendom aan Antonius van Rooij. In geval van schadevergoeding zullen de verzekerden ten hunnen kost kwitantie geven bij acte voor Notaris.
160541Adrianus Bijnen te Zeelst1878-1885f 250,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen en lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen, brandstoffen, weversgereedschappen, geiten, varkens, een schaap en enig hooi & stro; in een huis van steen onder strodak, te Zeelst sect. B no. 2238, belend binnen zes meter een stal van steen en and met stro gedekt. In geval enz. als bij no. 160539.
160682de gemeente Waalre1878-1880f 8000,- op den toren (: zonder afleider:) van steen met leien gedekt aan de Westzijde van de R.C. Kerk te Waalre, kad. Sect. B no. 31 zonder gebouwde belending binnen twintig meter. Klokken en uurwerk blijven van de verzekering uitgesloten.
160984Adriaan van Rijsingen te Zeelst1878-1885f 300,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen, brandstoffen, weefgetouwen met toebehoren, gemaakte en in bewerking zijnde stukken, geiten & varkens, hooi & stro; in een landbouwershuis met schuur en stalling van steen met stro-dak, eigendom van en mede bewoond door Johannes Donkers te Zeelst op het Akkereind, get. no 249 kad. sect. 73 no 1561 zonder gebouwde belendingen.
160986Johannes Senders te Zeelst1878-1885f 435,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen & brandstoffen, weefgetouwen met toebehoren, gemaakte en in bewerking zijnde stukken, boerengereedschappen, hooi, stro, geiten & varkens, in een huis van steen met strodak te Zeelst in de Heistraat, get. no 156, kad. sect. B no. 630, zonder gevaarverhogende belendingen. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ten zijnen koste kwitantie geven bij acte voor Notaris.
160988Henricus Ferd. Coppens te Zeelst1878-1885f 350,- als f 250,- op meubelen of huisraad, schilderijen. Lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen; f 100,- op aardewerk, garen en band, enige manufacturen, tabak, vis en dergelijken, winkelopstand & winkelgerief; in een huis van steen met pannen gedekt te Zeelst in de kom der gemeente get. No. 194 kad. sect. B 2129, belend aan een herberg, bakkerij en timmerwinkel van dezelfde constructie en binnen 20 meter ene stalling van steen met strodak.
161380de wed. Ivo [Johannes] Smulders c.s. te Zeelst1878-1885f 900,- op een landbouwershuis met annexe stal en schuur, van steen, grotendeels met pannen verder met stro gedekt, door twee gezinnen bewoond, te Zeelst gehucht Heistraat langs den publieke weg get. No. 145 & 146 kad. Sect. B no. 1623 en 1624, belend een huis van gelijke bebouwing. f 200,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, boerengereedschappen, een weefgetouw met toebehoren, ged-nen veldgewassen, hooi & stro, varkens of spek in gemeld pand. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan de kinderen van de verzekerde. In geval van schadevergoeding zullen de verzekerden ten hunnen kosten kwitantie geven bij acte Notaris.
161382De heer Andreas van Hapert te Woensel1878-1885f 5300,- als f 5000,- op een huis waarin broodbakkerij en winkelnering, met annexe stalling en schuur, alles van steen met pannen gedekt, te Woensel, gehucht het Broek get. 828, belend binnen zes meter een huis van steen gedeeltelijk met pannen, overigens met stro gedekt; f 300,- op een washuis van steen met pannendak op zes meter van gemeld huis. f 4450,- als: f 1475,- op meubelen of huisraad, boeken, prenten, schilderijen, lijflinnen, edelgesteenten, gemaakt goud en zilver en levensmiddelen. f 220,- op brandstoffen; f 1645,- op kruideniers en vetwaren, gedistilleerd, granen, meel, bloem, gebakken en ongebakken goederen, & bakkerijgereedschappen. f 220,- op voer en spantuigen en boerengereedschappen. f 590,- op levende have; f 300,- op hooi & stro in gemelde panden en de brandstoffen aan ene mijt op het erf. Brandschade het gevolg van broeien van hooi wordt niet vergoed indien de verordeningen ter voorkoming van zulk ongeval of de maatregelen door de voorzichtigheid geboden, verwaarloosd zijn. Op voorschreven panden en goederen loopt nog een verzekering bij een andere maatschappij gesloten waarvan de verzekerede eventueel verklaart afstand te doen en zich alleen aan de tegenwoordige polis te houden.
161922Michiel Couwenberg te Zeelst1878-1885f 700,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen. Lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen voer en spantuigen, boerengereedschappen, oogst, hooi en stro; in een huis met stalling van steen, schuur en schop van wand alles met stro gedekt, te Zeelst in de Kruisstraat get. no 178, kad. sect. B no 1638 zonder gebouwde belendingen. In geval van schade vergoeding zal de verzekerde ten zijnen koste kwitantie geven bij acte voor Notaris.
162518Bazelmans, Egidius te Waalre1878-1885f 1100,- op een landbouwershuis met annexe stallingen en schuur van steen met pannen en stro gedekt, te Waalre, gehucht den Heuvel, langs den publieke weg, get. 17. De turfschop nabij dit pand blijft buiten verzekering. F 800,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, in gemeld pand.
162520De wwe J.B. van der Weijden geb. Nollen c.s. te Zeelst1878-1885f 250,- op een weverswoning van steen met strodak te Meerveldhoven gemeente Veldhoven c.a. langst den publieke weg, get. B 27, onmiddellijk belend aan een huis van gelijke bouwing en dekking en binnen zes meters aan een strooien stalletje. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan 1. Peter, 2. Johanna, 3. Hendrikus van der Heijden.
162873De wwe & kinderen Ph. Verbeek te Zeelst1878-1885f 700,-; als: f 600,- op een landbouwerswoning waarin tevens weverij, van steen met stro en pannen gedekt, te Zeelst, langst den publieke weg, op het gehucht de Jept, get. No. 93, kad. Sect. A no. 598; f 100,- op ene stalling van wand en stro binnen tien meter van de woning met de zich daarin bevindende geiten, varken, hooi & stro. Premie van f 600,- a f 2,50 en van f 100,- a f 4,-. In geval van schadevergoeding zullen de verzekerden ten hunnen koste kwitantie geven bij acte voor Notaris.
162875Gijsbertus van der Kruijssen [HZ] c.s. te Zeelst1878-1885f 250,- op een huis met annexe stalling van steen, onder strodak, te Zeelst, langst den publieke weg ter plaatse genaamd den Heuvel, get. No 200, kad sect. B. 1963 binnen 20 meter zonder gebouwde belendingen. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan 1. Johanna, 2. Geertruda, 3. Judocus, 4. Helena, 5. maria en 6. Antonetta van der Kruijssen.
163240Christ a van de Zeilberg wwe H van den Heuvel c.s. te Zeelst1878-1885f 156,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen, brandstoffen, weversgereedschappen, varkens & geiten in een huis van steen met stro gedekt en in een stalletje geheel van stro daarbij te Zeelst gehucht Muggenhol, get. no. 107 belend aan een huis van steen & wand onder strodak. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan Elisabeth en Henricus van den Heuvel. In geval enz. als bij polis no. 162878.
163620Hendricus Senders te Zeelst1878-1886f 500,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, een varken, oogst, hooi, stro, boerengereedschappen, een weeftoestel met daarop in bewerking zijnde stuk in een huis van steen met strodak, te Zeelst get no. 59 ter plaatse genaamd de Bus. In geval enz. als voor.
163647Jan van den Berk te Zeelst1878-1885f 600,- op meubelen of huisraad, schilderijen. Lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen, brandstoffen, een weefgetouw, boerengereedschappen, varkens of spek, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul-en en verdere veldvruchten, hooi en stro in een huis met annexe stalling van steen, grotendeels met stro, verder met pannen gedekt, te Zeelst ter plaatse genaamd het Muggenhol no. 108. In geval enz. als voor.
164677Andreas Eliëns te Zeelst1879-1886f 1000,- a f 2,50 per mille op een landbouwershuis met stalen schuur waarin weverij, van steen, gedeeltelijk met pannen verder met stro gedekt en op een daarbij gelegen schop geheel van stro en hout, te Zeelst, gehucht het Muggenhol, no 119 en 120, kad. sect. B no. 1756 en 2245. f 1100,- a f 2,50 per duizend op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, weeftoestellen en daarbij behorende gereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verder veldvruchten, hooi en stro en boerengereedschap; in voormeld pand. f 700,- a f 3,- op een huis met stal en schuur, grotendeels van steen, verder van wand met stro gedekt, waarin herberg en winkelnering, aldaar gehucht Jept get. no. 144, kad sect. B no 309.
164679/204495/228253Gerardus Merkelbach te Zeelst/Hendricus Bazelmans te Zeelst1879-1900f 1250,- op een huis van steen met pannendak, waarin smederij en een daarbij staande paardenhoefstal, te Zeelst ter plaatse genaamd den Molenakker, get. No 245, kad. Sect. B. no. 2156.
165293aHendrik Bogers te Zeelst1879-1886f 450,- op een huis en daaraan staande stalling, grotendeels van steen verder van wand, met stro gedekt waarin weverij te Zeelst ter plaatse genaamd het Muggenhol get. 109, kad. Sect. B no. 456. f 200,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, en een weefgetouw met toebehoren in gemdl pand.
166289Wwe Jacobus Schutjes c.s. te Zeelst1879-1886f 620,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen, brandstoffen, kruidenierswaren en artikelen bij de affaire behorende, winkelopstand en winkelgerief, oogst, hooi & stro; in een huis van steen met pannen en stro gedekt, te Zeelst, op den Heuvel, get. no. 211 kadastraal sect. B no 1287 a, onmiddellijk belend aan een woning mvan gelijke bouwing en binnen 20 meter aan een broodbakkerij van steen met pannen en stro gedekt. Er wordt petroleum verkocht. Het verzekerde behoort mede in eigendom van de dochter van de verzekerde.
166291Hendrikus van Laarhoven te Zeelst1879-1886f 600,- op een huis grotendeels van steen verder van wand met stro en een weinig pannen gedekt, te Zeelst, get. No 140, kad sect. B no 572, met aangebouwde stalling van dezelfde constructie, binnen 20 meter zonder gebouwde belending. F 100,- op meubels of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen, brandstoffen, weefgetouwen, hooi, stro en enige boerengereedschappen in gemeld pand.
166293Theodorus Tops te Waalre1879-1886f 1160,- als: f 350,- op meubelen of huisraad, schilderijen. Lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, varkens of spek; f 400,- op kruideniers en vetwaren en artikelen bij dien handel behorende winkelopstand en winkelgerief; f 410,- op levende have, in een huis met annexe stal en schuur van steen grotendeels met stro verder met pannen gedekt te Waalre, gehucht Loon, kad. sectie C no 127. f 500,- op boerengereedschappen, voer en paardentuigen, oogst, hooi en stro in gemeld pand en in een huis op ongeveer 10 meters daarvan, bijna geheel van steen overigens van wand met strodak get. no. 180. Er wordt petroleum verkocht.
166295H. van Breugel te Zeelst1879-1886f 100,- op een huis van steen met stro dak te Zeelst, wijk het Broek, get. No 305, kad. Sectie B no 2268, belend binnen drie meter ene woning van stro en wand en binnen 10 meter een stalletje van hout en stro. F 150,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen, brandstoffen, twee weefgetouwen met toebehoren, en de daarop in bewerking zijnde stukken. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ten zijnen koste kwitantie geven bij actie voor Notaris.
166402Cornelis Vlasmans te Zeelst1879-1886f 200,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen, brandstoffen, boerengereedschappen, oogst, hooi en stro in een huis van steen met stro gedekt, te Zeelst wijk Jept, kad sect. B 437, huisnummer 98 mede bewoond door een houtdraaier, belend over den publieke weg aan een huis met stal en schuur grotendeels van steen verder wand onder strodak. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ten zijnen koste kwitantie geven bij acte voor Notaris.
166632/205633/229855Andreas van Hapert te Woensel1879-1900f 2200,- op een huis met twee aangebouwde bergplaatsen van steen met pannen gedekt, door twee gezinnen bewoond, te Woensel gehucht het Broek, get. No. 995 & 996, waarin geen bedrijf noch stalling of berging an hooi, stro of dergelijken, belend binnen zes meters van een huis van steen en ten dele wand met pannendak.
167316Adrianus van Deursen te Zeelst1879-1886f 750,- als f 700,- op een huis van steen met stro gedekt, waarin weverij te Zeelst, gehucht Jept, kad. Sect. B no 439 get. No 99; f 50,- op een stalletje en een bergplaats daarbij gelegen. F 250,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen, brandstoffen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro, weefgetouwen met toebehoren en boerengereedschap in voormeld pand. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan Francisca van Deursen.
167318Gerardus van Kemenade te Zeelst1879-1886f 1100,- op meubelen of huisraad, boeken, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen, brandstoffen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi, stro en boerengereedschap, in een landbouwershuis met schuur en stal van steen, grotendeels met pannen verder met stro gedekt, te Zeelst op het gehucht de Bus, get. 60.
167538de heeren Jan en Wouter Swane te Waalre1879-1886f 3000,- op een graanmolen van planken met leien gedekt uitsluitend door water gedreven, genaamd de Loondermolen te Waalre kad. Sect. C no. 310, get. No 157, zonder gebouwde belending binnen twintig meters. ER is geen stalling of berging van hooi, stro of dergelijke.
168587Petrus Dekkers te Zeelst1879-1886f 2300,- op een huis met stalling van steen met pannendak te Zeelst, gehucht de Jept, get. No 72, kad. Sect. B no 2119, ad f 1800,-. Als f 300,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen & brandstoffen, enige granen, peul- en verdere veldvruchten, hooi, stro, boerengereedschap, varkens, geiten, alsmede op bieren, sterke dranken, likeuren, een buffet met toebehoren en verdere herbergiersgereedschappen en benodigdheden; en f 200,- op weverskammen in voormeld pand.
169533Hendr. Ferd. Coppens te Zeelst1879-1886f 300,- op een woning van steen met stro gedekt te Zeelst, kad. Sect. B no. 1633 huisnummer [276] 289 door een wever bewoond, verbonden aan een huis van dezelfde bouwing.
170348Johannes Couwenberg te Zeelst1880-1887f 1300,- op een landbouwershuis van steen met stro gedekt, aan den weg van Zeelst naar Oerle ter plaatse genaamd "het Heike" get. No 35, kad. Sect. A no 979. f 800,- als: f 300,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen en een kerntoestel. f 500,- op gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro; in voormeld pand en in een daarbij gelegen schopje. De boerengereedschappen en de levende have zijn van de verzekering uitgesloten. Brandschade het gevolg van broeien van hooi wordt niet vergoed indien de verordeningen ter voorkoming van zulk ongeval of de maatregelen door de voorzichtigheid geboden verwaarloosd zijn.
170346Arnoldus van der Heijden te Zeelst1880-1887f 1200,- op een landbouwershuis, van steen, grotendeels met stro verder met pannen gedekt te Zeelst ter plaatse genaamd "Het Heike" get. No. 29 kad. Sect. A no: 516. f 1000,- als: f 600,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, voer, paardentuigen en boerengereedschap; f 400,- op gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro; - in voormeld pand en in een daarbij gelegen schopje. Brandschade het gevolg van broeien van hooi wordt niet vergoed indien de verordeningen ter voorkoming van zulk ongeval of de maatregelen door de voorzichtigheid geboden verwaarloosd zijn.
170811Gerardus de Greef te Zeelst1880-1887f 500,- op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur van steen met stro gedekt, langs den publieke weg op 't Cobbeek te Zeelst, get. No 8. f 300,- op meubels of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, varkens of geslacht benevens een weefgetouw met toebehoren in voormeld pand. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ten zijnen kosten kwitantie geven bij akte voor Notaris.
270957Antonia van de Goor te Zeelst1880-1887f 500,- op een huis van steen met annexe stalletje van wand met stro gedekt te Zeelst ter plaatse genaamd de Kom, get. 216 kad. Sectie B no 1859. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ten zijnen koste kwitantie geven bij akte voor Notaris.
170962/ 208344Jan van den Oetelaar te Zeelst1880-1894f 1300,- a f 2,- op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur van steen half met pannen verder met stro gedekt te Zeelst, gehucht het Heike, get. No. 28. f 400,- a f 2,50 op ene paardenstalling en schuur van steen met stro gedekt nabij voormeld pand. f 1500,- a f 2,50 op meubelen of huisraad, boeken, prenten, schilderijen, lijflinnen, edelgesteenten, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, paardentuigen en boerengereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro in voormeld pand. Onder deze verzekering zijn niet begrepen karren, ploeg, egge en levende have. Brandschade het gevolg van broeien van hooi wordt niet vergoed indien de verordeningen ter voorkoming van zulk ongeval of de maatregelen door de voorzichtigheid geboden verwaarloosd zijn.
170964/ 208346Antonius Smulders te Zeelst1880-1894f 1000,- op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur van steen, half met pannen, verder met stro gedekt te Zeelst, gehucht Cobbeek, get. No 26.
171389Laurentius Lotthrinks te Zeelst1880-1887f 400,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen; in een huis van steen met strodak te Zeelst, gehucht de Biezenkuilen, get. No 277, kad. Sect. B 715.
171391Petrus van der Weijden te Zeelst1880-1887f 500,- op een landbouwershuis, grotendeels van steen, verder van wand met stro gedekt, te Veldhoven, gehucht het Schoot belend Antonius Louwers en Peter van Aken, Premie f 3,50. f 700,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen, brandstoffen, varkens, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro, bouw-, karn- en melkgereedschappen, in gemeld pand Premie f 3,60. De karren, ploeg en egge blijven buiten verzekering.
171926Jan van de Ven te Zeelst1880-18871.: f 500,- a f 3,- op een huis van steen met stro gedekt, waarin weverij te Zeelst wijk Jept get. No 84 en 85 kad. Sect. A no 415 en 416 door twee gezinnen bewoond. 2.: f 700,- a f 3,- op een huis van gelijke bouwing, waarin weverij, aldaar wijk Jept get. no 86 kad. sectie A no 419 binnen twintig meters afstand van voormeld pand. 3.: f 300,- a f 1,50 op een stal van steen met pannendak ten westen van laatst gemeld pand. 4.: f 950,- als f 450,- op garens en linnengoederen; f 300,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen en boerengereedschappen; f 200,- op gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten hooi en stro, in de panden onder no 2 en 3 omschreven. Pr. van f 750,- f 3,- & van f 200,- f 1,50 %o. Een en ander zonder gebouwde belending binnen twintig meter.
171928Henricus Bijnen te Zeelst1880-1887f 500,- als: f 300,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen. F 100,- op bieren, sterke dranken, likeuren, herbergiersgerief en benodigdheden, f 100,- op houtwaren en timmergereedschappen; in een huis van steen met pannendak te Zeelst in de kom van het dorp kad. sectie B no 2065, plaatselijk geh. no 192 belend binnen 6 meters aan een stal van planken & stro.
173030/209502/234429BGemeente Waalre1880-1901f 6000,- op den toren, zonder afleider, van steen met leien gedekt, benevens op de klokken en het uurwerk, te Waalre aan de westzijde van de R.C. Kerk, kad. Sect. B no 31, rond gebouwde belending binnen twintig meter. Schade door het treffen van den bliksem zonder opvolgende brand zal mede worden vergoed. Door deze verzekering vervalt alle vroeger geslotene en wel bepaaldelijk die onder no 172695.
173032Franciscus van den Oetelaar te Oerle1880-1887f 600,- op een landbouwershuis van steen grotendeels met stro verder met pannen gedekt te Zeelst, get. No 106, kad. Sectie B no 275, ter plaatse genaamd het Muggenhol. Het pand staat ook nog kadastraal bekend ten name van Jan Lathauwers te Zeelst dit der perceelsgewijze legger 274, premie f 2,50 %o. f 500,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro en levende have; in een huis met stalling en daarbij staande bergplaats en stalling van steen en wand, geheel met stro gedekt te Oerle get. no 9 genaamd: "Habraken". Premie f 3,- %o.
173100den heer Paulus Lathouwers te Zeelst1880-1887f 1000,- a f 2,75 %o op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur, bijna geheel van steen en een klein gedeelte wand, met stro en pannen gedekt te Zeelst gehucht Cobbeek, langs den publieke weg get. No 25. f 1200,- a f 2,75 %o op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, boerengereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro in voorschreven pand. f 300,- a f 2,50 %o op een landbouwershuis van steen met stro gedekt te Zeelst gehucht Muggenhol, get no 05. Brandschade het gevolg van broeien van hooi wordt niet vergoed indien de verordeningen ter voorkoming van zulk ongeval of de maatregelen door de voorzichtigheid geboden verwaarloosd zijn. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ten zijnen kosten kwitantie geven bij acte voor Notaris.
174164Johanna van Dooren, wed. P. van Oorschot cs te Zeelst1880-1894f 1000,- op een huis verdeeld in twee woningen van steen, grotendeels met stro, verder met pannen gedekt, te Zeelst, ter platen de Kom get. No 208 en 209, kad. Sect. B no 252 en 253, premie f 300 %o. f 450,- a f 3,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en een weefgetouw met toebehoren (:met uitzondering van het in bewerking zijnde stuk:) benevens op oogst in de woning get no. 209. f 50,- a f 4,- op een stalletje en schop annex voormeld pand van hout met stro gedekt benevens op de daarin aanwezige brandstoffen, strooisel, aardappelen en enige veldvruchten. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan: Adriaan, Martinus, Henricus, Antonius en Hendrica van Oorschot. In geval van schadevergoeding zullen de verzekerden ten hunnen kosten kwitantie geven bij acte voor Notaris.
174166Thomas Bijnen te Zeelst1880-1887f 400,- op een huis met annexe stal en schop, van steen met strodak, te Zeelst, gehucht Jept langs den publieken weg, get. No 100, kad sect. B no 735. f 570,- als f 300,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen. F 70,- op levende have en f 200,- op houtwaren, gemaakte en in bewerking zijnde stukken, timmermans en houtzagersgereedschappen en benodigdheden, in gemeld pand.
174834Lambertus Senders te Zeelst1880-1887f 650,- als f 500,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen en lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, een weefgetouw met toebehoren in een huis van steen met stro en een weinig met pannen gedekt te Zeelst ter plaatse genaamd de Kruisstraat, kad sectie B no 668 en get no 168, en f 150,- op geiten en varkens, gedorschte en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro in een stalletje van hout en stro binnen zes meters van voormeld pand.
175212Franciscus Merkelbach te Zeelst1880-1887f 1500,- op een huis van steen met pannendak waarin herberg en weverij en kruideniersaffaire, te Zeelst in de Kom der gemeente langs den klinkerweg naar Oerle, kad. Sect. A No 835 get. No 215 a , zonder gebouwde belending binnen twintig meters. In voormeld pand is geen stalling nog berging van hooi, stro of dergelijken. Er wordt geen petroleum verkocht.
175243/ 210632Jan Kuipers te Gesttel c.a.1880-1894f 600,- op meubelen of huisraad, boeken, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen, brandstoffen, boerengereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul-en en verdere veldvruchten, hooi en stro, in een huis met annexe stalling, van steen, grotendeels met pannen verder met stro gedekt, te Blaarthem Gemeente Gestel c.a./ getekend B 110, zonder gevaarverhogende belendingen. De veldgewassen kunnen zich ook bevinden in ene bergplaats van stro en hout, gelegen noordzijde van gemeld huis en stalling. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ter zijnen kosten kwitantie geven bij acte voor notaris.
175755Jan Blankaart te Strijp1880-1887f 500,- op een huis van steen met stro gedekt met annexe geitenstalletje van gelijke constructie te Strijp, gehucht Welschap get. No. 347, binnen 20 meters zonder gebouwde belending. F 320,- als f 200,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, benevens op gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro; f 20,- op drie geiten; f 100,- op twee weefgetouwen met toebehoren en de daarop in bewerking zijnde stukken: in gemeld pand.
176464Gerardus van Luijtelaar te Zeelst1880-1887f 1000,- a f 2,- op een landbouwershuis met daaraan verbonden stalling van steen grotendeels met pannen gedekt, te Zeelst, sectie B No 569, f 570 get. N. 141. f 200,- a f 2,50 op een paardenstal met annexe bergplaats voor karren en boerengereedschappen van steen en een weinig wand met stro gedekt. f 400,- a f 2,- op gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro in voormelde panden. f 400,- a f 2,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, voer en paardentuigen en boerengereedschappen in voormelde panden. Brandschade het gevolg van broeien van hooi wordt niet vergoed indien de verordeningen ter voorkoming van zulk ongeval of de maatregelen door de voorzichtigheid geboden verwaarloosd zijn.
177117/ 211710Jan Senders te Zeelst1881-1895f 325,- op een huis van steen met strodak, te Zeelst, ter plaatse de Jept langs den publieke weg get. No 92, kad sectie B N 2218. f 50,- op twee weefgetouwen met toebehoren in voormeld pand.
177115H. van Breugel te Gestel1881-1888f 190,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen in een huis van steen met pannendak te Gestel aan den provincialen kunstweg van Eindhoven naar Turnhout get. No. 314 zonder gevaarverhogende belending. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ter zijnen kosten kwitantie geven bij akte voor notaris.
177202/ 211567Simon van der Kruijssen te Gestel c.a.1881-1895f 400,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen, leder, schoenmakersgereedschappen en benodigdheden en geiten benevens op haring, bokking en dergelijken ter verkoop bestemd, in een huis van steen met pannendak te Gestel c.a. aan den Provincialen kunstweg van Eindhoven op Turnhout, getekend A. No 316. Verplaatst naar een huis met annexe geitenstalletje van gelijke constructie en bestemming aldaar op de Laagstraat get. B 16 [onleesbaar] f 50,- 's Bosch [onleesbaar] 1889 (Get.) Van der Does de Willebois
177692Willem van Zantvoort te Zeelst1881-1888f 700,- op een landbouwershuis van steen, grotendeels met stro verder met pannen gedekt met daaraan verboden stalling van gelijke constructie te Zeelst ter plaatse genaamd Het Hemelrijk wijk Muggenhol kad. Sectie B No. 439 get. No 103 waarin horlogemakers en timmermansaffaire.
178272Martinus Senders (NZ) te Zeelst1881-1888f 300,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, een weefgetouw met toebehoren, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi & stro, benevens op geiten, varkens en boerengereedschappen in een landbouwershuis van steen met stro gedekt te Zeelst gehucht het Muggenhol No. 105.
17874.3Wilhelmus van Zantvoort Azn te Zeelst1881-1888f 1200,- op een huis van steen met pannendak, waarin herberg, kruidenierswinkel en stalling te Zeelst ter plaatse genaamd de Kom, get. No 223, kad sectie B no. 1646. De voorraad petroleum wordt buitenshuis geborgen en bedraagt niet meer dan 1 vat.
178781Adriaan Neggers te Zeelst1881-1888f 250,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen, brandstoffen, een weefgetouw met toebehoren, granen, zaden peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro: in een huis en stalling van steen grotendeels met stro gedekt te Zeelst gehucht Biezenkuilen get. No 292 kad. sectie B No 1561.
178783Martinus Dekkers te Zeelst1881-1888f 300,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, benevens een weefgetouw met toebehoren; in een huis van steen grotendeels met pannen, verder met stro gedekt, waarin geen stalling noch berging van hooi, stro of dergelijken dan voor geiten of varkens, te Zeelst ter plaatse genaamd de Biezekuilen get. No 276, kad. sectie B N 715, eigendom van en mede bewoond door Antonius Bazelmans koopman in Gestel.
179322Martinus van Keulen te Zeelst1881-1888f 150,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen, brandstoffen, oogst, hooi, stro en ene geit in een huis van steen en wand met stro gedekt te Zeelst in de Heistraat get. No 162, kat sectie B n. 387.
179605Antonius Prinsen te Zeelst1881-1888f 500,- op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur, van steen met stro gedekt, waarin ook weverij te Zeelst, in de Kom get. No 246 kad. Sectie B n 1927. F 200,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen, brandstoffen, varkens of spek, hooi en stro benevens op een weefgetouw met toebehoren, in gemeld pand. Aan de Oostzijde van gemeld pand staat een schopje van stro mede eigendom van den verzekerde doch niet onder de verzekering begrepen.
179605{J.H. van der Velden te Rossum} W.H. van Nuenen te Meerveldhoven1881-1885f 2600,- op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur van steen met pannen gedekt te Meerveldhoven, gemeente Veldhoven c.a. langs den Provincialen kunstweg van Eindhoven naar Turnhout get. B no 3 zonder gebouwde belendingen binnen twintig meter. In geval van schadevergoeding zal de verzekerde ten zijnen kosten kwitantie geven bij acte voor notaris.
179863Godefridus Couwenberg te Zeelst1881-1888f 1000,- op een huis verdeeld in twee woningen met annexe stal en schuur van steen, half met stro, half met pannen gedekt, te Zeelst op de Heistraat get. No. 143 en 144 Sectie B No 488 en 489 zonder gevaarverhogende belending. F 500,- als f 250,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen en brandstoffen en f 250,- op gedorst en ongedorste granen, zaden, peul- en andere veldvruchten, hooi en stro in voormeld pand.
179865Geertruida van Zandvoort Wwe Adr. Van den Berk te Zeelst1881-1888f 1000,- als f 800,- op een landbouwershuis met daaraan verbonden stal en schuur van steen grotendeels met stro verder met pannen gedekt te Zeelst ter plaatse genaamd het Muggenhol, wijk D no 131 kad. Sectie B no 538 en f 200,- op een stalletje van steen met stro gedekt aan de zuidzijde van gemeld pand. f 1000,- als f 325,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver en levensmiddelen; f 275,- op levende have, f 400,- op gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro in voormelde panden. f 100,- op twee karren en een karhuis nabij voormelde panden. De brandstoffen, boerengereedschappen benevens het paard zijn niet in de verzekering begrepen. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan 1. Paulus, 2. Antonius, 3. Jan, 4. Johanna, 5. Maria en 6. Adriana van den Berk.
180439Antonius Schutjes c.s. te Zeelst1881-1888f 500,- op een landbouwershuis met annexe stal en schuur, grotendeels van steen verder van wand met stro gedekt te Zeelst ter plaatse genaamd Het Muggenhol get. D No. 112, kad. Sectie B no 1636. f 400,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud & zilver, levensmiddelen, brandstoffen, landbouw-, karn-- en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro, benevens op een weefgetouw met toebehoren, in voormeld pand. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan 1. Peter Gooskens, 2. Ant. Schutjes gehuwd met Adriana Goosens, 3. Martinus Gooskens en 4. Adriaan Gooskens, allen wonende te Zeelst.
180441de weduwe Jan van den Berk geb. Catharina Scheepers te Zeelst1881-1888f 600,- op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur van steen met stro en een weinig pannen gedekt te Zeelst ter plaatse genaamd de Jept wijk C no 89 kadastraal bekend in sectie A no. 462 belend aan panden van gelijke bouwing. F 700,- als f 350,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen; f 50,- op een weefgetouw met toebehoren, f 50,- op varkens of geslacht; f 250,- op gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro in gemelde panden. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan Adrianus en Antonia van den Berk.
180443Jan van der Velden te Zeelst1881-1888f 650,- op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur, waarin tevens weverij, van steen met stro, doch een klein gedeelte met pannen gedekt, te Zeelst ter plaatse genaamd de Jept, get. C no 87 kad. Sectie A no 466 en 468 belend op zes meter een huis van gelijke constructie bewoond door R. van Deursen. f 475,- als f 300,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, f 50,- op twee weefgetouwen met toebehoren; f 125,- op levende have of geslacht in voormeld pand.
180445Hendrikus van Hest c.s. te Zeelst1881-1888f 1800,- op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur van steen met pannen en stro gedekt te Zeelst ter plaatse genaamd De Heistraat, get. E no. 151, kad. Sectie B no. 2236 zonder gebouwde belendingen binnen twintig meters premie f 2,- ""%◦. F 1700,- als f 1200,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen, brandstoffen, rij, voer en paardentuigen en boerengereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi, stro, varkens of geslacht, f 500,- op levende have; een en ander in gemelde panden premie f 2,50 promille. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan Petrus van Hest. Door deze verzekering vervalt polis No 128280.
180732Hendricus de Greef te Meerveldhoven1881-1888f 600,- op een landbouwershuis van steen met annexe stalling en schuur en daarbij gelegen turfschop, grotendeels van steen verder van wand, alles met stro gedekt te Meerveldhoven gemeente Veldhoven c.a. in de Polkerstraat [sic] langst den publieke weg, get. B No. 50. f 400,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, bouw-, karn-- en melkgereedschappen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro en weefgetouwen met toebehoren, in gemelde panden. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan Hendricus, Jacobus, Maria en Johanna de Greef.
180734P. Verhoeven te Zeelst1881-1888f 1200,- op een huis met annexe stal van steen met pannen gedekt, te Zeelst, in de Kom, wijk G no. 242, kad sectie B no 2230 zonder gevaarverhogende belendingen. F 650,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro, varkens of spek en geiten in gemeld pand.
180736Johannes van de Ven te Meerveldhoven1881-1888f 800,- op een landbouwershuis met annexe stalling en schuur van steen, grotendeels met stro verder met pannen gedekt, verdeeld in twee woningen, in ene waarvan weverij, te Meerveldhoven gemeente Veldhoven c.a. nabij de Kapel, get. B no 16. f 400,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, varkens of spek, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro en boerengereedschappen, in gemeld pand. Het verzekerde behoort mede in eigendom aan Adolphus Louwers.
180738Mathijs van de Ven te Zeelst1881-1888f 825,- op een huis met annexe stalling en schuur van steen met pannen en stro gedekt te Zeelst ter plaatse genaamd Het Muggenhol, wijk D no 116, kad. Sectie B no 2222 belend op enige meters een schopje van hout met stro gedekt blijvende echter buiten deze verzekering. f 575,- op meubelen of huisraad, prenten, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro, varkens of spek, een weefgetouw met toebehoren en het daarop in bewerking zijnde stuk, kruideniers- en vetwaren, garen- en bandartikelen, winkelopstand en winkelgerief, bieren, sterke dranken, buffet met toebehoren en herberggerief in het verzekerde pand. De voorraad petroleum bedraagt niet meer dan een vat en is buitenshuis geborgen.
180711Willem Couwenberg te Zeelst1881-1888f 600,- als f 550,- op een landbouwershuis van steen met strodak te Zeelst in de Heistraat wijk E no 153 sectie B no 1683. F 50,- op een stalletje van wand en stro annex het huis. F 285,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen, brandstoffen, een weefgetouw met toebehoren, geiten, varkens, oogst, hooi & stro in gemelde panden.
180734P. Verhoeven te Zeelst1881-1888f 1200,- op een huis met annexe stal van steen met pannen gedekt, te Zeelst, in de Kom, wijk G no. 242, kad sectie B no 2230.
181061Henricus Beerens te Strijp1881-1888f 400,- op meubelen of huisraad, schilderijen, lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen, brandstoffen, timmergereedschappen, weefgetouwen met toebehoren, benevens op oogst, hooi & stro in een landbouwershuis van steen met annexe stalletje van wand, alles met stro gedekt te Zeelst ter plaatse genaamd Het Kakeneind get. No 326.
181087Willem van Zantvoort te Zeelst1881-1888f 300,- op een huis waarin smederij van steen met pannendak te Zeelst ter plaatse genaamd De Kom kad. Sectie B no 1645 get. No 222.
181321Johanna Maria Janssens wwe H. Bogers c.s. te Zeelst1881-1888f 700,- a f 2,50 op een landbouwershuis met annexe stal en schuur van steen met strodak te Zeelst ter plaatse genaamd Het Muggenhol kad. Sectie B no. 464 get no 117. f 575,- a f 3,- als 475,- op meubelen of huisraad, schilderijen en lijflinnen, gemaakt goud en zilver, levensmiddelen en brandstoffen, gedorste en ongedorste granen, zaden, peul- en verdere veldvruchten, hooi en stro, varkens of geslacht, een weefgetouw met toebehoren en f 100,- op bieren, sterke dranken en likeuren, buffet met toebehoren en verdere herbergsgerief en benodigdheden een en ander in voormeld pand. Het verzekerde behoort mede in eigendom toe aan Henricus, Adriana, Bartholomeus, Adrianus, Wilhelmina, Maria, Helena en Elisabeth Bogers.

De heilige oorlog van Jan van Kuyk

Arm, maar assertief

In het register van het Zouavenmuseum kwam ik tot mijn verrassing een oude bekende tegen: Jan van Kuyk, geboren in Zeelst op 16 januari 1823. Ik kende Jan als een dwarsligger, een vagebond, een dronkenlap. Op zijn oude dag lukte het weven hem niet meer. Ook was hij dakloos geworden. Hij eiste dat de burgemeester van Zeelst voor hem zou zorgen. Het verzoek was op zich heel redelijk: hij had geen onderdak en geen inkomsten, daarom verzocht hij om onderstand. Maar zijn toon was niet onderdanig, zoals van een arme man verwacht werd. Jan van Kuyk kende zijn plaats niet! De burgemeester weigerde dus. Jan schold hem uit: “Smeerlap! Je hebt je verrijkt met het bloed van de arme mensen!” Zo kreeg Jan alsnog zijn onderstand; zes dagen in de gevangenis van Den Bosch omdat de burgemeester beledigd was. Een andere keer was hij helemaal naar Den Bosch gestrompeld om zichzelf daar te melden bij de marechaussee: “Ik ben een landloper. Arresteer mij maar!” Dat gebeurde. Zo stelde hij weer twee weken water en brood veilig. Dat Jan van Kuyk een zouaaf was geweest wierp voor mij een heel nieuw licht op zijn leven.

Zouaven?!

Rome? Nee, Oudenbosch!

In 1861 werd de pauselijke staat bedreigd door de Italiaanse nationalisten. Paus Pius IX deed een oproep aan alle Rooms-Katholieke ongetrouwde jongemannen om het pauselijke grondgebied te komen verdedigen. Onder leiding van een Franse generaal werd er een internationaal leger van vrijwilligers opgericht, het Regiment der Pauselijke Zouaven. Er zijn veel parallellen met de mannen die zich aansloten bij Islamitische Staat, als je er over nadenkt. De vrijwilligers waren vaak jongemannen die hun plek in de samenleving niet hadden kunnen vinden. Er waren er veel bij die zich in de samenleving vanwege hun geloof gediscrimineerd voelden. Ze werden gedreven door hun geloofsovertuiging, en waarschijnlijk ook door zucht naar avontuur en heldendom. In totaal 11.000 mannen, waarvan ruim 3100 Nederlanders, gingen onder de wapenen voor de paus. Het verzamelpunt voor deze vrijwillige militairen was in Oudenbosch, in west-Brabant. Waarom Oudenbosch? Omdat daar een gedreven pastoor was, die van Oudenbosch een klein Rome wilde maken. Het is door pastoor Hellemonts dat er in Oudenbosch gebouwen gebouwd werden die bijna exacte kopieën van gebouwen uit Rome zijn. Pastoor Hellemonts was ook de drijvende kracht achter de werving en organisatie van zouaven in Brabant.

Ten strijde!

In Oudenbosch kwamen de vrijwilligers dus bijeen. Leeftijd was kennelijk geen bezwaar, want Jan was al 38 jaar. Hij doorstond de medische keuring en kreeg ter plekke een militaire training. Vervolgens reisden de mannen via Brussel en Marseille naar Rome. Natuurlijk was de propaganda anders dan de dagelijkse realiteit. Slecht uitgerust en slecht getraind, wonnen de zouaven wel een belangrijke slag, maar de oorlog werd verloren. Ook stierven er heel wat aan besmettelijke ziekten. In 1870 was het afgelopen, de paus trok zich terug in het Vaticaan en de meeste vrijwilligers keerden terug naar huis. Door de katholieke bevolking werden ze als helden onthaald. De meeste zouaven toonden hun trots op hun deelname aan deze heilige oorlog door – in elk geval tijdens kerkdiensten – hun kenmerkende tenue te blijven dragen, met die bijzondere pofbroek.

Reïntegreren

In Rome? Nee, in Oudenbosch!

Hoe was het om je weer aan te moeten passen aan het dorpsleven, waar het leven van de bevolking zich afspeelde binnen enkele vierkante kilometer? Waar niemand zich een voorstelling konden maken van jouw ervaringen –  niet alleen die heftige taferelen op het slagveld, maar ook de vriendschappen, en de indrukken van het overweldigende buitenland? Jan had geen warm thuisfront dat hem opving en naar hem kon luisteren. Het zal hem niet meegevallen zijn. Jan overleed op 22 februari 1881 in Zeelst.

Ik vond in het register nog twee jongens uit Zeelst, die meegingen op oorlogspad:

Pero, H. (Hendrik), Zeelst, 1839-03-26
Ven, W. van de (Wilhelmus), Zeelst, 1850-04-14

***

Jan kwam al eerder voor in een verhaal van mij, je leest het hier.

Vleselijke conversatie

Prelude

“I did not have sexual relations with that woman”, sprak de Amerikaanse president Bill Clinton in 1998. Hij was zeker niet de eerste man in de geschiedenis die een seksuele relatie met een vrouw ontkende. Jan Beijsens uit Zeelst, zoon van Henricus Jan Beijsens, sprak woorden van gelijke strekking in de grasmaand van 1810 voor het departementaal gerechtshof van Brabant. De zitting vond plaats in Breda. Bij deze zaak was er meer aan de hand dan een paar witte vlekken op een jurk. Er was een kind geboren, al veel eerder, in februari 1804. De moeder had hem toen al aangewezen als vader. Na een half jaar was het zwakke kind gestorven. In de doodakte stond het vermeld als “onecht kind van Joanna Scheepers, laat moeder na.”

En toen?

Joanna Scheepers moet verdriet hebben gehad. Om het dode kind, maar ook om Jans ontkenning. Ze zal ook boos en gekwetst zijn geweest. Hoe kon Jan doen alsof hij er niets mee te maken had? Kennelijk waren ze kortstondig verliefd geweest. Maar in plaats van te trouwen, zodat het kind geëcht kon worden, had Jan de benen genomen. Joanna bleef achter met lege handen en een besmeurde eer. Maar Joanna was geen lief, zacht maagdeke. Ze was een boerin. Een harde werkster met dito handen. Ze heerste over leven en dood in haar boerendomein. Ze wist van aanpakken en ze zou hém aanpakken.

Een affaire met een staartje

Jan Beijsens werd het na het overlijden van de kleine in de zomer van 1804 te heet onder de voeten. Iedereen in het gehucht Heistraat en daarbuiten leek een mening te hebben over zijn relatie met Joanna. Alsof zij er geen schuld aan had! Hij dácht er niet aan om zich aan haar te verbinden, hoe iedereen ook bij hem aandrong. Hij vertrok, met bestemming Amsterdam. Daar viel hij voor een Amsterdamse dame genaamd Joanna Salomons. Ze gingen in ondertrouw in juni 1806, en gaven het adres St. Jacobsstraat bij de Nieuwendijk op als woonadres. Maar eind juli 1806 vertrokken ze naar Gemert, Jan met een borgbrief van Zeelst op zak. Hij werd reizend koopman en zijn vrouw vergezelde hem. Enkele kinderen werden in Gemert geboren. Een ander kind was daarna weer geboren in Amsterdam, maar overleed in Breda. Maar op die gedenkwaardige dag in mei 1810 moest hij dus verschijnen voor het gerechtshof, gedaagd door zijn oude vlam Joanna Scheepers. Niet gewoon voor de schepenbank. Nee! Joanna stapte naar het hoogste rechtscollege om hem te bewegen zijn vaderschap te erkennen. (lees verder na de afbeelding)

Hier zou je een oude foto moeten zien van het gebouw waarin het gerechtshof zitting hield.
Foto Breda Beeldcollectie, collectie Stadsarchief Breda, identificatienummer GN19901826: het gouverneurshuis van Breda circa 1915. Het was van 1803 tot 1811 de zetel van het Departementaal Gerechtshof van Brabant.

De sententie

Het was ongetwijfeld een spannende dag voor Joanna. Want een vrouw is nu eenmaal degene bij wie de bewijzen van geslachtsverkeer duidelijk zijn: eerst een zwangerschap, vervolgens een kind. Maar hoe was het mannelijke aandeel in de zaak te bewijzen? Toch had ze doorgezet. Joanna werd vertegenwoordigd door een pro deo procureur. Jan had zijn vader meegenomen om hem te steunen. En Jan deed ten overstaan van de heren commissarissen zijn clintonnetje. Hij verklaarde onder heilige ede “dat hij, gedaagde, geen vader is van het kind, waarvan de impetrante op den 3 februari 1804 is verlost, en dat hij nooit eenige vleeschelijke conversatie met haar heeft gehad”. Het gerechthof overlegde uitgebreid en sprak tenslotte haar oordeel uit. En dat oordeel was… dat Jan zijn eed niet naar voldoening had afgelegd. Joanna werd in het gelijk gesteld! Niet alleen bepaalde het hof dat Jan de vader was van het kind, maar zelfs dat zij met niemand anders ooit “vleeschelijke conversatie” had gepleegd. Hij werd veroordeeld tot betaling van fikse geldbedragen: “tot betering van hare eer” een som van driehonderd gulden, voor de kraamkosten vijftig gulden, en voor alimentatie van het kind een gulden tien stuivers per week, te rekenen vanaf 3 februari 1804 tot 18 juni 1804, toen het begraven werd [dat kwam op een totaal van f 28,50]. Bovendien moest hij opdraaien voor alle proceskosten.

En… leefden ze nog lang en gelukkig?

Joanna Scheepers hield het verder wel voor gezien met de mannen. Ze bleef de rest van haar leven vrijgezel. Nadat haar broer Peter weduwnaar werd bestierden ze gezamenlijk hun boerderij aan de Heistraat 112. Ze werden daarbij geholpen door de inwonende familie Van Laarhoven en een dienstmeid. Joanna Scheepers overleed, vierenzeventig jaar oud, in 1850.

Johannes Beijsens zette zijn reizende bestaan voort. In Maaseik werd zijn enige kind geboren dat de volwassen leeftijd bereikte: Johannes Josephus Gerardus Beijsens, geboren 6 maart 1820. Nadat zijn vrouw Joanna Salomons overleed keerde hij met de jongen terug naar Amsterdam en trouwde opnieuw, met weduwe Isabella van de Auwera uit Mechelen. Hij werd logementhouder en commissionair. Op 25 april 1863 werd hij opgenomen in het gasthuis van Amsterdam. Hij was toen volgens opgave zesentachtig jaar oud. Ach, het komt niet zo nauw meer op die leeftijd: in werkelijkheid was hij tweeëntachtig. Hij lag in “krebbe” nummer E13. Het is het laatste wat we van hem vernamen. Het is aannemelijk dat hij kort daarna in Amsterdam overleden is.

Genealogische gegevens:

Johannes Beijssens, geboren uit Henricus Jan Beijssens en Maria van Luijtelaar, Zeelst, 19-12-1780, overleden Amsterdam, > 25 april 1863

Johanna Scheepers, geboren uit Adrianus Scheepers en Joanna Sibillen, Zeelst, 01-12-1776, overleden Zeelst, 20 april 1850

Dit verhaal is gemaakt voor het project Een Zeelster Slag, voor de familielijn Beijssens.

————————————–

Mijn dank gaat uit naar het BHIC, op wiens site het vonnis integraal na te lezen is: vonnissen Raad van Brabant 1803-1811, toegangsnummer 19, inventarisnummer 1331; www.bhic.nl

Omslagfoto (public domain): Jean-Baptiste Greuze (French, Tournus 1725–1805 Paris) – Broken Eggs (1756). Metropolitan Museum of Art. De gebroken eieren staan symbool voor de geschonden eer.

Het verhaal van de Zeelster zonderling

Op 3 juni 2018 hield ik een korte presentatie tijdens het Famillement in Leeuwarden over mijn onderzoek naar de Zeelster zonderling. Hier in het kort zijn levensverhaal.

Geboorte

Jacobus de Greef werd geboren in 1847 in Zeelst, dat sinds 1920 bij de gemeente Veldhoven hoort. Hij was de oudste zoon van Christiaan de Greef en Anna Maria Bochman. Hij groeide op in een van de wevershuisjes op Djept, noord-oostelijk van de dorpskern. Na Jacobus werd er nog een zoon geboren, Peter Henricus. De andere vier kinderen in het gezin stierven jong. Doordat Christiaan de Greef een stiefvader had die Van Brussel heette, werd het gezin in de wandelgang als Van Brussel aangeduid.

Jeugd

Jacobus de Greef ging te weinig naar school om te leren lezen en schrijven. Op zijn twaalfde kwam hij voor het eerst in aanraking met justitie vanwege het vissen met verboden vistuig. Hij belandde daarna nog regelmatig in gevangenissen voor kleine overtredingen: hout sprokkelen, vissen, eikels afschudden en bedelen. Ergens tussen zijn veertiende en zijn zeventiende jaar ging hij als wever werken.

Dienstplicht

Jacobus hoefde niet in dienst, maar Peer had pech. Hij werd ingelijfd bij de infanterie, juist in de periode van de Frans-Duitse oorlog. Nadat heel Nederland op scherp stond tussen juni en september 1870 werden de miliciens weer naar huis gestuurd, een militaire aanval had niet plaats gevonden. Maar dienstplichtige was vijf jaar lang oproepbaar. Kennelijk kwam Peer niet opdagen op 27 oktober 1870, samen met nog negen anderen van zijn regiment, want sindsdien stond hij te boek als deserteur. Hij was vertrokken naar België om daar als wever te werken. Jacobus ging met hem mee, hij verkocht daarvoor zijn puike jachthond.

België

De broers verbleven in Boechout bij Antwerpen. Jacobus moest na enkele jaren opgenomen worden in het zinnelozenhuis, het lijkt erop dat hij een psychose met godsdienstige waanideeën had (monomanie religieuse). Er werd over hem genoteerd dat er goed met hem te praten viel, alleen maakte hij soms alles kapot wat hem onder handen kwam. Hij kreeg badtherapie en morele therapie. Tijdens zijn razernij kreeg hij boeien om. Na enkele weken werd hij door zijn broer weer opgehaald uit het gesticht.

Gevangenis

De broers keerden eind 1873 terug naar Zeelst. Nog steeds werden ze met enige regelmaat gevangen gezet vanwege akkefietjes als hout kappen en dor hout uit het bos halen. Inmiddels was het gevangenissysteem gewijzigd, nu moesten ze naar de strafgevangenis van Den Bosch en in eenzame opsluiting hun straffen ondergaan.

Jaarmarkt

In 1876 was Jacobus op de jaarmarkt in Oirschot. Hij was daar in de war, klampte mensen aan en bezorgde last en schrik aan de mensen. De burgemeester van Oirschot liet hem verwijderen. In Eindhoven beval de officier van Justitie dat hij opgezonden moest worden naar krankzinnnigengesticht Coudewater in Rosmalen. De burgemeester van Zeelst, als betalende partij, vulde het intakeformulier in. Zijn mening over Jacobus was dat deze grote sterke man slecht was opgevoed, en krankzinnigheid voorwendde om gratis verteringen te doen. Hij was het niet eens met verpleging in een krankzinnigengesticht. Na drie maanden werd Jacobus op proef ontslagen en keerde terug naar Zeelst.

Bedelen

Als beroep werd hij voortaan koopman genoemd. Hij maakte en ventte bezems in de omgeving. Maar Jacobus werd steeds vaker bedelend aangetroffen, hij was een bekende verschijning in de hele regio, men kendde hem als Van Brussel. In 1881 werd hij voor het eerst naar bedelaarsgesticht Ommerschans opgezonden. Exact een jaar later werd hij ontslagen. Onmiddellijk na terugkomst in Zeelst ging hij samen met zijn broer hout verzamelen om zijn woning te herbouwen. Ze werden betrapt en berecht, Jacobus tot een maand gevangenisstraf in eenzame opsluiting. Jacobus reageerde niet op de dagvaarding, zodat de marechaussee hem thuis kwam halen. Het leidde tot een achtervolging door schoorstenen en over de nok van het dak, een incident dat kranten in alle Nederlandse gewesten haalde.

Psychiatrisch

Na zijn terugkeer uit Den Bosch was hij haast niet meer aanspreekbaar. Zijn vader liep naar Eindhoven om bij de rechtbank te klagen dat zijn zoon in een gesticht moest worden opgenomen omdat hij krankzinnig was. Rechtstreekse aanleiding was dat Jacobus de hut van zijn vader kort en klein had geslagen. De burgemeester van Eindhoven stuurde een bericht aan zijn collega in Zeelst dat Jacobus in Eindhoven op straat zwierf en bespot werd door de straatjeugd, en of het niet wenselijk was hem in een gesticht op te laten sluiten? Toen Jacobus weer in de gevangenis van Den Bosch belandde na bedelarij in 1884, vroeg de officier van Justitie aan de burgemeester van Zeelst: er is sprake van opzending naar een bedelaarsgesticht, maar dat lijkt mij niet de juiste plaats voor deze man, daar komt hij hooguit verslechterd uit. Hij komt op iedereen nogal zonderling over. Wat is uw mening over hem? Zou hij niet beter op zijn plaats zijn in een krankzinnigengesticht? Het antwoord van de burgemeester van Zeelst was dat Jacobus alleen maar deed alsof hij krankzinnig was. Hij moest maar eens leren wat werken was en een tijd in de Ommerschans doorbrengen. Zo geschiedde ook.

Medemblik

Na drie maanden in de Ommerschans besloot de directie hem door te sturen naar rijkskrankzinnigengesticht Medemblik. Dat was net nieuw, Jacobus werd er de 43e patient. Hij was daar nauwelijks aanspreekbaar: zat hele dagen op zijn stoel, bemoeide zich niet met andere mensen, sprak in zichzelf. Soms was hij helder en zei hij dat hij wist dat hij onzin sprak, maar dat hij het niet kon laten. Hij bedacht een rijmtaal, gebaseerd op het Latijn en hoorde de stem van zijn broer over de wind aangedragen worden.

Naar Vught

In Zeelst dacht men al lang niet meer aan Jacobus de Greef, tot de gemeente de rekening gepresenteerd kreeg: twee jaar lang was de Ommerschans de betalende partij geweest, maar vanaf maart 1886 was Zeelst de gemeente van onderstand en dus de betalende partij. Zeelst probeerde onder de kosten uit te komen door te argumenteren dat Jacobus geen woonplaats had in Zeelst: ten eerste zwierf hij voornamelijk, en ten tweede was hij immers in de Ommerschans geweest. De Raad van State gaf Zeelst ongelijk in januari 1887. Onmiddellijk zocht Zeelst naar een goedkoper alternatief, en vond dat in de vorm van krankzinnigengesticht Voorburg in Vught. Jacobus werd daar naartoe vervoerd. Zijn verblijf daar werd jaarlijks verlengd, en in 1892 stierf hij daar. Hij was slechts 44 jaar oud geworden.